Taip untuk mencari

Pengetahuan BERJAYA Menyediakan Sokongan KM kepada Tindak Balas Vaksinasi COVID-19 Global

ILMU KEJAYAAN MEMBERIKAN SOKONGAN KM KEPADA RESPONS VAKSINASI GLOBAL COVID-19

Knowledge SUCCESS akan memberikan bantuan teknikal dalam pengurusan pengetahuan kepada Pasukan Tindak Balas COVID-19 USAID.

Health worker in Madagascar administers U.S. donated vaccines to people most at risk of COVID-19. Photo by USAID/Madagascar. Courtesy of flickr.

Semasa pandemik COVID-19 berkembang, mengurus tindak balas adalah satu usaha yang kompleks yang memerlukan perkongsian pengetahuan, penyelarasan dan pembelajaran berterusan di kalangan pihak berkepentingan. Pasukan Tindak Balas COVID-19 Biro Kesihatan Global (GH) USAID berusaha untuk bertindak balas secara proaktif kepada keperluan global untuk pengaturcaraan kecemasan COVID-19 melalui penyelarasan silang, pembelajaran dan penambahbaikan berterusan serta pertukaran pengetahuan.

Di sinilah Knowledge SUCCESS masuk. Projek ini akan menyediakan bantuan teknikal kepada matlamat tindak balas dalam bentuk pengurusan pengetahuan (KM), sintesis dan perkongsian.

Mengapa KM untuk Respons COVID-19?

Pengurusan pengetahuan ialah proses mengumpul dan mengurus pengetahuan serta menghubungkan orang ramai kepadanya supaya mereka boleh bertindak dengan berkesan. "Pengurusan pengetahuan adalah penting untuk mewujudkan budaya penambahbaikan berterusan, tindak balas penyesuaian dan pembelajaran terpakai," kata Alexia Bishop, Penasihat Pengurusan Pengetahuan Kanan, mengenai Pasukan Tindak Balas COVID-19 dalam Biro Kesihatan Global USAID.

“Pandemik COVID-19 menyerlahkan keperluan penting untuk KM yang praktikal, boleh disesuaikan dan mampan dalam pelbagai konteks, untuk memenuhi keperluan kakitangan USAID, kedua-dua di Washington dan di Missions, program, dan rakan kongsi pelaksana; dan dilaksanakan sejajar dengan komitmen USAID terhadap kerjasama, pembelajaran dan penyesuaian (CLA).”

Tumpuan Laser pada KM untuk Tindak Balas Vaksin COVID-19

Skop kerja ini akan tertumpu terutamanya pada usaha vaksinasi terhadap COVID-19. Pasukan Tindak Balas COVID-19 memberi tumpuan kepada pengukuhan dan penyelarasan melalui Inisiatif VAX Global (Global VAX), yang menyediakan sokongan diplomatik, teknikal dan kewangan kepada negara rakan kongsi untuk meningkatkan pengambilan vaksin COVID-19. Sebahagian daripada usaha ini memerlukan pemahaman tentang perkara yang dilakukan oleh rakan kongsi pelaksana untuk mengembangkan usaha vaksinasi dan mendokumentasikan serta berkongsi pengalaman dan pengajaran mereka untuk memaklumkan usaha tindak balas semasa dan masa hadapan.

Pengetahuan ini akan memperluaskan sokongan kecemasan USAID kepada Misi USAID, rakan kongsi pelaksana dan kerajaan negara tuan rumah, membantu mereka melaksanakan dengan lebih berkesan dan cekap dalam masa krisis. Akses kepada pengetahuan yang dipilih susun dan disintesis serta penggunaan pengetahuan itu akan menghasilkan hasil kesihatan yang lebih baik berhubung dengan tindak balas pandemik COVID-19 global, dan seterusnya dapat mengukuhkan usaha tindak balas global kami untuk kecemasan kesihatan masa depan.

Aktiviti untuk Tindak Balas Vaksinasi COVID-19

Melalui pembiayaan yang diperuntukkan oleh Kongres melalui Akta Pelan Penyelamat Amerika (ARP) dan Akta lain, USAID dan rakan kongsinya melancarkan tindak balas COVID-19 yang berkesan, mengutamakan akses dan penghantaran vaksin kepada populasi yang paling memerlukan. Ini telah memberi peluang kepada USAID dan rakan kongsinya untuk berkongsi pengetahuan, menyelesaikan masalah dan menyelaraskan usaha global. Untuk tujuan ini, Knowledge SUCCESS berusaha untuk menyokong keperluan pengurusan pengetahuan bagi respons COVID-19 USAID dalam empat cara:

  1. Dokumen dan sebarkan landskap vaksin COVID-19 semasa
  2. Menyusun sumber dan mensintesis pengetahuan
  3. Menyokong pertukaran pengetahuan di kalangan rakan pelaksana
  4. Terbitkan pelajaran vaksin COVID-19 dan penyesuaian program

Salah satu aktiviti yang disertakan di bawah pembelian masuk ini akan melibatkan penciptaan alat digital yang terdiri daripada semua sumber dan alatan berkaitan vaksin COVID-19 yang telah dibangunkan atau sering dirujuk oleh projek.

