Taip untuk mencari

Arkib: Kit Alat Advokasi Perancang Keluarga

Arkib:

Kit Alat Advokasi Perancang Keluarga

Anda telah sampai ke halaman ini sama ada dari utama Arkib Kit Alat halaman atau kerana anda mengikuti pautan ke halaman atau sumber yang pernah berada dalam Kit Alat K4Health. Platform Toolkits telah ditamatkan.

Kit Alat Advokasi Perancang Keluarga mengumpul maklumat dan alat yang diperlukan oleh penyokong untuk membuat kes untuk akses yang lebih baik kepada perancangan keluarga sukarela. Advokasi ialah laluan penting untuk meluaskan akses kepada perancangan keluarga. Perancangan keluarga menyumbang kepada kesemua 17 Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) dan jelas dalam Sasaran 3.7: “Menjelang 2030, pastikan akses universal kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan seksual dan reproduktif, termasuk untuk perancangan keluarga, maklumat dan pendidikan, dan integrasi reproduktif. kesihatan ke dalam strategi dan program negara.”

Alternatif Toolkit

Jika anda memerlukan sumber khusus daripada Kit Alat yang telah bersara, hubungi toolkits-archive@knowledgesuccess.org.