Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 4 minuto

Mga Tip para sa Pagdodokumento ng Mga Kwento ng Pagpapatupad


Ang pagdodokumento ng mga kwento ng pagpapatupad—upang magbahagi ng mga karanasan sa bansa, mga aral na natutunan, at mga rekomendasyon—ay nagpapalakas sa aming kolektibong kaalaman sa kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi kapag nagpapatupad ng mga interbensyon na batay sa ebidensya sa pagpaplano ng pamilya. Network ng WHO/IBP at Kaalaman TAGUMPAY kamakailan inilathala a serye ng 15 kuwento pagbibigay-diin sa mga karanasan ng mga organisasyon sa pagpapatupad Mga Kasanayang Mataas na Epekto (HIPs) at Mga Alituntunin at Tool ng WHO sa family planning at reproductive health (FP/RH) programming mula sa buong mundo. Umaasa kami na ang mga tip na ito ay makakatulong sa iba na magsulat ng kanilang sariling mga kuwento.

"Ano ang gusto mong malaman mo bago simulan ang gawaing ito?"

Habang sumusulong ang mga bansa sa pagpapatupad at pagpapalaki ng mga interbensyon na may mataas na epekto, ang pangangailangan para sa pagdodokumento ng mga kwento ng pagpapatupad at pagbabahagi ng kaalaman ay nagiging mas maliwanag at mas apurahan. Upang suportahan at hikayatin ang iba na idokumento at ibahagi ang kanilang mga karanasan, pinagsama-sama namin ang listahang ito ng mga tip na aming natutunan mula sa pagdodokumento ng mga kwento ng pagpapatupad tungkol sa Mga Kasanayang Mataas na Epekto (HIPs) at Mga Alituntunin at Tool ng WHO.

Mga Bagay na Dapat Isaalang-alang Bago Magsimula

 • Magbasa ng iba pang kwento para sa inspirasyon at ideya.
 • Kilalanin:
   • Ang kwento gusto mong sabihin—ano ang kakaiba sa iyong karanasan at bakit mahalaga ang paksa?
   • Iyong madla—sino ang magbabasa ng iyong kwento? Ano ang gusto nilang malaman?
   • Ang pormat—paano mas gusto ng iyong audience na makisali sa impormasyon?
   • Iyong layunin—ano ang gusto mong gawin ng mga mambabasa pagkatapos makisali sa iyong nilalaman?
 • Paunlarin a template para sa kwento mo. Isama ang mga pangunahing punto na dapat isama sa bawat seksyon.
 • Gumawa ng spreadsheet. Subaybayan ang mga kinakailangang hakbang at bumuo ng timeline para matiyak na mananatili ka sa target. Mag-access ng isang halimbawa ng tracker dito.

Mga Tip sa Pro

 • Ang pagdodokumento ng mga kwento ng pagpapatupad ay tumatagal oras. Huwag maliitin kung gaano katagal mo kakailanganin; palaging bumuo sa isang buffer sa paligid ng iyong inaasahang petsa ng publikasyon.
 • Kung nagdodokumento ng karanasan ng ibang tao, isaalang-alang ang pagbibigay ng a sahod upang takpan ang kanilang oras.
Options Consultancy Services Ltd Madagascar team | This image is from the "Removing Taxes for Contraceptives in Madagascar: Strategic Advocacy Leads to Increased Budget for Family Planning" | IBP Implementation Story by Options Consultancy Services Ltd .
Options Consultancy Services Ltd Madagascar team. Ang larawang ito ay mula sa "Pag-alis ng Mga Buwis para sa Mga Contraceptive sa Madagascar: Ang Madiskarteng Pagtataguyod ay Humahantong sa Pagtaas ng Badyet para sa Pagpaplano ng Pamilya," Kwento ng Pagpapatupad ng IBP ng Options Consultancy Services Ltd.

