Mag-type para maghanap

Archive: Very Young Adolescent Sexual and Reproductive Health Resource Library

Archive:

Very Young Adolescent Sexual and Reproductive Health Resource Library

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Ang toolkit na ito ay para sa mga tagapamahala ng programa, tagapagturo, manggagawang pangkalusugan, tagapagtaguyod, mananaliksik, at tagapatupad ng patakaran na nakatuon sa paggawa ng pagbabago sa buhay ng mga napakabatang kabataan (mga babae at lalaki sa pagitan ng edad na 10-14). Ang toolkit ay nag-aalok ng mga mapagkukunan upang matugunan ang natatanging pag-unlad, nagbibigay-malay, at panlipunang mga pagkakataon at hamon na kinakaharap ng pangkat ng edad na ito. Nagbigay ito ng mga link sa mga halimbawa ng matagumpay na mga programa, resulta ng pananaliksik, kurikulum, mga materyales sa adbokasiya, at iba pang mapagkukunang kapaki-pakinabang para sa pakikipagtulungan sa mga VYA. Ang Very Young Adolescent Sexual and Reproductive Health Resource Library ay orihinal na nilikha ng Save the Children at ng Institute for Reproductive Health sa ngalan ng Alyansa ng VYA.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.