Taip untuk mencari

Musim Kedua

Dalam Musim 2, para inovator pergi ke atas dan seterusnya untuk mengisi jurang dalam mencari data perancangan keluarga yang khusus konteks, tepat pada masanya, boleh diakses yang boleh difahami oleh orang di peringkat yang berbeza. Akhirnya, lima organisasi yang berpangkalan di Nepal, Nigeria, India, Madagascar dan Kenya telah dianugerahkan sejumlah $250,000 dolar untuk melaksanakan idea mereka.

Daripada memecah halangan untuk orang kurang upaya melalui garis panduan FP/RH yang inklusif kepada mencipta siri podcast yang mempamerkan pengalaman FP/RH tempatan dan asli, lihat melalui organisasi yang menjejaki jejak ini dan idea mereka.

Inovator Juara KM:

BYAN's logo

Persatuan Belia Buta Nepal 

Penerangan: The Persatuan Belia Buta Nepal ialah organisasi yang diterajui belia yang mempromosikan akses kepada perkhidmatan perancangan keluarga/kesihatan seksual dan reproduktif (FP/SRH) untuk Orang Kurang Upaya (PLWD) di Nepal.

Inovasi: Garis Panduan mengenai Perkhidmatan FP/SRH Inklusif Kurang Upaya (GODS)

Walaupun mempunyai hak, perasaan, keinginan dan keperluan seksual, orang kurang upaya (PLWD) di Nepal sering mengalami keperluan kesihatan seksual dan reproduktif (FP/SRH) perancangan keluarga mereka tidak dipenuhi. Mereka menghadapi halangan yang termasuk akses terhad kepada perkhidmatan, stigma, kejahilan dan sikap negatif, yang mengakibatkan penggunaan perkhidmatan FP/SRH yang rendah. Walaupun perlembagaan Nepal kelihatan progresif dengan undang-undang seperti Safe Motherhood dan Akta Kesihatan Reproduktif, undang-undang tersebut tidak responsif terhadap kecacatan. Garis Panduan BYAN mengenai Perkhidmatan FP/SRH Inklusif Orang Kurang Upaya (GODS)berusaha untuk mengurangkan halangan bagi PLWD dalam mengakses perkhidmatan FP/SRH dengan mewujudkan dan mempromosikan garis panduan responsif orang kurang upaya untuk penyedia perkhidmatan dan pegawai kerajaan. Garis panduan tersebut termasuk maklumat mengenai akses, piawaian minimum, kaedah dan cara mengurangkan halangan bagi OKU untuk mengakses perkhidmatan ibu yang selamat dan perkhidmatan FP/SRH yang lain. Dengan kerjasama Bahagian Kebajikan Keluarga Kementerian Kesihatan dan Penduduk kerajaan, GODS telah diwujudkan dan diterbitkan dalam bahasa Nepal di laman web Bahagian Kebajikan Keluarga. Garis panduan juga tersedia dalam bahasa Inggeris. 

Keputusan & Pengajaran 

BYAN dapat berkongsi garis panduan ini melalui banyak cara: organisasi itu mengadakan bengkel pengesahan di kalangan wakil daripada organisasi orang kurang upaya (OPD), dan mengadakan pertemuan dengan Bahagian Kebajikan Keluarga dan pakar lain mengenai pembangunan garis panduan tersebut. Mereka terus meningkatkan kesedaran dan penggunaan GODS melalui latihan 181 penyedia perkhidmatan sebagai jurulatih induk, dan 905 penyedia perkhidmatan melalui latihan lata. BYAN juga mengetuai acara penyebaran di kalangan 195 orang kurang upaya. Beberapa pengajaran yang dipelajari termasuk menggabungkan orang kurang upaya pada peringkat awal perancangan dan pengaturcaraan dasar untuk FP/RH, dan merapatkan jurang pengetahuan dengan melatih lebih banyak penyedia perkhidmatan dan pihak berkepentingan dalam melaksanakan perkhidmatan FP/RH yang inklusif.

Sumber:

pfi-logo-final

Yayasan Penduduk India

Penerangan: Yayasan Populasi India ialah organisasi bukan untung yang merumus dan melaksanakan campur tangan kesihatan yang responsif jantina dengan kerjasama kerajaan negara dan negeri, CSO, institusi penyelidikan dan media.