Pagpapasya Kung Anong Nilalaman ang Isasama

 • Pamagat—pumili ng pamagat na naglalarawan sa kung sino, ano, at saan ng iyong kuwento. Isaalang-alang ang pagsasama ng mga natatanging detalye ng iyong kwento na kukuha ng atensyon ng mga tao.
 • Background at konteksto—itakda ang eksena para sa iyong kuwento at ilarawan ang (mga) hamon sa organisasyon o pag-unlad na nag-udyok sa iyo na idokumento ang iyong karanasan.
 • Ang pangangailangan para sa interbensyon—bakit ipinatupad ang aktibidad na ito? Ano ang problemang nilayon nitong tugunan?
 • Kwento ng pagpapatupad—ito ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Sa iyong sariling mga salita, ilarawan paano ipinatupad mo ang interbensyon. Ano ang naging epekto at ano mga hamon nakaharap ka ba Magbigay ng sapat na detalye upang ang isang taong interesado sa pagpapatupad ng katulad na interbensyon ay magkaroon ng isang roadmap na susundan.
 • Epekto—ilarawan ang epekto ng kasanayan sa mga indibidwal at/o komunidad. Parehong mahalaga ang quantitative at qualitative data, at inirerekomenda namin na pareho silang isama kapag posible.
 • Mga hamon—tandaan ang mahahalagang hamon na hinarap ng pangkat sa pagpapatupad ng interbensyon. Paano mo nalampasan ang mga hamong iyon?
 • Mga aral na natutunan at rekomendasyon—Ang mga aralin at rekomendasyon ay dapat sapat na detalyado upang maisama ng iba ang mga ito sa kanilang gawain. Ang isang magandang panimulang punto upang matukoy kung aling mga aralin ang idokumento ay ang tanungin ang iyong sarili, "Ano ang nais mong malaman mo bago simulan ang gawaing ito?"

Mga Tip sa Pro

 • Hikayatin ang mga tao na buksan ang tungkol sa kung ano ang hindi gumagana upang ang iba ay hindi gumawa ng parehong mga pagkakamali. Gumawa ng mapagkakatiwalaang kapaligiran at ulitin sa mga kalahok na ang pagbabahagi ng kanilang mga karanasan ay may kapangyarihang hubugin at palakasin ang mga hinaharap na programa ng FP/RH.
 • Maging tiyak hangga't maaari tungkol sa kung ano ang gumana at kung ano ang hindi. Minsan, ang mga hindi inaasahang aksyon—halimbawa, ang pagbili ng refrigerator upang mag-imbak ng ilang partikular na gamot—ay maaaring makaapekto nang malaki sa isang programa. Kung ibinabahagi ang mga detalyeng ito, ang iba na nagpapatupad ng mga katulad na programa ay maaaring matuto at hindi na kailangang muling likhain ang gulong. Ang mga ito hindi inaasahang mga detalye gawing kakaiba ang iyong kwento, maakit ang atensyon ng mga tao, at magbigay ng inspirasyon sa iba na basahin ang kuwento at matuto mula dito.
 • Bagama't makakatulong ang background at data (halimbawa, mga rate ng contraceptive prevalence ng isang bansa), subukang limitahan ang seksyong ito sa mga pinaka-kaugnay na data sa background na makakatulong sa mga mambabasa na maunawaan ang iyong programa. Gagawin nitong mas nababasa ang iyong kwento.
A group of ASHAs | This image is from the "Fixed-Day Static Approach: Informed Choice and Family Planning for Urban Poor in India" | IBP Implementation Story by Population Services International.
Isang grupo ng mga ASHA. Ang larawang ito ay mula sa "Fixed-Day Static Approach: Informed Choice and Family Planning for Urban Poor in India," IBP Implementation Story ng Population Services International.

Handa ka nang I-publish

 • Copyedit ang kwento. Tiyaking maigsi ang nilalaman hangga't maaari, at panatilihing pinakamababa ang jargon at acronym.
 • Gamitin mga larawan upang makatulong na ihatid ang iyong mensahe, ilagay ang mukha sa iyong kuwento, at ipakita sa mga mambabasa ang konteksto kung saan naganap ang kuwento. Ang lahat ng mga larawan ay dapat na kinuha nang may pahintulot ng mga itinatampok, at ang huling produkto ay dapat magsama ng mga pagsipi ng larawan kasama ang mga pangalan ng lahat ng mga paksa sa mga larawan, isang maikling paglalarawan, at ang pangalan ng photographer.
 • Mag-isip tungkol sa format. Pag-isipang hatiin ang text gamit ang mga quote, call-out box, larawan, o visualization para pataasin ang pagiging madaling mabasa.

