Mag-type para maghanap

Archive: Toolkit ng Pagtataguyod ng Pagpapasuso

Archive:

Toolkit ng Pagtataguyod ng Pagpapasuso

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Ang Breastfeeding Advocacy Toolkit ay nagbigay ng madaling access sa mga tool sa adbokasiya na naglalayong pahusayin ang mga patakaran at pagpopondo para sa proteksyon, promosyon, at suporta sa pagpapasuso. Orihinal na binuo sa pakikipagtulungan sa Global Breastfeeding Collective, ang toolkit na ito ay inilipat sa Sariling website ng Global Breastfeeding Collective.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.