Inovasi: Bank Pengetahuan FP/SRH Bahasa Hindi

Di India, kebanyakan saluran media nasional melaporkan tentang FP/SRH dalam bahasa Inggeris, meninggalkan sebahagian besar daripada orang di negeri India Utara yang berbahasa Hindi–yang mempunyai beberapa kadar kesuburan tertinggi–tanpa maklumat ini.  Terdapat keperluan untuk platform yang menyediakan data dan maklumat yang disahkan untuk melaporkan dalam akhbar Hindi, stesen televisyen dan platform media digital. Untuk inovasi pengurusan pengetahuan mereka, The Yayasan Penduduk India menterjemah maklumat FP/SRH mengenainya Bank Pengetahuan dalam talian sedia ada ke dalam bahasa Hindi untuk wartawan tempatan dan serantau. TBank sumber Hindi ialah penyelesaian sehenti untuk maklumat yang boleh dipercayai dan berasaskan bukti yang berpusat pada perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif, dan berkongsi perkembangan terkini, maklumat dan penyelidikan dalam bidang kesihatan ini. Pada platform dalam talian, jahli kami boleh memilih negeri tertentu dan mendapatkan maklumat tentang penunjuk FP dan parameter lain seperti pertumbuhan penduduk.  Ketersediaan maklumat FP/SRH dalam bahasa Hindi akan membawa peningkatan tahap kesedaran dalam kalangan penduduk, pembuat keputusan, organisasi masyarakat sivil (CSO), kumpulan komuniti, penyedia perkhidmatan dan pekerja barisan hadapan, yang mengakibatkan peningkatan penggunaan perkhidmatan FP/SRH moden. 

Keputusan dan Pengajaran 

Yayasan Penduduk India telah menterjemah 36 sumber, asalnya dalam bahasa Inggeris, ke dalam bahasa Hindi yang berkaitan dengan enam tema umum: Fakta dan angka pertumbuhan penduduk; Ciri-ciri program FP yang berkesan; Kontraseptif; Dasar dan Komitmen FP dan SRH India; COVID-19 dan Perancang Keluarga dan Kesihatan Seksual & Reproduktif. Khalayak utama bank sumber ialah wartawan, ahli akademik dan CSO. Purata masa yang dihabiskan di tapak Hindi ialah 5 minit dan 30 saat, menunjukkan tahap penglibatan yang tinggi. Pengajaran yang diambil oleh PFI daripada melaksanakan inovasi ini termasuk meneruskan menyediakan bahan dalam bahasa tempatan melalui FPRB Hindi, dan menggalakkan pihak berkepentingan untuk menulis dan berkongsi sumber dalam bahasa tempatan juga. 

Sumber:

Projet Jeune Leader logo

Pemimpin Projet Jeune

Penerangan: Projet Jeune Leader ialah organisasi yang diterajui belia yang bekerja dalam persekitaran yang sukar dijangkau dan kurang sumber di Madagascar, menyampaikan pendidikan seksualiti yang komprehensif di sekolah menengah awam. 

Inovasi: “Ampitapiao!” Hab data maya dan siri majalah cetak mengenai SRH remaja

Selama tiga tahun yang lalu, Projet Jeune Leader telah menghasilkan siri majalah mengenai kesihatan seksual dan reproduktif (SRH) yang dipanggil EKO yang menjangkau remaja, ibu bapa, guru dan pentadbir sekolah dalam komuniti luar bandar yang sukar dijangkau di Madagascar. Pada tahun 2021, organisasi menerima lebih 4,600 komen, soalan dan cadangan tulisan tangan daripada pembaca siri. Projet Jeune Leader memutuskan untuk membawa pengetahuan dan maklum balas daripada komuniti ini kepada pembuat keputusan peringkat kebangsaan, melalui siri majalah cetak dan dalam talian baharu. Projet Jeune Leader Madagascar mencipta empat keluaran majalah baharu yang dihadapi komuniti yang dipanggil “Ampitapitao!”, atau "Menyebarkannya!". Isu ini meliputi pengarusperdanaan pendidikan seksualiti, memahami perkara yang berkesan dan tidak berkesan dalam FP/RH belia, mencegah dan bertindak balas terhadap keganasan di sekolah serta memperkukuh perkhidmatan penjagaan kesihatan yang mesra belia. ditambah dengan platform maya untuk mengumpul, mengekod dan mencerna komen yang diterima daripada pembaca. Siri ini tersedia dalam bahasa Perancis dan Malagasy, dan mewujudkan gelung kritikal antara pengetahuan tempatan tentang SRH dan proses membuat keputusan peringkat kebangsaan di Madagascar.

