खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

अमेय सान्याल

अमेय सान्याल

साथी, FHI 360

अमेया ड्यूक युनिभर्सिटीमा ग्लोबल हेल्थ र साइकोलोजी अध्ययन गर्ने एक स्नातक विद्यार्थी हुन्। उनको अनुसन्धान रुचिहरू किशोर मानसिक र यौन प्रजनन स्वास्थ्य हेरचाह सुधार गर्नमा निहित छ। यो गत गर्मीमा, उनले FHI 360 को लागि 2020 Stanback अनुसन्धान उपयोगिता फेलोको रूपमा काम गरे। यस फेलोशिपभन्दा बाहिर, अमेयाले चिकित्साको राष्ट्रिय पुस्तकालय र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य गैर-नाफामूलक संस्थासँग अन्तर्क्रिया गरेको छ।

समय रेखा IBP COVID-19 and FP/RH Task Team Interactive Map