Taip untuk mencari

Mengapa Perancangan Keluarga Sukarela Penting kepada Pembangunan Global

Tergesa-gesa? Langkau ke hadapan ke ringkasan cepat mengapa perancangan keluarga sukarela penting kepada pembangunan global.

Gambaran keseluruhan

Membolehkan wanita dan kanak-kanak perempuan menangguhkan, menjarakkan dan mengehadkan kehamilan mereka membawa kepada kos penjagaan kesihatan yang lebih rendah, mengekalkan lebih ramai kanak-kanak perempuan di sekolah selama bertahun-tahun dan memastikan lebih ramai wanita boleh memasuki dan kekal dalam tenaga kerja. Ia secara langsung memberi manfaat kepada matlamat pembangunan utama di peringkat isi rumah, komuniti dan negara.

TONTON: Gambaran Keseluruhan Hubungan antara Perancang Keluarga dan Pembangunan Global.

Teruskan membaca untuk mengetahui tentang menghubungkan perancangan keluarga sukarela dan pembangunan global pada tahap yang berbeza:

Peringkat Individu dan Isi Rumah

Institut Guttmacher melaporkan bahawa jika semua keperluan untuk kontraseptif moden di negara berpendapatan rendah dan sederhana dipenuhi, dunia akan menyaksikan 67 juta kehamilan yang tidak diingini (penurunan 75% daripada paras 2017), 2.2 juta kematian bayi baru lahir (penurunan 80%) dan 224,000 lebih sedikit. kematian ibu (penurunan 73%).

Penggunaan kaedah perancangan keluarga moden secara sukarela membolehkan masa dan jarak kelahiran yang sihat, mencegah kehamilan yang berisiko tinggi untuk ibu dan anak. Akses kepada perancangan keluarga sukarela, termasuk kondom lelaki atau wanita, untuk wanita dan pasangan yang hidup dengan HIV juga menghalang penularan HIV dan mengurangkan bilangan jangkitan HIV pediatrik.

Perancangan keluarga sukarela menghasilkan faedah lain yang berharga. Perancang keluarga memajukan hak semua wanita untuk memutuskan sama ada mereka ingin mempunyai anak, dan jika ya, berapa ramai dan bila. Ini, seterusnya, boleh membantu memanjangkan pendidikan seorang gadis, kerana berjuta-juta gadis di seluruh dunia berhenti sekolah awal setiap tahun kerana kehamilan yang tidak diingini atau untuk menjaga adik-beradik. Ia juga membolehkan wanita lebih banyak peluang untuk mengambil bahagian dalam pekerjaan bergaji dan meningkatkan produktiviti dan pendapatan mereka. Apabila wanita dapat menyumbang atau mengurus pendapatan isi rumah, mereka membelanjakan lebih banyak daripada lelaki untuk makanan, kesihatan, pakaian dan pendidikan untuk keluarga mereka.

Peringkat Masyarakat

Di tempat yang mempunyai pertumbuhan penduduk yang tinggi, menambah baik akses kepada perancangan keluarga sukarela untuk wanita dan keluarga yang menginginkannya membantu memperlahankan pertumbuhan penduduk. Ini, seterusnya, mengurangkan permintaan untuk makanan dan keperluan lain dan melegakan beberapa tekanan terhadap alam sekitar daripada penternakan berlebihan, penangkapan ikan berlebihan, dan pengekstrakan sumber semula jadi utama yang berlebihan.

Peringkat Kebangsaan, Serantau dan Global

Memenuhi permintaan untuk perancangan keluarga secara sukarela juga boleh memacu pertumbuhan ekonomi berskala besar dengan mewujudkan dividen demografi, yang berlaku apabila penduduk sesebuah negara berubah daripada kebanyakannya terdiri daripada kanak-kanak dan remaja yang sangat muda kepada sebahagian besar orang dewasa umur bekerja. Senario itu mengurangkan kos keseluruhan untuk mendidik kanak-kanak dan memastikan mereka sihat, dan ia meningkatkan output kewangan kolektif negara dan akhirnya keluaran dalam negara kasarnya.

