खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

डेनेट विल्किन्स

डेनेट विल्किन्स

कार्यक्रम अधिकारी, संचार कार्यक्रमका लागि जोन्स हप्किन्स केन्द्र

डानेट विल्किन्स (उनी/उनीहरू) जोन्स हप्किन्स सेन्टर फर कम्युनिकेशन प्रोग्राम्सका कार्यक्रम अधिकारी हुन् र यूएसएआईडीको प्रमुख सामाजिक र व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम, ब्रेकथ्रु एक्शनका लागि जनसंख्या र प्रजनन स्वास्थ्य टोलीका सदस्य हुन्। तिनीहरूको हालको भूमिकामा, तिनीहरूले परिवार नियोजन, लैङ्गिक-आधारित हिंसा, पुरुष र केटाहरूको संलग्नता, प्रदायक व्यवहार परिवर्तन, स्वास्थ्य समानता, स्वास्थ्यको सामाजिक निर्धारकहरू, र लैङ्गिक मुख्य प्रवाहका क्षेत्रहरूमा Breakthrough ACTION सहकर्मीहरू र साझेदारहरूलाई प्राविधिक सहयोग र समर्थन प्रदान गर्छन्। र एकीकरण।

A classroom of boys at Middle School Keoti Balak hold hands