खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

जोय कनिङ्घम

जोय कनिङ्घम

निर्देशक, अनुसन्धान उपयोग डिभिजन, ग्लोबल हेल्थ, जनसंख्या र पोषण, FHI 360

Joy Cunningham FHI 360 मा ग्लोबल हेल्थ, पोपुलेसन र न्यूट्रिशन भित्र अनुसन्धान उपयोग डिभिजनका निर्देशक हुनुहुन्छ। Joy एक गतिशील टोलीको नेतृत्व गर्दछ जसले दाताहरू, सरोकारवालाहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, र नीति निर्माताहरूसँग संलग्न भएर विश्वव्यापी रूपमा प्रमाणको प्रयोगलाई अगाडि बढाउन काम गर्दछ। उनी USAID को अन्तरएजेन्सी जेन्डर वर्किंग ग्रुप GBV टास्क फोर्सकी सह-अध्यक्ष हुन् र किशोर यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र लैङ्गिक एकीकरणमा प्राविधिक पृष्ठभूमि छिन्।

A classroom of boys at Middle School Keoti Balak hold hands