Selain itu, tekanan ekonomi, alam sekitar dan sosial akibat kadar kesuburan yang tinggi dan pertumbuhan penduduk yang pesat boleh mengancam kestabilan dan keselamatan negeri yang sudah rapuh. Perancangan keluarga boleh mengurangkan tekanan ini di peringkat kekeluargaan, komuniti, dan negara, menyumbang kepada masyarakat yang lebih aman di mana semua keperluan rakyat dipenuhi dengan lebih rutin.

Klik melalui menu di bawah untuk meneroka mesej, penyelidikan dan sumber pendidikan yang berkaitan dengan topik ini.

Ringkasan/Mesej Utama

  • Perancangan keluarga sukarela meningkatkan bukan sahaja kesihatan tetapi juga kesejahteraan keseluruhan wanita dan keluarga di seluruh dunia. Ketika negara berusaha untuk mencapai Matlamat Pembangunan Mampan menjelang 2030, kesan riak meluas faedah perancangan keluarga merentas sektor kekal jelas.
  • Memenuhi permintaan global untuk perancangan keluarga sukarela boleh meningkatkan hasil dalam pendidikan, kesihatan dan kekayaan; membantu memelihara alam sekitar; melindungi hak dan peluang untuk wanita dan gadis; dan meningkatkan keselamatan makanan untuk orang di seluruh dunia.
  • Pelaburan dalam perancangan keluarga sukarela adalah pembelian terbaik untuk mencapai Matlamat Pembangunan Mampan.

Definisi

Matlamat Pembangunan Mampan (SDG): Ini 17 gol, yang dilancarkan pada 2015, telah dibangunkan oleh rangkaian global kerajaan, penderma, organisasi pelbagai hala dan pihak berkepentingan utama lain untuk membimbing dan meneruskan agenda pembangunan global.

Perancangan Keluarga menyumbang secara langsung kepada Sasaran 3.7 dan 5.6:

  • Sasaran 3.7Menjelang 2030, pastikan akses universal kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan seksual dan reproduktif, termasuk untuk perancangan keluarga, maklumat dan pendidikan, dan integrasi kesihatan reproduktif ke dalam strategi dan program nasional.
  • Sasaran 5.6Memastikan akses universal kepada kesihatan seksual dan reproduktif serta hak reproduktif seperti yang dipersetujui menurut Program Tindakan Persidangan Antarabangsa mengenai Penduduk dan Pembangunan dan Platform Tindakan Beijing dan dokumen hasil persidangan semakan mereka.

Ambil Kursus

The Pusat ePembelajaran Kesihatan Global menawarkan beberapa kursus yang memberi penerangan tentang kaitan antara perancangan keluarga sukarela dan keutamaan lain dalam Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs).

Semak Bukti

Omimo A, Taranta D, Ghiron L, Kabiswa C, Aibe S, Kodande M, Nalwoga C, Mugaya S, Onduso P. Menggunakan Pendekatan Sistematik ExpandNet untuk Meningkatkan dalam Projek Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar Bersepadu di Afrika Timur. Sains Sosial. 2018; 7(1):8. Penulis meletakkan pendekatan sistematik ExpandNet untuk meningkatkan skala dan seterusnya menggambarkan aplikasinya dalam projek Lake Victoria Basin (HoPE-LVB), projek PHE bersepadu yang dilaksanakan di Uganda dan Kenya. Keputusan menunjukkan nilai asas untuk mereka bentuk dan melaksanakan projek secara sistematik dengan tumpuan tertumpu kepada peningkatan, serta cabaran yang terlibat.

Choi Y, Pendek Fabic M. Memantau Kemajuan dalam Kesaksamaan untuk Matlamat Pembangunan Mampan: Kajian Kes Memenuhi Permintaan untuk Perancang Keluarga. Amalan Sains Kesihatan Glob. 2018;6(2):387-398.  Oleh kerana permintaan untuk perancangan keluarga semakin dipenuhi, jurang perbezaan antara kumpulan dalam sesebuah negara juga secara amnya menurun tetapi berterusan. Untuk memantau jurang antara negara dan dari semasa ke semasa, penulis mengesyorkan untuk membandingkan permintaan yang dipenuhi mengikut kuintil kekayaan kerana ia adalah paling setanding untuk mentafsir dan sangat berkorelasi dengan perbezaan mengikut pendidikan, kediaman dan wilayah. Di dalam negara, membandingkan perbezaan dalam permintaan yang dipenuhi merentas wilayah geografi boleh mengenal pasti populasi yang lebih memerlukan untuk tujuan program.

