Mag-type para maghanap

Data Oras ng Pagbasa: 2 minuto

Ang Open Birth Interval ay Nagsasabi ng Kuwento


Ang Open Birth Interval: Isang Resource para sa Reproductive Health Program at Women's Empowerment ni Ross at Bietsch ay inilathala sa Pandaigdigang Kalusugan: Agham at Practice Talaarawan. Binubuod ng post na ito ang artikulo sa mga paraan kung paano magagamit ang impormasyon sa oras ng mga kababaihan at spacing ng mga panganganak.

Ano ang Open Birth Interval?

"Gaano na katagal mula noong huling kapanganakan mo?"

Ang pagtatanong sa isang babae ng simpleng tanong na ito ay tumutukoy sa bukas na agwat—ang yugto ng panahon mula noong huling kapanganakan niya.

Ang bukas na agwat ng kapanganakan ay nagpapakita ng isang pattern na nag-iiba ayon sa edad ng isang babae, ang bilang ng mga buhay na anak na mayroon siya, ang kanyang tirahan, at ang kanyang socioeconomic na antas. Higit sa lahat, ang bukas na agwat ay maaaring magbunyag ng maraming tungkol sa kanyang pag-uugali sa reproduktibo, katayuan, at mga pangangailangan sa pagpipigil sa pagbubuntis.

Hanggang ngayon, napakakaunting empirical na impormasyon sa mga bukas na pagitan ng kapanganakan ay magagamit. Sa isang Pandaigdigang Kalusugan: Agham at Practice artikulo, sina Ross at Bietsch ay nagtipon at nagsuri ng data mula sa 232 Demograpiko at Mga Survey sa Kalusugan na isinagawa sa 74 na bansa, na nagpapahintulot sa kanila na makakuha ng maraming impormasyon tungkol sa mga bukas na agwat ng kapanganakan ng mga kababaihan.

A woman in Senegal who participated in a community empowerment program with her children near her home. 2014, Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment
Isang babae sa Senegal na lumahok sa isang community empowerment program kasama ang kanyang mga anak malapit sa kanyang tahanan. 2014, Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment

Ano ang Matututuhan Natin mula sa Data sa Open Birth Intervals?

1. Demand para sa mga serbisyo sa mga kababaihan sa iba't ibang agwat. Sa kabuuan ng 74 na bansang sinuri, higit sa isang-kapat ng kababaihan ang buntis o nanganak sa nakaraang taon. Nangangahulugan iyon ng mas mataas na pangangailangan ng mapagkukunan sa pangangalaga sa antenatal, pagbubuntis at panganganak, at mga serbisyo sa pangangalaga sa postpartum. Naaapektuhan din nito ang mga pangangailangan sa supply, mga pagkarga sa klinika, mga pangangailangan ng tauhan, at mga badyet.

Ang mga rehiyonal na pagkakaiba-iba sa pamamahagi ng mga kababaihan ayon sa mga pagitan ng kapanganakan ay nagpapakita ng pinakamalaking kaibahan sa pagitan ng mga bansa sa sub-Saharan Africa, kung saan higit sa 75% ng mga kababaihan ang may anak na wala pang 5 taong gulang, mga bansa sa ibang mga rehiyon na mayroong higit sa 52% ng mga kababaihang may batang wala pang edad. 5.

2. Demand para sa pagpipigil sa pagbubuntis at pagpili ng paraan. Ang paggamit ng contraceptive at ang uri ng paraan na ginamit ay nagbabago habang ang mga babae ay gumagalaw sa iba't ibang mga pagitan ng kapanganakan. Ang mga babaeng gumagamit ng tradisyonal at maikling-acting na mga pamamaraan ay may pinakamataas na pangangailangan sa mga maagang agwat. Sa paglipas ng panahon, ang mga babae ay may posibilidad na pumili ng mas mahabang paraan ng pagkilos, tulad ng mga IUD, at sa huling pagitan, ang pinakakaraniwang paraan ay isterilisasyon.

Women in Uganda from the Young Mothers Group meeting get family planning information from a community health worker. 2014, Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment
Ang mga kababaihan sa Uganda mula sa pulong ng Young Mothers Group ay nakakakuha ng impormasyon sa pagpaplano ng pamilya mula sa isang community health worker. 2014, Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment

3. Intensiyon na gumamit ng paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis. Ang mga pagitan ng kapanganakan ay nagiging mas mahaba sa maraming bansa. Data mula sa 56 na bansa na may maraming mga survey ay nagpakita na ang mga kababaihan sa unang pagitan (buntis o sa unang taon pagkatapos ng kapanganakan) ay bumaba mula 33% hanggang 27%; ang mga kababaihan sa huling pagitan (higit sa 5 taon) ay tumaas mula 26% hanggang 31%. Ang haba ng mga agwat ng kapanganakan ay nagbabago sa pangangailangan ng isang babae na i-space o limitahan ang mga panganganak at ang kanyang mga intensyon na gumamit ng paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis.

4. Demand para sa iba pang mga serbisyo. Ang edad ng bunsong anak ng babae ay makakaapekto sa kanyang pangangailangan para sa mga serbisyo ng maagang pangangalaga sa bata at mahahalagang serbisyo sa pangunahing kalusugan para sa bata, tulad ng pagbabakuna at nutrisyon.

Head nurse Margie Harriet Egessa conducts a checkup on a woman who recently gave birth at Mukujju clinic, Uganda. 2014, Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment
Ang head nurse na si Margie Harriet Egessa ay nagsasagawa ng checkup sa isang babae na nanganak kamakailan sa Mukujju clinic, Uganda. 2014, Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment

Paano Magagamit ng Mga Programa ang Open Birth Interval Information?

Ang bawat bahagi ng open interval distribution ay nagsasabi ng isang kuwento kung saan maaaring makinabang ang mga programa.

Karagdagang Pagbasa

  1. Ang Open Birth Interval: Isang Resource para sa Reproductive Health Program at Women's Empowerment (Inilathala ng Pandaigdigang Kalusugan: Agham at Practice Talaarawan)
  2. Malusog na Timing at Spacing ng Pagbubuntis (nai-publish ng Knowledge SUCCESS)
Subscribe to Trending News!
Sonia Abraham

Scientific Editor, Global Health: Science and Practice Journal

Si Sonia Abraham ay ang siyentipikong editor para sa Global Health: Science and Practice Journal at nagsusulat at nag-e-edit nang higit sa 25 taon. Siya ay mayroong Bachelor's in Biological Sciences mula sa University of Maryland at Master's in Writing mula sa Johns Hopkins.

17.3K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap