खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

साइमन बीन माम्बो, एमडी, एमपीएच

साइमन बीन माम्बो, एमडी, एमपीएच

कार्यकारी निर्देशक YARH-DRC

साइमन एक मेडिकल डाक्टर, अनुसन्धानकर्ता, र युवा मानिसहरूको यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका लागि अधिवक्ता हुन्। उनको दैनिक लक्ष्य भनेको वकालत र स्वास्थ्य सेवाको प्रवर्द्धन मार्फत युवाहरूको जीवनको गुणस्तरमा योगदान दिनु हो। एक युवा-FP च्याम्पियन, साइमन प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि युवा गठबन्धन (YARH-DRC) को सह-संस्थापक र कार्यकारी निर्देशक हुन्। उनले सहकर्मी समीक्षा जर्नलहरूमा धेरै लेखहरू प्रकाशित गरेका छन्। उहाँले आफ्नो समय अनुसन्धान गर्न, गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न र कमजोर र मानवीय सन्दर्भहरूमा युवा मानिसहरूको कल्याणमा समर्पित गर्नुहुन्छ।

Youth Alliance for Reproductive Health (YARH-DRC) completing a training demonstration