Mag-type para maghanap

Archive: Maternal Infant and Young Child Nutrition and Family Planning (MIYCN-FP) Integration Toolkit

Archive:

Maternal Infant and Young Child Nutrition and Family Planning (MIYCN-FP) Integration Toolkit

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

MICYN FP ToolkitAng mga programa at serbisyo ng maternal, infant, and young child nutrition (MIYCN) at pagpaplano ng pamilya (FP) ay madalas na itinuturing na naiiba, ngunit ang pagsasama-sama ng mga interbensyon na ito ay maaaring kapwa kapaki-pakinabang para sa mga ina at kanilang mga anak. Halimbawa, ang eksklusibong pagpapasuso sa unang anim na buwan pagkatapos ng kapanganakan ay hindi lamang pinoprotektahan ang sanggol mula sa malnourished ngunit natutugunan din ang mga pangangailangan ng ina sa pagpipigil sa pagbubuntis kung siya ay nagsasagawa ng lactational amenorrhea method (LAM). Ang MIYCN-FP Integration Toolkit ay orihinal na nilikha sa pamamagitan ng isang collaborative na proseso na kinasasangkutan maraming programa at organisasyon.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.