Taip untuk mencari

Dasar Privasi

Dasar Laman Web

Dasar pada halaman ini digunakan untuk tapak web yang diuruskan oleh Projek SUCCESS Pengetahuan di Pusat Program Komunikasi (CCP) Johns Hopkins.

Notis privasi

Bahagian ini menerangkan maklumat yang dikumpulkan oleh Knowledge SUCCESS apabila anda melawati salah satu tapak web kami dan cara kami mengendalikan maklumat tersebut. Maklumat yang kami terima bergantung pada tapak yang anda lawati dan perkara yang anda lakukan semasa anda berada di sana.

Jika anda melawati tapak kami untuk membaca atau memuat turun maklumat:

Kami mengumpul dan menyimpan hanya maklumat berikut tentang anda: alamat IP peranti dan rangkaian yang anda gunakan untuk mengakses Internet (ini juga memberi kami lokasi, sehingga ke peringkat bandar); tarikh dan masa anda mengakses laman web kami; halaman yang anda lihat semasa anda melawati tapak web kami; perkataan yang anda cari, jika ada (walaupun istilah carian tidak dikaitkan dengan pengguna individu); dan jenis serta versi pelayar web dan sistem pengendalian anda.

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk mengira bilangan pelawat ke bahagian dan halaman yang berbeza di tapak web kami, untuk mengetahui maklumat yang paling banyak dilihat dan untuk lebih mengutamakan keperluan pembangunan web kami. Maklumat ini membantu kami menjadikan tapak web kami lebih berguna. 

Pengumpulan/penyimpanan maklumat ini adalah berasingan daripada aktiviti yang digambarkan sebagai pemantauan dalam Notis Keselamatan kami.

Jika anda mengenal pasti diri anda dengan menghantar mesej e-mel kepada kami atau kenalan atau borang pesanan yang lengkap:

Jika anda memutuskan untuk menghantar maklumat pengenalpastian peribadi kepada kami (seperti alamat e-mel atau alamat surat-menyurat anda), kami akan menggunakan maklumat pengenalan peribadi tersebut untuk membalas ulasan atau cadangan anda dan mengira bilangan orang yang menghantar ulasan kepada kami.

Kami ingin menjadi sangat jelas: Kami tidak akan mendapatkan maklumat pengenalan peribadi tentang anda apabila anda melawat tapak kami melainkan anda memilih untuk memberikan maklumat tersebut kepada kami.

Kuki dan maklumat lain yang disimpan pada komputer anda

Laman web Knowledge SUCCESS menggunakan kuki. Kuki ialah fail teks kecil yang dimuat turun ke penyemak imbas anda apabila anda melawat tapak web. Sesetengah aspek reka bentuk tapak web bergantung pada kuki untuk memberi anda pengalaman yang terbaik (contohnya, untuk menunjukkan tempat anda berhenti dalam menu atau sejauh mana halaman yang anda tatal). Kami juga menetapkan kuki daripada aplikasi pihak ketiga seperti Google Analitis (yang memberi kami lebih banyak maklumat tentang lawatan tapak, tanpa menyimpan maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi). Sistem automasi pemasaran kami menggunakan kuki jika anda ikut serta untuk menerima maklumat daripada kami. Kami menggunakan maklumat ini untuk menambah baik laman web kami dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Anda boleh mengakses, mengurus dan memadamkan kuki sendiri, daripada penyemak imbas anda sendiri. Sila ingat bahawa jika anda melumpuhkan semua kuki, bahagian tertentu tapak web kami mungkin tidak berfungsi seperti yang dimaksudkan. Maklumat lanjut tentang kuki dan pengurusan kuki boleh didapati di www.allaboutcookies.org dan www.aboutcookies.org.

Notis Keselamatan

Untuk tujuan keselamatan tapak web (iaitu, untuk memastikan maklumat di tapak web kami selamat dan dilindungi daripada penggodaman) dan untuk memastikan perkhidmatan dalam talian kami kekal tersedia kepada semua pengguna, Knowledge SUCCESS berfungsi dengan hos tapak web dan menggunakan program perisian untuk memantau trafik rangkaian dan mengenal pasti yang tidak dibenarkan. cuba memuat naik atau menukar maklumat atau sebaliknya menyebabkan kerosakan. Percubaan tanpa kebenaran untuk memuat naik maklumat atau menukar maklumat mengenai perkhidmatan ini adalah dilarang sama sekali dan boleh dihukum di bawah Akta Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer 1986 dan Akta Perlindungan Infrastruktur Maklumat Negara.