Mga Tip sa Pro

 • Isama maraming reviewer. Isaalang-alang ang pagkakaroon ng isang panlabas na tagasuri na hindi pamilyar sa kuwento na suriin ito bago ang proseso ng pagkopya sa pag-edit upang matiyak na walang mga paglilinaw na kailangang gawin para sa mga mambabasa.
 • Payagan ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga kwento. Kung mag-publish ng isang koleksyon, subukang maging pare-pareho hangga't maaari—ngunit huwag isakripisyo ang nilalaman upang maging pare-pareho ang lahat. Ang pagpayag sa mga pagkakaiba sa pagitan ng mga kuwento ay makakatulong din na matiyak na ang natatanging boses ng bawat may-akda ay nagniningning.
 • Habi sa mga personal touch. Ang mga panayam ay maaaring makatulong sa pagdodokumento ng mga kwento ng pagpapatupad. Ang pagsasama ng mga quote mula sa mga panayam na iyon ay maaaring gawing mas nakakaengganyo ang huling kuwento. Palaging tumanggap ng pahintulot na gumamit ng isang quote, at—maliban kung nais ng isang kinakapanayam na manatiling hindi nagpapakilala—isama ang pangalan at kaakibat ng tagapagsalita sa huling kuwento. Ang mga quote ay maaari ding maging isang mahusay na paraan upang isama ang partikular na kaalaman sa karanasan at mga detalye tungkol sa kung ano ang nagtrabaho o kung ano ang hindi.
Young girl, writing | USAID in Africa | Photo Credit: John Wendle, USAID
Nagsusulat ang batang babae. USAID sa Africa. Pinasasalamatan: John Wendle, USAID.

Pag-promote at Pagpapalaganap ng Iyong Kwento

 • I-publish ang iyong kuwento sa iyong website, social media, LinkedIn, at iba pang mga platform.
 • Mag-circulate ang kuwento sa mga komunidad ng pagsasanay, mga kasamahan, at iba't ibang listservs.
 • Isalin ang kuwento sa iba pang mga wika upang ang mas malawak na madla ay matuto mula sa iyong karanasan.
 • Tailor iyong nilalaman para sa iba't ibang istilo ng pag-aaral. Pag-isipang i-publish ang iyong kwento sa maraming format (tulad ng audio o video) para maabot ang mas malawak na audience.

Mga Tip sa Pro

 • Gumamit ng libreng software, tulad ng Canva, upang lumikha ng mga kaakit-akit na visual para sa social media.
 • Kung maaari, i-publish ang kuwento sa maraming wika mula sa simula.

Ang pagdodokumento ng mga kwento ng pagpapatupad at pagbabahagi ng iyong mga karanasan ay maaaring magkaroon ng malakas na epekto sa pagpaplano ng pamilya at mga programa sa kalusugan ng reproduktibo. Ang pagpapalakas ng aming kolektibong kaalaman tungkol sa kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi sa pagpapatupad ng programa ay maaaring makatulong sa pagsulong ng aming mga pandaigdigang pagsisikap at pagpapabuti ng mga buhay.

Sa pangkalahatan, maging flexible, maging malikhain, at magsaya sa pagdodokumento at pagkukuwento.

Anne Ballard Sara, MPH

Senior Program Officer, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Anne Ballard Sara ay isang Program Officer II sa Johns Hopkins Center for Communication Programs, kung saan sinusuportahan niya ang mga aktibidad sa pananaliksik sa pamamahala ng kaalaman, mga field program, at mga komunikasyon. Kasama sa kanyang background sa pampublikong kalusugan ang komunikasyon sa pagbabago ng pag-uugali, pagpaplano ng pamilya, pagbibigay-kapangyarihan sa kababaihan, at pananaliksik. Naglingkod si Anne bilang health volunteer sa Peace Corps sa Guatemala at may hawak na Master of Public Health mula sa George Washington University.

Ados Velez May

Senior Technical Advisor, IBP, World Health Org

Si Ados ay isang Senior Technical Advisor sa IBP Network Secretariat. Sa tungkuling iyon, nagbibigay ang Ados ng teknikal na pamumuno na nakikipag-ugnayan sa mga organisasyon ng miyembro ng network sa iba't ibang isyu tulad ng pagdodokumento ng mga epektibong kasanayan sa pagpaplano ng pamilya, pagpapakalat ng mga high-impact na kasanayan (HIPs), at pamamahala ng kaalaman. Bago ang IBP, nakabase si Ados sa Johannesburg, bilang isang panrehiyong tagapayo para sa International HIV/AIDS Alliance, na sumusuporta sa ilang mga miyembrong organisasyon sa Southern Africa. Siya ay may higit sa 20 taong karanasan sa internasyonal na disenyo ng programa sa kalusugan ng publiko, tulong teknikal, pamamahala, at pagbuo ng kapasidad, na nakatuon sa HIV/AIDS at Reproductive Health.

Nandita Thatte

IBP Network Lead, World Health Organization

Pinangunahan ni Nandita Thatte ang IBP Network na matatagpuan sa World Health Organization sa Department of Sexual and Reproductive Health and Research. Kasama sa kanyang kasalukuyang portfolio ang pag-institutionalize sa papel ng IBP upang suportahan ang pagpapakalat at paggamit ng mga interbensyon at alituntunin na nakabatay sa ebidensya, upang palakasin ang mga ugnayan sa pagitan ng mga kasosyong nakabase sa larangan ng IBP at mga mananaliksik ng WHO upang ipaalam ang mga agenda sa pagsasaliksik sa pagpapatupad at pagyamanin ang pakikipagtulungan ng 80+ miyembro ng IBP mga organisasyon. Bago sumali sa WHO, si Nandita ay isang Senior Advisor sa Office of Population and Reproductive Health sa USAID kung saan siya ay nagdisenyo, namamahala, at nagsuri ng mga programa sa West Africa, Haiti at Mozambique. Si Nandita ay mayroong MPH mula sa Johns Hopkins School of Public Health at isang DrPH sa Prevention at Community Health mula sa George Washington University School of Public Health.

Carolin Ekman

Pamamahala ng Komunikasyon at Kaalaman, IBP Network

Nagtatrabaho si Carolin Ekman para sa IBP Network Secretariat, kung saan ang kanyang pangunahing pokus ay sa mga komunikasyon, social media at pamamahala ng kaalaman. Siya ay nangunguna sa pagbuo ng IBP Community Platform; namamahala ng nilalaman para sa network; at kasangkot sa iba't ibang mga proyekto na may kaugnayan sa pagkukuwento, diskarte at rebranding ng IBP. Sa loob ng 12 taon sa UN system, NGOs at pribadong sektor, si Carolin ay may multidisciplinary na pag-unawa sa SRHR at ang mas malawak na epekto nito sa kabutihan at napapanatiling pag-unlad. Ang kanyang karanasan ay sumasaklaw sa mga panlabas/panloob na komunikasyon; adbokasiya; pampubliko/pribadong pakikipagsosyo; responsibilidad ng korporasyon; at ako. Kabilang sa mga pinagtutuunan ng pansin ang pagpaplano ng pamilya; kalusugan ng kabataan; mga pamantayan sa lipunan; FGM; pag-aasawa ng bata; at karahasan na nakabatay sa karangalan. Si Carolin ay mayroong MSc sa Media Technology/Journalism mula sa Royal Institute of Technology, Sweden, pati na rin ang isang MSc sa Marketing mula sa Stockholm University, Sweden, at nag-aral din ng karapatang pantao, pag-unlad at CSR sa Australia at Switzerland.

Sarah V. Harlan

Partnerships Team Lead, Knowledge SUCCESS, Johns Hopkins Center for Communication Programs

Si Sarah V. Harlan, MPH, ay naging kampeon ng pandaigdigang reproductive health at pagpaplano ng pamilya sa loob ng higit sa dalawang dekada. Siya ang kasalukuyang pinuno ng pangkat ng mga pakikipagsosyo para sa proyekto ng Knowledge SUCCESS sa Johns Hopkins Center for Communication Programs. Kabilang sa kanyang partikular na mga teknikal na interes ang Populasyon, Kalusugan, at Kapaligiran (PHE) at pagpapataas ng access sa mas matagal na kumikilos na mga paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis. Pinamunuan niya ang Inside the FP Story podcast at naging co-founder ng Family Planning Voices storytelling initiative (2015-2020). Isa rin siyang co-author ng ilang how-to guides, kabilang ang Building Better Programs: A Step-by-Step Guide to Use Knowledge Management in Global Health.