खोज्न टाइप गर्नुहोस्

अभिलेख: परिवार नियोजन एड्भोकेसी टूलकिट

अभिलेख:

परिवार नियोजन एड्भोकेसी टूलकिट

तपाईं मुख्यबाट या त यो पृष्ठमा पुग्नुभएको छ Toolkits अभिलेख पृष्ठ वा तपाईंले K4Health Toolkit मा भएको पृष्ठ वा स्रोतको लिङ्क पछ्याउनु भएको कारणले। Toolkits प्लेटफर्म सेवानिवृत्त भएको छ।

परिवार नियोजन एड्भोकेसी टुलकिटले स्वैच्छिक परिवार नियोजनमा सुधारको पहुँचको लागि अधिवक्ताहरूले मुद्दा बनाउन आवश्यक जानकारी र उपकरणहरू सङ्कलन गर्‍यो। परिवार नियोजनमा पहुँच विस्तार गर्न एड्भोकेसी एउटा महत्त्वपूर्ण मार्ग हो। परिवार नियोजनले दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) को सबै 17 मा योगदान पुर्‍याउँछ र लक्ष्य 3.7 मा स्पष्ट छ: “सन् २०३० सम्ममा, परिवार नियोजन, सूचना र शिक्षा, र प्रजननको एकीकरण सहित यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूमा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्नुहोस्। राष्ट्रिय रणनीति र कार्यक्रमहरूमा स्वास्थ्य।"

टूलकिट विकल्पहरू

यदि तपाईंलाई तत्काल सेवानिवृत्त टूलकिटबाट विशेष स्रोत चाहिन्छ भने, toolkits-archive@knowledgesuccess.org लाई सम्पर्क गर्नुहोस्।