Sekatan ke atas Penggunaan

Kecuali seperti yang dinyatakan pada halaman tertentu, maklumat dan penerbitan yang dibentangkan di laman web ini tidak boleh disalin dan digunakan semula tanpa kebenaran daripada Universiti Johns Hopkins (lihat Hak Cipta dan Kebenaran). Jika anda ingin menerbitkan semula atau menyesuaikan mana-mana bahan kami, hubungi kami untuk kebenaran. Kami biasanya memberi kebenaran untuk penggunaan bahan Knowledge SUCCESS bukan untung atau bukan komersial. Walau bagaimanapun, beberapa bahan bukan hak milik Universiti Johns Hopkins. Bahan-bahan ini dikenal pasti dengan jelas. Sila hubungi sumber asal, di alamat yang diberikan, untuk kebenaran penggunaan bahan-bahan ini. Kami bertanya itu sumber asal disebut sebagai sumber sebarang maklumat yang diperoleh daripada laman web ini. Jika tiada sumber lain ditunjukkan pada atau dengan maklumat yang anda gunakan, kreditkan Universiti Johns Hopkins.

Akta Penipuan dan Penyalahgunaan Komputer

Percubaan tanpa kebenaran untuk memuat naik maklumat dan/atau menukar maklumat di laman web ini adalah dilarang sama sekali dan tertakluk kepada pendakwaan di bawah Tajuk 18 USC, Seksyen1001 dan 1030). [Lihat Notis Keselamatan]

Hak Cipta dan Kebenaran

Secara umum, kandungan di laman web ini adalah berhak cipta. Hak cipta, melainkan dinyatakan sebaliknya, dipegang oleh Universiti Johns Hopkins.

Perkara yang boleh anda lakukan tanpa kebenaran: Tanpa meminta kebenaran kami, anda dialu-alukan cetak muka surat daripada laman web Knowledge SUCCESS, kepada mencetak atau menyimpan hasil carian, dan kepada muat turun fail yang ditawarkan secara khusus dalam format boleh dimuat turun (biasanya, .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx). Anda juga boleh menggunakan, dengan atribusi kepada "Projek KEJAYAAN Pengetahuan, hak cipta Universiti Johns Hopkins", teks daripada siaran akhbar yang disiarkan dan petikan daripada penerbitan Projek SUCCESS Pengetahuan. Anda juga boleh pautan ke tapak web Knowledge SUCCESS dan kandungannya tanpa kebenaran; dengan baik hati beritahu kami jika anda telah berbuat demikian.

Perkara yang anda mesti minta kebenaran untuk dilakukan: Jika anda ingin menghasilkan semula, menerbitkan semula atau menggabungkan teks atau imej lain daripada tapak web Knowledge SUCCESS ke dalam tapak web, penerbitan atau bahan lain yang anda atau orang lain hasilkan, hubungi kami untuk kebenaran. Untuk semua bahan dan maklumat yang digunakan daripada tapak web Knowledge SUCCESS, kami memerlukan anda mengkreditkan sumber asal seperti yang diberikan pada halaman tertentu. Jika tiada sumber khusus atau maklumat pengarang lain ditunjukkan, sila kreditkan "Projek KEJAYAAN Pengetahuan, hak cipta Universiti Johns Hopkins".

Adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk mengetahui undang-undang dan aplikasi hak cipta semasa. Pengguna bersetuju untuk menanggung rugi Universiti Johns Hopkins daripada sebarang kos atau tuntutan untuk pelanggaran atau hak cipta yang berkaitan dengan salinan imej atau teks daripada tapak web Knowledge SUCCESS. Pada kebanyakan tapak kami, kami memaut ke tapak web lain; notis hak cipta ini tidak berkaitan dengan maklumat di tapak web di luar portfolio web Knowledge SUCCESS.