Li Q, Rimon JG. Dividen Demografi Inisiatif FP2020 dan Sasaran Kesihatan Reproduktif SDG: Kajian Kes India dan Nigeria. Penyelidikan Terbuka Gates. 2018;2:11. Penulis menganggarkan faedah ekonomi jangka pendek dan sederhana daripada dua matlamat perancangan keluarga utama: matlamat FP2020 untuk menambah 120 juta pengguna kontraseptif moden menjelang 2020 dan SDG 3.7 untuk memastikan akses universal kepada perancangan keluarga menjelang 2030. Mereka menyimpulkan bahawa manfaat ekonomi yang luar biasa daripada memenuhi sasaran perancangan keluarga ini menunjukkan keberkesanan kos pelaburan dalam menggalakkan akses kepada kaedah kontraseptif. Kemajuan yang dipercepatkan diperlukan untuk mencapai matlamat FP2020 dan SDG dan seterusnya meraih dividen demografi.

Goodkind D, Lollock L, Choi Y, McDevitt T, West L. Kesan Demografi dan Faedah Pembangunan Memenuhi Permintaan Perancang Keluarga dengan Kaedah Kontraseptif Moden. Tindakan Kesihatan Global. 2017;11(1). Ramai penggubal dasar telah menerima matlamat penanda aras bahawa sekurang-kurangnya 75% permintaan untuk perancangan keluarga di semua negara dipenuhi dengan kaedah kontraseptif moden menjelang 2030. Kajian ini mengkaji kesan demografi (dan implikasi pembangunan) untuk mencapai penanda aras 75% dalam 13 rendah dan negara berpendapatan sederhana yang dijangka paling jauh daripada mencapainya. Secara purata, memenuhi penanda aras itu akan membayangkan peningkatan 16 mata peratusan dalam kelaziman kontraseptif moden menjelang 2030 dan penurunan 20% dalam pergantungan belia, yang membayangkan potensi dividen demografi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Starbird E, Norton M, Marcus R. Melabur dalam Perancangan Keluarga: Kunci untuk Mencapai Matlamat Pembangunan Mampan. Amalan Sains Kesihatan Glob. 2016;4(2):191-210. Perancangan keluarga sukarela membawa manfaat transformasi kepada wanita, keluarga, komuniti dan negara. Melabur dalam perancangan keluarga ialah "pembelian terbaik" pembangunan yang boleh mempercepatkan pencapaian merentas 5 tema Matlamat Pembangunan Mampan Manusia, Planet, Kemakmuran, Keamanan dan Perkongsian.

The Amalan Berimpak Tinggi dalam Perancang Keluarga (HIPs) di USAID telah membangunkan ringkasan yang mensintesis bukti dan memberikan cadangan tentang cara melaksanakan HIP terpilih. Pemerkasaan Ekonomi: Laluan Berpotensi untuk Wanita dan Gadis Mendapat Kawalan Ke Atas Kesihatan Seksual dan Reproduktif Mereka (2017; PDF, 2.3MB) meringkaskan bukti semasa mengenai campur tangan yang digunakan oleh program perancangan keluarga yang berusaha untuk meningkatkan pemerkasaan ekonomi wanita atau kanak-kanak perempuan dan yang mengukur hasil utama perancangan keluarga. Intervensi berkelompok dalam tiga bidang tumpuan utama: latihan vokasional, kewangan mikro, dan pemindahan tunai (Matlamat 8).

Why Voluntary Family Planning Matters to Global Development
25.9K pandangan
Kongsi melalui
Salin pautan
Dikuasai oleh Snap Sosial