Mag-type para maghanap

Archive: K4Health Toolkits

Archive: K4Health Toolkits

Kami ay nag-aayos sa KnowledgeSUCCESS.org, nag-aalis ng hindi napapanahong nilalaman at muling nag-aayos ng mga mapagkukunan sa mga bagong koleksyon (tulad ng 20 Mahahalagang Mapagkukunan at ang mga personal na na-curate na mga koleksyon sa Pananaw sa FP). Naabot mo ang pahinang ito dahil sinundan mo ang isang link sa isang pahina o file sa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Para sa bawat Toolkit sa ibaba, tinukoy ng Knowledge SUCCESS ang mga pangunahing napapanahon na mapagkukunan at mga koleksyon sa portfolio ng Knowledge SUCCESS sa web at higit pa—i-click ang “I-explore” sa ilalim ng bawat Toolkit para matuto pa. Ang mga nakaraang pagkuha ng bawat Toolkit ay makukuha sa pamamagitan ng Wayback Machine ng Internet Archive.

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.