தேட தட்டச்சு செய்யவும்

நூலாசிரியர்:

எமிலி ஹெய்ன்ஸ்

எமிலி ஹெய்ன்ஸ்

நிரல் நிபுணர், ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் தகவல் தொடர்பு நிகழ்ச்சிகளுக்கான மையம்

எமிலி ஹெய்ன்ஸ், ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் சென்டர் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் புரோகிராம்களில் ஒரு புரோகிராம் நிபுணர். அறிவு வெற்றி திட்டத்தின் அறிவு மேலாண்மை செயல்பாடுகளை அவர் ஆதரிக்கிறார், குறிப்பாக அவை தகவல் தொழில்நுட்பத்துடன் தொடர்புடையவை. குடும்பக் கட்டுப்பாடு/இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம், பாலின சமத்துவம் மற்றும் இளம் பருவத்தினர் மற்றும் இளைஞர்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் மேம்பாடு ஆகியவை அவரது ஆர்வங்களில் அடங்கும். அவர் டேடன் பல்கலைக்கழகத்தில் வரலாறு மற்றும் பெண்கள் மற்றும் பாலின ஆய்வுகளில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்றார்.

A midwife providing counseling to a pregnant women.