Taip untuk mencari

20 Perkara-perkara penting Waktu membaca: 2 minit

Kondom dan Perancang Keluarga: 20 Sumber Penting


Sebab kami mencipta koleksi kondom dan perancangan keluarga

Memandangkan usaha perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif (FP/RH) baru-baru ini memberi penekanan yang lebih kepada inovasi, adalah penting untuk mengingati nilai alat perancangan keluarga berasaskan bukti yang telah berkesan selama beberapa dekad. Memandangkan sifat fizikal kondom tidak mengalami perubahan yang ketara, ramai orang mungkin melupakan kuasa kondom sebagai alat perancang keluarga. Koleksi ini dicipta sebagai peringatan kepada kita semua yang bekerja dalam perancangan keluarga bahawa beberapa kaedah tetap relevan walaupun inovasi timbul dalam FP/RH.

Kondom juga memainkan peranan penting sebagai satu-satunya kaedah wujud yang menawarkan perlindungan tiga kali ganda daripada kehamilan yang tidak diingini, jangkitan seksual dan jangkitan HIV. Dalam kalangan remaja dan populasi belia, kondom mungkin satu-satunya kaedah perlindungan yang mampu dimiliki dan data menunjukkan bahawa ia terus bernilai kepada belia. Di banyak wilayah di seluruh dunia, belia adalah bahagian terbesar penduduk, jadi adalah penting untuk melabur dalam kaedah yang digunakan oleh golongan muda.

Akhirnya, krisis kemanusiaan, seperti pandemik COVID-19, terus memberi kesan kepada bekalan dan pengedaran komoditi dan maklumat FP/RH. Promosi maklumat terkini dan relevan tentang kondom dan perancangan keluarga adalah perlu sekarang lebih daripada sebelumnya.

20 Essential Resources Condoms and Family Planning

Bagaimana kami memilih sumber

Koleksi ini bermula dengan satu siri temu bual maklumat dengan rakan sekerja yang berpengetahuan tentang kondom dan perancangan keluarga dalam FHI 360 dan dengan Bidia Deperthes, Ketua Pasukan Kesihatan Seksual dan Penasihat Pencegahan HIV di UNFPA. Temu bual membawa kepada beberapa sumber yang berkaitan dan kemudian pasukan kami menjalankan imbasan internet yang lebih luas untuk sebarang sumber tambahan termasuk daripada perubahan tingkah laku dan pangkalan data komoditi dan melalui rakan kongsi, seperti Population Services International (PSI). Sumber ini telah disemak oleh rakan sekerja di FHI 360, Inisiatif Teknologi Kontraseptif (CTI), PSI, Inisiatif Kontraseptif Lelaki dan UNFPA. Untuk disertakan dalam koleksi ini, sumber mestilah:

  • akses terbuka
  • dihasilkan dalam tempoh lima tahun yang lalu dengan pengecualian beberapa keping mani
  • dianggap asas untuk pengurus program, penasihat teknikal, pembuat keputusan atau penganjur dalam FP/RH yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai dimensi pengaturcaraan dan bukti berkaitan kondom
  • global atau serantau/khusus negara dengan pelajaran yang boleh digunakan dalam konteks lain

Apa yang termasuk dalam koleksi ini?

Koleksi ini termasuk sumber yang dikategorikan kepada empat jenis sumber berikut:

  • Sumber Pengenalan (10 sumber)
  • Bukti & Kesan (4 sumber)
  • Contoh Program (4 sumber)
  • Latihan (2 sumber)

Sumber dalam setiap jenis meliputi topik daripada penggunaan kondom, pengurusan dan advokasi program kondom berasaskan bukti, pendekatan dan penilaian pasaran kondom, piawaian perolehan, kepada keputusan program dalam kajian kes.

Setiap entri disertakan dengan ringkasan ringkas dan kenyataan tentang mengapa ia penting. Kami harap anda mendapati sumber ini bermaklumat untuk kerja anda.

Kirsten Krueger

Penasihat Teknikal Penggunaan Penyelidikan, FHI 360

Kirsten Krueger ialah Penasihat Teknikal Penggunaan Penyelidikan untuk Kumpulan Kesihatan, Penduduk dan Pemakanan Global di FHI 360. Beliau pakar dalam mereka bentuk dan menjalankan aktiviti penggunaan bukti secara global dan di rantau Afrika untuk mempercepatkan penggunaan amalan berasaskan bukti melalui perkongsian rapat dengan penderma, penyelidik, pembuat dasar kesihatan dan pengurus program. Bidang kepakaran beliau termasuk perancangan keluarga/kesihatan reproduktif, akses berasaskan komuniti kepada kontraseptif suntikan, perubahan dasar dan advokasi, dan pembinaan kapasiti.

Reana Thomas

Pegawai Teknikal, Kesihatan Global, Penduduk dan Pemakanan, FHI 360

Reana Thomas, MPH, ialah Pegawai Teknikal di jabatan Kesihatan, Populasi dan Penyelidikan Global di FHI 360. Dalam peranannya, beliau menyumbang kepada pembangunan dan reka bentuk projek serta pengurusan dan penyebaran pengetahuan. Bidang pengkhususannya termasuk penggunaan penyelidikan, ekuiti, jantina, dan kesihatan dan pembangunan belia.

Hannah Webster

Pegawai Teknikal, FHI 360

Hannah Webster, MPH, ialah Pegawai Teknikal di jabatan Kesihatan, Populasi dan Penyelidikan Global di FHI 360. Dalam peranannya, beliau menyumbang kepada operasi projek, komunikasi teknikal dan pengurusan pengetahuan. Bidang pengkhususannya termasuk kesihatan awam, penggunaan penyelidikan, ekuiti, jantina dan kesihatan seksual dan reproduktif.