Mag-type para maghanap

Pagtugon sa Mga Pangangailangan sa Sekswal at Reproductive Health ng Young Married Women at First-time Parents Toolkit

Oras ng Pagbasa: < 1 minuto

Pagtugon sa Mga Pangangailangan sa Sekswal at Reproductive Health ng Young Married Women at First-time Parents Toolkit


Ang mga materyales sa toolkit na ito ay tumutugon sa isang hanay ng mga paksang nauugnay sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga FTP at YMW, tulad ng: pagpipigil sa pagbubuntis, malusog na timing at spacing ng pagbubuntis (HTSP), komunikasyon ng mag-asawa at pagbuo ng malusog na relasyon, kalusugan ng ina at bagong panganak, pagkakapantay-pantay ng kasarian , gender-based violence (GBV), HIV prevention, at lifeskills.

Pandayan19

Website Developer

Hello, gumagawa kami ng mga website.

Nakaraang Artikulo
Susunod na Artikulo