“Terdapat begitu banyak projek yang dibiayai USAID yang menerima dana khas untuk menyumbang kepada tindak balas kecemasan COVID-19. Apa yang hilang ialah pangkalan data yang komprehensif, atau beberapa jenis dokumentasi tentang semua usaha ini yang boleh digunakan untuk baki tindak balas COVID-19 dan kecemasan masa depan,”

kata Erica Nybro, Penasihat Komunikasi Strategik Kanan di Pusat Program Komunikasi (CCP) Johns Hopkins dan salah seorang peneraju projek. "Matlamatnya ialah kita dapat mengisi jurang ini." Selain alat digital, Knowledge SUCCESS juga akan berkembang 20 Sumber Penting koleksi berdasarkan subtopik keutamaan yang berbeza dalam pelaksanaan vaksin COVID-19.

Membawa KM untuk Kepakaran FP/RH kepada COVID-19

Walaupun benar bahawa Knowledge SUCCESS pada masa ini tidak dianggap sebagai projek tindak balas COVID-19, projek itu mempunyai pengalaman bertahun-tahun menyediakan kepakaran KM, terutamanya kepada perancangan keluarga dan program kesihatan reproduktif, tetapi juga mengenai penyepaduan KM ke dalam usaha tindak balas kecemasan. KEJAYAAN Pengetahuan diketuai oleh CCP, yang menyokong kerajaan AS Tindak balas Zika di bawah projek Pengetahuan untuk Kesihatan (K4Health). Melalui kemudahan pameran saham, penciptaan Rangkaian Komunikasi Zika, laporan ringkasan, dan Sintesis Pelajaran yang Diperoleh untuk Kecemasan Kesihatan Awam Masa Depan, CCP membawa rakan kongsi Zika USAID bersama-sama untuk berkongsi pengetahuan kritikal dan menggunakan cerapan ke arah respons masa depan.

“Walaupun Knowledge SUCCESS adalah projek FP/RH, ia mempunyai fokus laser pada KM. Projek ini memanfaatkan teknik KM yang kreatif dan menyeronokkan untuk melibatkan pengamal perancangan keluarga dan organisasi tempatan, menjadikannya lebih mudah bagi profesional FP/RH untuk mencari maklumat teknikal yang berkaitan, berkongsi dengan orang lain, dan menggunakannya dalam program mereka. Pasukan ini akan membawa pendekatan dan misi ini kepada projek COVID-19,”

kata Bishop.

“Kami sangat teruja untuk menerima pembiayaan ini daripada USAID dan menggunakan kepakaran KM kami untuk tindak balas pandemik COVID-19,” kata Anne Ballard Sara, Pegawai Program Kanan di CCP, yang mengetuai skop kerja K4Health Zika dan merupakan salah satu daripada menerajui projek KM COVID-19. Sebagai rakan kongsi baharu dalam landskap tindak balas COVID-19, Knowledge SUCCESS merancang untuk memudahkan budaya perkongsian pengetahuan, sintesis dan pertukaran antara rakan kongsi pelaksana. Seperti yang dinyatakan oleh Bishop,

“Para profesional kesihatan yang bekerja dalam respons COVID-19 akan mendapat manfaat yang besar daripada perkongsian dengan Knowledge SUCCESS. Apabila orang ramai berkongsi apa yang mereka tahu, dan boleh mencari apa yang mereka perlukan apabila mereka memerlukannya, program dapat mencapai potensi penuh mereka dan mengelakkan kesilapan yang berulang. Knowledge SUCCESS telah mempraktikkan perkara ini dengan penganjuran pameran saham, bantuan rakan sebaya, acara penyebaran dan pembangunan kandungan yang berguna, tepat pada masanya dan relevan untuk khalayak teknikal.”

Untuk mengikuti kemas kini, semak Halaman pendaratan Respons Vaksinasi COVID-19.

Natalie Apcar

PEGAWAI PROGRAM II, KM & KOMUNIKASI, KEJAYAAN ILMU

Natalie Apcar ialah Pegawai Program II di Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi, menyokong aktiviti perkongsian pengurusan pengetahuan, penciptaan kandungan dan komunikasi untuk KEJAYAAN Pengetahuan. Natalie telah bekerja untuk pelbagai organisasi bukan untung dan membina latar belakang dalam perancangan, pelaksanaan dan pemantauan pengaturcaraan kesihatan awam, termasuk integrasi jantina. Minat lain termasuk pembangunan yang diterajui oleh belia dan komuniti, yang dia mendapat peluang untuk terlibat sebagai Sukarelawan Kor Keamanan AS di Maghribi. Natalie memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam Pengajian Antarabangsa dari Universiti Amerika dan Sarjana Sains dalam Jantina, Pembangunan dan Globalisasi dari London School of Economics and Political Science.