Penafian

Pautan ke Tapak Lain

Laman web ini menawarkan pautan ke tapak web organisasi lain yang, kami percaya, mungkin menawarkan maklumat yang berkaitan. Sebaik sahaja anda memaut ke tapak lain, anda tertakluk pada penafian dan dasar keselamatan dan privasi tapak baharu tersebut.

Penafian Pengendorsan

Dokumen yang disiarkan di tapak web Knowledge SUCCESS mungkin mengandungi pautan hiperteks atau petunjuk kepada maklumat yang dicipta dan diselenggara oleh organisasi awam dan swasta yang lain. Pautan dan petunjuk ini disediakan untuk kemudahan pelawat. Kami tidak mengawal atau menjamin ketepatan, kaitan, ketepatan masa atau kesempurnaan sebarang maklumat yang dipautkan. Tambahan pula, kemasukan pautan atau petunjuk ke tapak web lain tidak bertujuan untuk menyokong, mengesyorkan atau memihak kepada mana-mana pandangan yang dinyatakan atau produk atau perkhidmatan komersial yang ditawarkan di tapak luar ini, atau organisasi yang menaja tapak, dengan nama dagangan, tanda dagangan, pengilang, atau sebaliknya.

Rujukan dalam mana-mana tapak web Knowledge SUCCESS kepada mana-mana produk, proses atau perkhidmatan komersial tertentu, atau penggunaan mana-mana nama perdagangan, firma atau perbadanan adalah untuk maklumat dan kemudahan pelawat tapak, dan tidak membentuk pengendorsan, pengesyoran atau keutamaan. oleh Projek SUCCESS Pengetahuan, Kerajaan Amerika Syarikat atau Agensi Pembangunan Antarabangsa Amerika Syarikat (USAID).

Pandangan dan pendapat pengarang yang dinyatakan di sini tidak semestinya menyatakan atau mencerminkan pandangan Universiti Johns Hopkins, Projek KEJAYAAN Pengetahuan, CCP, Kerajaan AS atau USAID, dan tidak boleh digunakan untuk pengiklanan atau untuk menyokong produk.

Penafian Liabiliti

Segala usaha dilakukan untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap. Kami tidak dapat menjamin bahawa tidak akan ada ralat, walau bagaimanapun. Kami tidak membuat tuntutan, janji atau jaminan tentang ketepatan, kesempurnaan atau kecukupan kandungan laman web ini dan secara nyata menafikan liabiliti untuk kesilapan dan peninggalan dalam kandungan laman web ini.

Berkenaan dengan kandungan tapak ini, Johns Hopkins University, Knowledge SUCCESS Project, CCP, Kerajaan Amerika Syarikat, USAID, atau pekerja dan kontraktor mereka tidak membuat waranti, tersurat atau tersirat atau berkanun, termasuk tetapi tidak terhad kepada waranti tidak melanggar hak pihak ketiga, hak milik, dan jaminan kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, berkenaan dengan kandungan yang tersedia daripada tapak web ini atau sumber Internet lain yang dipautkan daripadanya. Selain itu, Universiti Johns Hopkins, Kerajaan AS atau USAID tidak bertanggungjawab di sisi undang-undang untuk ketepatan, kesempurnaan atau kegunaan sebarang maklumat, produk atau proses yang didedahkan di sini atau kebebasan daripada virus komputer, dan tidak mewakili penggunaan maklumat tersebut. , produk atau proses tidak akan melanggar hak milik persendirian.

Penafian Lain

Maklumat yang diberikan di tapak web ini bukan maklumat rasmi Kerajaan AS dan tidak mewakili pandangan atau pendirian Agensi Pembangunan Antarabangsa AS, Kerajaan AS atau Universiti Johns Hopkins. Khususnya, pandangan dan pendapat yang dinyatakan dalam Blog Knowledge SUCCESS adalah daripada penyumbang individu, bukan maklumat rasmi Kerajaan AS dan tidak semestinya mewakili pandangan atau pendirian Agensi Pembangunan Antarabangsa AS, Kerajaan AS, The Johns Universiti Hopkins, Sekolah Kesihatan Awam Bloomberg, Pusat Program Komunikasi, atau Projek KEJAYAAN Pengetahuan sebagai entiti.

Untuk maklumat lanjut

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau komen tentang maklumat yang dibentangkan di sini, sila kenalan Projek KEJAYAAN Ilmu.

17.3K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial