Mag-type para maghanap

May-akda:

Simon Bine Mambo, MD, MPH

Simon Bine Mambo, MD, MPH

Executive Director YARH-DRC

Si Simon ay isang medikal na doktor, mananaliksik, at tagapagtaguyod para sa kalusugan at mga karapatan sa sekswal at reproductive ng mga kabataan. Ang kanyang pang-araw-araw na layunin ay mag-ambag sa kalidad ng buhay ng mga kabataan sa pamamagitan ng adbokasiya at pagtataguyod ng mga serbisyong pangkalusugan. Isang young-FP champion, si Simon ay Co-Founder at Executive Director ng Youth Alliance for Reproductive Health(YARH-DRC) sa Democratic Republic of Congo. Nag-publish siya ng ilang mga artikulo sa peer reviewed journal. Inilalaan niya ang kanyang oras sa pagsasaliksik, pagtataguyod ng kalidad ng kalusugan at kapakanan ng mga kabataan sa marupok at makatao na konteksto.

Youth Alliance for Reproductive Health (YARH-DRC) completing a training demonstration