Keputusan & Pengajaran

 “Ampitapitao!” telah dikongsi di sekolah dan acara komuniti di Madgascar melalui 43 Pendidik PJL. Lebih 4,000 naskhah majalah telah diedarkan kepada pelajar, ibu bapa dan ahli komuniti di 51 sekolah sepanjang Mei dan Jun 2022. Lebih daripada 20,000 pelajar sekolah menengah membaca dan membincangkan majalah tersebut. Pasukan itu juga menerima 8,498 komen bertulis daripada pembaca. Mesej utama dalam majalah termasuk menyokong program, amalan, proses atau dasar yang mempunyai asas bukti yang kukuh dan dimaklumkan oleh pengetahuan dan maklum balas tempatan. Sehingga November 2022, lebih 50 pembuat keputusan nasional dan penasihat teknikal menerima versi berasaskan kertas majalah berorientasikan negara. Beberapa pengajaran utama yang PJL ambil daripada The Pitch memfokuskan kepada penglibatan secara bermakna dengan rakan kongsi masyarakat sivil untuk menggabungkan ekuiti dan kualiti ke dalam KM, dan menyedari bahawa segmentasi khalayak memainkan peranan penting dalam memahami pengetahuan, nilai dan keutamaan dalam FP/RH yang penting untuk fokus pada.

Sumber:

save the children logo

Selamatkan Kanak-Kanak Kenya

Penerangan: Save the Children Kenya menyokong kerajaan dalam mengukuhkan dasar dan sistem untuk mencapai perubahan segera dan berkekalan dalam kehidupan kanak-kanak supaya tiada kanak-kanak mati akibat sebab yang boleh dicegah.

Inovasi: Papan Pemuka Data FP Berpusat

Pangkalan data Sistem Maklumat Kesihatan Kenya (KHIS) menganjurkan data yang sangat penting tentang kesihatan; walau bagaimanapun, ia tidak mempunyai data perancangan keluarga (FP) khusus konteks yang dipermudahkan, menjadikannya sukar bagi pekerja penjagaan kesihatan dan penggubal dasar untuk memahami aliran FP daripada pangkalan data untuk memaklumkan pengaturcaraan, dasar dan membuat keputusan. Dengan kerjasama Bahagian Kesihatan Reproduktif dan Ibu (DRMH) Kementerian Kesihatan (KKM) Kenya, Inisiatif Akses Kesihatan Clinton dan rakan kongsi lain, Save The Children Kenya menyesuaikan dan menggiatkan semula Papan Pemuka Perancangan Keluarga. Papan Pemuka Data FP Berpusat amenganalisis dan memaparkan analisis data yang terkini, mudah ditafsir, praktikal supaya pengguna boleh merancang, melaksana dan memantau kemajuan intervensi dan program perancangan keluarga, meningkatkan kualiti dan prestasi program. Dengan akses kepada data dan cerapan ini, profesional FP akan menyesuaikan intervensi mereka atau melaksanakan yang baharu untuk bertindak balas terhadap keperluan gadis dan wanita muda di seluruh negara. Papan Pemuka boleh digunakan oleh pengurus program FP KKM Kebangsaan, Daerah dan Sub-Daerah, pihak berkepentingan FP, rakan kongsi dan profesional.

Keputusan & Pengajaran

Dari September hingga November 2022, terdapat 89 log masuk unik ke papan pemuka, dan jumlah itu akan terus meningkat dengan aktiviti penyebaran akan datang. Pengguna boleh mencari papan pemuka pada pelayan Program Kawalan AIDS dan STI Kebangsaan (NASCOP), pelayan paling pilihan KKM. Penyelenggaraan papan pemuka akan terus diselia dan dibiayai oleh KKM melalui NASCOP. Untuk Fasa 2 papan pemuka, Save the Children merancang untuk memasukkan penunjuk kesihatan reproduktif, dan Modul Pensijilan untuk pekerja Penjagaan Kesihatan terlatih. Kemas kini pada papan pemuka ini disyorkan oleh pegawai KKM dan pemegang kepentingan dan rakan kongsi FP lain. Pengajaran utama yang dipelajari untuk Save The Children ialah cara bekerjasama, membina gabungan dan menggerakkan pihak berkepentingan dalam sektor pengurusan pengetahuan adalah penting untuk memastikan organisasi mengumpulkan sumber untuk menangkap data FP/RH dengan sebaik mungkin.

