खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

Zoé Mistrale Hendrickson

Zoé Mistrale Hendrickson

सहायक वैज्ञानिक, जोन्स हप्किन्स ब्लूमबर्ग स्कूल अफ पब्लिक हेल्थ

Zoé Mistrale Hendrickson, PhD, जोन्स हप्किन्स ब्लूमबर्ग स्कूल अफ पब्लिक हेल्थका सहायक वैज्ञानिक हुन्। उनी एक सामाजिक वैज्ञानिक र सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ता हुन् जसको अनुसन्धान केन्द्रहरू कसरी सामाजिक संरचनाहरू स्वास्थ्यको दैनिक अनुभवहरूमा संलग्न हुन्छन् र मानिसहरूले कसरी हेरचाह खोज्छन्। बढ्दो मोबाइल, ग्लोबलाइज्ड संसारमा यौन र प्रजनन स्वास्थ्यमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, उनको अनुसन्धानले लैङ्गिक असमानता, भौगोलिक गतिशीलता, र स्वास्थ्यका अन्य सामाजिक निर्धारकहरू बीचको सम्बन्ध र प्रजनन निर्णय, परिवार नियोजन अभ्यासहरू, र यसले प्रभाव पार्न सक्ने प्रभावहरूको अनुसन्धान गर्दछ। स्वास्थ्य सेवा खोज्दै। उनी उपन्यास, सैद्धान्तिक रूपमा जानकारी, र मानिसहरूको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने सामाजिक संरचना र असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्ने हस्तक्षेपहरूको डिजाइन, कार्यान्वयन, र मूल्याङ्कनलाई सूचित गर्न अनुसन्धान प्रयोग गर्न प्रतिबद्ध छिन्। त्यसकारण, उनी सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धानको बारेमा आलोचनात्मक रूपमा सोच्न र विचारशील र दिगो सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने बारे सामाजिक सिद्धान्तमा आकर्षित गर्छिन्। उनी हाल उप-सहारा अफ्रिका र दक्षिण एशियामा सामाजिक र व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रमहरूको लागि संरचनात्मक अनुसन्धान, अनुगमन, र मूल्याङ्कन सहित सञ्चार कार्यक्रम केन्द्रमा बहु मात्रात्मक र गुणात्मक अनुसन्धान परियोजनाहरूका लागि प्रमुख अन्वेषकको रूपमा सेवा गर्छिन्।

Trois jeunes filles et un garçon écoutent attentivement ensemble dans un cadre éducatif. Crédit d'image: PSI