खोज्न टाइप गर्नुहोस्

सामग्री साझेदारहरू - Jhpiego

Jhpiego

झपिगो

Jhpiego को लक्ष्य भनेको सबै व्यक्तिहरूको यौन र प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र पूर्ति सुनिश्चित गर्नु हो। यो दर्शन हासिल गर्न, Jhpiego बहुआयामिक दृष्टिकोण पछ्याउँछ: ज्ञान, मनोवृत्ति, व्यवहार र परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य वरपर सामाजिक मान्यताहरू सम्बोधन; परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूको संगठन र वितरणलाई अनुकूलन गर्ने; र यी सेवाहरूको प्रावधान र निरन्तर प्रयोगलाई समर्थन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुहोस्। हाम्रा पहल र प्रयासहरूले सबैका लागि उच्च-गुणस्तर, सुरक्षित र प्रभावकारी परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरू सुनिश्चित गर्ने दिशामा पहुँच गर्न र घुमाउने बाधाहरू हटाउने लक्ष्य राखेका छन्।

नवीनतम पोस्टहरू

A powerpoint presentation intro slide that has pictures of contraceptives and the presentation title, which is "Advancing Self-Care in Asia: Insights, Experiences, and Lessons Learned"
touch_app Contraceptive Implant Introduction and Scale-up
An graphic of three candles and a holiday wreath. The text says: "3rd Annual Family Planning Resource Guide. Your guide to 20 FP/RH resources developed or updated by USAID implementing partners in 2022."

तपाईं Jhpiego द्वारा थप पोस्टहरू हेर्न चाहनुहुन्छ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!