Taip untuk mencari

Baca Cepat Waktu membaca: 2 minit

Sorotan Juara FP/RH: Likhaan Center for Women's Health Inc.


Knowledge SUCCESS menyukai maklum balas daripada pembaca kami. Kami ingin mendengar cara sumber kami memberi manfaat kepada kerja anda, cara kami boleh menambah baik dan idea anda untuk tapak. Baru-baru ini, anda telah menyebut mahukan lebih banyak cerapan khusus untuk negara anda dan konteks tempat anda bekerja. Jangan katakan lagi! Kami akan menampilkan organisasi yang bekerja di peringkat kebangsaan dalam siri yang dipanggil "Spotlight Juara FP/RH." Matlamat kami adalah untuk mencetuskan perkongsian baharu dan memberi kredit yang sewajarnya kepada mereka yang memajukan perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif dengan tumpuan serantau.

Minggu ini, organisasi pilihan kami ialah Pusat Likhaan untuk Kesihatan Wanita Inc.

FP/RH Champion Spotlight banner with blue highlights behind the words FP/RH Champion Spotlight. Spotlight graphics are in the four corners of the rectangular graphic.

Organisasi

Pusat Likhaan untuk Kesihatan Wanita Inc.

Lokasi

Filipina

Kerja

Likhaan ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan dan bukan untung yang ditubuhkan pada tahun 1995 untuk bertindak balas terhadap keperluan kesihatan seksual dan reproduktif wanita yang mengalami kemiskinan. Ia menjalankan program kesihatan berasaskan komuniti berasaskan tiga strategi: pendidikan masyarakat dan mobilisasi; penyediaan penjagaan kesihatan primer, bersepadu seksual dan kesihatan reproduktif (SRH); dan advokasi untuk dasar kesihatan berasaskan hak dan saksama.

Likhaan memajukan hak perancangan keluarga (FP) dan SRH melalui tiga strategi program:

1. Penggerak kesihatan komuniti dewasa dan terlatih belia, penggerak komuniti dan pekerja kesihatan masyarakat menyediakan maklumat, mengatur tindakan kolektif untuk menangani masalah, dan membantu penyedia kesihatan. Penggerak kesihatan menyedarkan wanita tentang FP dan cabaran SRH yang lain, penggerak komuniti melatih wanita untuk menyatakan diri mereka dan melakukan tindakan kolektif, dan pekerja kesihatan komuniti menyediakan kaunseling dan rujukan kepada penyedia dan kemudahan lain. Melalui campur tangan komuniti berlapis ini, wanita dapat:

 • Tentukan pilihan kontraseptif mereka.
 • Bantu orang lain dalam komuniti mereka.
 • Dapatkan rawatan kolektif untuk masalah, seperti kualiti penjagaan yang lemah, paksaan, dan bekalan dan perkhidmatan yang tidak mencukupi.

2. Jururawat, bidan, dan doktor menyediakan penjagaan FP dan SRH bersepadu, responsif jantina dan hormat-menghormati di sembilan klinik berasaskan komuniti. Selain daripada kontraseptif, perkhidmatan bersepadu termasuk:

 • Penjagaan ibu.
 • STI dan pengurusan HIV.
 • Perkhidmatan kesihatan yang penting untuk keganasan terhadap wanita.
 • Penjagaan kesihatan remaja dan belia.

Penyedia dilatih dalam kemahiran teknikal dan jantina dan hak supaya mereka menangani isu sosial, membenamkan keperluan FP dan SRH, seperti:

 • Ketaksamaan ekonomi.
 • Ketaksamaan jantina.
 • Keganasan.
 • Stigma seksualiti.
 • Diskriminasi.

3. Berdasarkan masalah yang dikenal pasti dalam komuniti dan klinik, penyokong dasar mengkaji dan mencadangkan perubahan kepada undang-undang dan dasar untuk menjadikan mereka responsif kepada keperluan wanita yang mengalami ketidakamanan kewangan dan kumpulan terpinggir lain. Sebelum ini, Likhaan membantu menyokong beberapa sebab, termasuk:

 • Akta Keibubapaan Bertanggungjawab dan Kesihatan Reproduktif 2012.
 • Standard pendidikan seksualiti yang komprehensif pada 2016.
 • Akreditasi PhilHealth klinik keluarga berdiri bebas pada tahun 2018.

Semak semula segera untuk yang baharu Sorotan Juara FP/RH organisasi!

Tykia Murray

Bekas Editor Urusan Kandungan Digital, Knowledge SUCCESS

Tykia Murray ialah bekas Editor Urusan Kandungan Digital untuk Knowledge SUCCESS, projek global lima tahun yang diketuai oleh konsortium rakan kongsi dan dibiayai oleh Pejabat Penduduk dan Kesihatan Reproduktif USAID untuk menyokong pembelajaran dan mencipta peluang untuk kerjasama dan pertukaran pengetahuan dalam keluarga perancangan dan komuniti kesihatan reproduktif. Tykia memegang Ijazah Sarjana Muda dalam Penulisan dari Loyola University Maryland dan MFA daripada program Seni Penulisan & Penerbitan Kreatif Universiti Baltimore.