Mag-type para maghanap

May-akda:

Zoé Mistrale Hendrickson

Zoé Mistrale Hendrickson

Assistant Scientist, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

Si Zoé Mistrale Hendrickson, PhD, ay isang Assistant Scientist sa Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Siya ay isang social scientist at public health researcher na ang pananaliksik ay nakasentro sa kung paano naisangkot ang mga istrukturang panlipunan sa pang-araw-araw na karanasan ng kalusugan at kung paano naghahanap ng pangangalaga ang mga tao. Sa pamamagitan ng pagtuon sa sekswal at reproductive na kalusugan sa isang lalong mobile, globalisadong mundo, ang kanyang pananaliksik ay nag-iimbestiga sa mga ugnayan sa pagitan ng hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian, geographic mobility, at iba pang panlipunang determinant ng kalusugan at ang mga implikasyon na maaaring magkaroon nito sa reproductive na paggawa ng desisyon, mga kasanayan sa pagpaplano ng pamilya, at naghahanap ng pangangalagang pangkalusugan. Siya ay nakatuon sa paggamit ng pananaliksik upang ipaalam ang disenyo, pagpapatupad, at pagsusuri ng mga interbensyon na nobela, ayon sa teorya, at tugunan ang mga istrukturang panlipunan at hindi pagkakapantay-pantay na nakakaimpluwensya sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Samakatuwid, kumukuha siya ng teoryang panlipunan upang mag-isip nang kritikal tungkol sa pananaliksik sa kalusugan ng publiko at kung paano pinakamahusay na magdisenyo ng maalalahanin at napapanatiling mga programa sa pampublikong kalusugan. Kasalukuyan siyang nagsisilbing punong imbestigador para sa maramihang mga quantitative at qualitative na proyekto sa pananaliksik sa Center for Communication Programs, kabilang ang formative na pananaliksik, pagsubaybay, at pagsusuri para sa mga programa sa pagbabago ng lipunan at pag-uugali sa Sub-Saharan Africa at South Asia.

Trois jeunes filles et un garçon écoutent attentivement ensemble dans un cadre éducatif. Crédit d'image: PSI