SEGEI logo

Inisiatif Pemerkasaan Gadis Cukup Kuat (SEGEI)

Penerangan: Inisiatif Pemerkasaan Gadis Cukup Kuat (SEGEI) ialah sebuah organisasi bukan keuntungan yang diterajui oleh wanita, tertumpu kepada belia yang menyemarakkan, memupuk dan memanfaatkan kekuatan intelek dan sosial remaja perempuan dan wanita melalui pendidikan, bimbingan, pembangunan kemahiran hidup dan perancangan keluarga dan pendidikan seksualiti yang komprehensif di Nigeria.

Inovasi: Indi-Genius: A Siri Podcast dwibahasa

Walaupun terdapat banyak Maklumat FP/SRH di Nigeria, negara dan konteks khusus, pengetahuan orang asli tidak didokumenkan dengan baik. Inisiatif Pemerkasaan Gadis Cukup Kuat (SEGEI) berusaha untuk menyediakan pemimpin kesihatan reproduktif orang asli satu platform untuk berkongsi pengetahuan tempatan dan amalan terbaik pengaturcaraan FP/RH. Indi-Genius, siri podcast 20 episod dwibahasa (Bahasa Inggeris dan Perancis), telah dicipta untuk memanfaatkan penceritaan untuk berkongsi pengalaman kehidupan sebenar pemimpin perancangan keluarga akar umbi di Nigeria dan Republik Niger, menyerlahkan perkara yang berkesan dan apa yang berkesan' t dalam pengaturcaraan kesihatan reproduktif. Inisiatif ini bertujuan untuk mengubah naratif tentang bagaimana pengetahuan FP/RH ditakrifkan, difahami dan digunakan dengan menyampaikan pengetahuan tentang pemimpin muda orang asli yang mengubah norma dan memacu perubahan dalam komuniti mereka. Untuk memulakan siri ini, SEGEI dan The Youth Ambassadors Network of Niger Republic (RJA SR/PF) menganjurkan bengkel penciptaan bersama untuk menentukan topik podcast dalam kalangan organisasi masyarakat sivil dan pemimpin muda. Pemimpin muda FP tempatan telah dipilih untuk mengambil bahagian dalam podcast melalui panggilan awam di platform media sosial. Pakar-pakar ini tetamu membintangi episod tersebut, membincangkan topik seperti komitmen FP2030, dasar dan strategi FP/RH, remaja dan belia kurang upaya, golongan muda dan HIV, serta pemimpin masyarakat yang melibatkan diri. Podcast telah dikongsi di tapak web SEGEI, Instagram, Facebook, Twitter dan platform penstriman. Episod juga diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, Pidgin, Igbo, Yoruba, Gade dan Perancis.

Keputusan & Pengajaran

Pelbagai pihak berkepentingan memainkan peranan dalam reka bentuk dan pelaksanaan aktiviti ini, termasuk Réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé de la reproduction et le planning familial au Niger, USAID, Nigeria Health Watch, Stand With a Girl (SWAG) Initiative, Kementerian Kesihatan Persekutuan, dan banyak lagi. Sebagai tambahan kepada siri podcast, SEGEI mengadakan perbualan Instagram Live dalam bahasa Inggeris dan Perancis antara pemimpin belia dan pakar ASRH serantau mengenai amalan terbaik dalam FP/RH, dan memupuk perkongsian antara generasi. Empat daripada juara remaja turut dipaparkan dalam cerita radio selepas menyertai siri podcast itu. "Indi-Genius" telah menjana lebih 300 pendengaran di tapak web dan lebih 2,000 pendengaran di Instagram. Halaman Instagram telah dilihat lebih 2,295 kali, menerima lebih 300 suka, dan dikongsi lebih 100 kali. Melalui Twitter, siri ini telah ditweet semula sebanyak 69 kali, dan disukai lebih 100 kali. Beberapa pengajaran yang diperolehi oleh SEGEI daripada pengalaman ini termasuk menyesuaikan pengaturcaraan kesihatan seksual dan reproduktif (AYSRH) remaja dan belia kepada keperluan dan suara khusus belia, dan melibatkan golongan muda dari peringkat permulaan reka bentuk AYSRH kepada pelaksanaan projek.

Sumber