खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

डोरिन इरानकुंडा

डोरिन इरानकुंडा

क्लिनिकल सल्लाहकार, PSI

डा. डोरिन इरानकुन्डा PSI मा एक क्लिनिकल सल्लाहकार हुनुहुन्छ, जहाँ उनी यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूको हेरचाहको समग्र क्लिनिकल गुणस्तर सुधार गर्न देशका टोलीहरूसँग काम गर्छिन्। डा. इरानकुन्डाले ग्राहक-केन्द्रित हेरचाह र उनीहरूको हेरचाह प्रणालीको गुणस्तरको दिगोपन बढाउन PSI इन-कन्ट्री स्टाफहरू बीच क्षमता निर्माण गर्न प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दछ। पहिले, डा. इरानकुन्डा PSI/बुरुन्डीको लागि SRH विभागको निर्देशक थिइन्, जहाँ उनले सेवा प्रावधानमा प्रमाण-आधारित अभ्यासहरूको निरीक्षण गरे। PSI मा सामेल हुनु अघि, डा. डोरिनले बुरुन्डीको एक स्थानीय गैरसरकारी संस्था "मेसन शालोम" लाई सामान्य बाल्यकाल रोगहरूको रोकथाम र उपचार, जन्म तयारी, मातृत्व सेवाहरू, र प्रसूतिसम्बन्धी जटिलताहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्न समर्थन गर्नुभयो। डा. इरानकुंडाले अल्जेरियाको कन्स्टेन्टाइन विश्वविद्यालयबाट एमडी प्राप्त गरे।

Quality of Care Framework diagram