Mag-type para maghanap

Archive: Family Planning Advocacy Toolkit

Archive:

Toolkit ng Pagtataguyod ng Family Planning

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Ang Family Planning Advocacy Toolkit ay nangalap ng impormasyon at mga tool na kailangan ng mga tagapagtaguyod para sa pagpapabuti ng access sa boluntaryong pagpaplano ng pamilya. Ang adbokasiya ay isang mahalagang landas sa pagpapalawak ng access sa pagpaplano ng pamilya. Nag-aambag ang pagpaplano ng pamilya sa lahat ng 17 ng Sustainable Development Goals (SDGs) at tahasan ito sa Target 3.7: “Pagsapit ng 2030, tiyakin ang unibersal na access sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa sekswal at reproductive, kabilang ang para sa pagpaplano ng pamilya, impormasyon at edukasyon, at ang pagsasama ng reproductive kalusugan sa mga pambansang estratehiya at programa.”

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.