Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 5 minuto

AYSRH sa Uganda Sa panahon ng COVID-19 Pandemic

Tinitiyak ang pagbibigay at pag-access sa impormasyon, mga serbisyo, at mga kalakal


Ang pandemya ng COVID-19 ay gumulo sa kabuhayan ng mga kabataan at kabataan sa mga komunidad ng Uganda sa maraming paraan. Sa unang alon ng COVID-19 noong Marso 2020, dumating ang pagpapatibay ng mga hakbang sa pagpigil, tulad ng pagsasara ng mga paaralan, paghihigpit sa paggalaw, at pag-iisa sa sarili. Bilang resulta, ang kalusugan at kagalingan ng mga kabataan, lalo na ang kabataan at kabataang sekswal at reproductive health (AYSRH) sa Uganda, tumama.

Epekto ng COVID-19 sa AYSRH

Iminumungkahi ng pananaliksik na ang mga pagsisikap na naglalayong pangasiwaan ang pandemya ng COVID-19 ay inalis ang diin sa pagbibigay ng iba pang mahahalagang serbisyo, tulad ng mga nauugnay sa SRH ng isang indibidwal. Ang piling pag-priyoridad ng ilan sa mga serbisyong ito iniwan ang mga indibidwal, lalo na ang mga kabataan at kabataan, na walang paraan ng paggawa ng matalinong mga desisyon at pagpapanatili ng kanilang kalusugan.

Ang mga kabataan at kabataan ay kadalasang nag-a-access ng impormasyong nauugnay sa kalusugan sa mga maingat na paraan, tulad ng:

 • Mula sa mga paaralan.
 • Youth-friendly corners sa mga pasilidad ng kalusugan.
 • Sa pamamagitan ng mga peer educator.

Nangangahulugan iyon ng pagsasara ng ilan sa mga daan na ito at mga paghihigpit sa paggalaw hindi magagamit ng mga kabataan at kabataan ang mga serbisyong ito—bilang karagdagan sa isang mahigpit at hindi tumutugon na patakaran at kapaligiran sa pagpapatakbo na kinabibilangan ng:

 • Mga negatibong pananaw tungkol sa pag-access sa mga contraceptive para sa mga kabataan at kabataan.
 • Mahina ang saloobin ng provider.
 • Ang moralisasyon ng sekswal at reproductive health (SRH).
 • Hindi magiliw at mataas na halaga ng mga serbisyo.

Ang mga ito ay lubos na humahadlang sa pagpapabuti ng AYSRH sa Uganda.

Community health worker during a home visit, providing family planning services and options to women in the community. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.
Community health worker sa panahon ng pagbisita sa bahay, na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya at mga opsyon sa mga kababaihan sa komunidad. Pinasasalamatan: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.

Sinuri ng Makerere School of Public Health ang epekto ng COVID-19 sa pag-access sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya at hindi sinasadyang pagbubuntis. Ipinahiwatig nito na ang mga indibidwal ay nabigo na makakuha at gumamit ng pagpaplano ng pamilya at iba pang serbisyong pangkalusugan ng SRH dahil sa:

 • Mga paghihigpit sa paggalaw (9%).
 • Pagsara ng mga pasilidad sa kalusugan (17%).
 • Takot na mahawa ng virus (49%).
 • Hindi papayag ang pamilya dahil sa COVID-19 (13%).

Para sa mga kadahilanang ito, ang nakababahala na rate ng teenage pregnancy (25%) ay tumaas nang husto. Ang iba pang catalytic factor (mga kabataan at kabataang babae na nakikipagtalik sa transaksyon para sa mga pangunahing pangangailangan, sekswal na pag-atake, sapilitang kasal para sa mga benepisyong pang-ekonomiya upang maiwasan ang kahirapan na nauugnay sa COVID-19) ay tumulong sa pagtaas. Ang ilang mga rehiyon, tulad ng sub-rehiyon ng Acholi, na nag-ulat ng mahigit 17,000 pagbubuntis, ay nagtala ng mas maraming kabataan at kabataang babae na nagpapalaglag. Ang mga pamamaraang ito ay higit na hindi ligtas. Bukod pa rito, isang malaking bahagi ng mga kabataang babae at lalaki ang muling nagsuri ng kanilang pagpapatuloy sa paaralan.

Ang pagkumpirma ng ikalawang alon ng pandemya ng COVID-19 ay nagdala ng serye ng mga hakbang sa pagpigil tulad ng ipinatupad noong unang alon. Ang mga ito ay sumisipsip ng tadhana para sa mga mahihinang kabataan at kabataan at maaaring hadlangan ang pag-unlad ng Uganda tungo sa pagkamit ng bahagi ng demograpikong dibidendo nito.

"Ang kumpirmasyon ng pangalawang alon ng pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng isang serye ng mga hakbang sa pagpigil...Ang mga ito ay naghahatid ng kapahamakan para sa mga mahina nang kabataan at kabataan."

Ang Cross-Sectional na Pag-aaral sa Mga Hamon sa Sekswal at Reproduktibong Kalusugan sa mga Kabataan sa Panahon ng COVID-19 Lockdown natuklasan na 28% ng mga kabataan ang nag-ulat na wala silang access sa impormasyon at/o edukasyon tungkol sa SRH. Mahigit sa isang-kapat ng mga kalahok (26.9%) ang nag-ulat na ang mga serbisyo sa pagsusuri at paggamot ng mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik ay hindi magagamit sa panahon ng lockdown, habang 27.2% ng mga sumasagot ay hindi makakuha ng mga supply ng contraceptive.

Pagpapabuti ng AYSRH sa Uganda sa Konteksto ng COVID-19

Kahit na pinipino ng gobyerno ang mga hakbang para sa pagpapataas ng COVID-19 pandemic curve, ang Ministry of Health (MOH) ay nakipagtulungan sa mga kasosyo sa pagpapatupad sa reproductive health realm sa Uganda. Gumamit sila ng iba't ibang makabagong estratehiya para sa patuloy na pagbibigay at pag-access sa mga serbisyo at impormasyon ng SRH. Ang mga ito, kung i-scale up sa buong Uganda at iba pang mga bansa, ay posibleng makipaglaban sa mga epekto ng COVID-19 sa AYSRH at maisalba ang mga nakuhang nairehistro sa paglipas ng mga taon.

 • Pag-ampon ng mga alituntunin at balangkas upang gabayan ang paghahatid ng serbisyo sa konteksto ng COVID-19: Ang Adolescent Health Division sa MOH ay nakipagtulungan sa mga pangunahing stakeholder at mga kasosyo sa pagpapatupad. Bumuo at nagpatibay sila ng mga alituntunin para sa pagpapatuloy ng probisyon ng serbisyo ng SRH para sa mga kabataan at kabataan sa konteksto ng COVID-19.

Mga Panukala sa Alituntunin (i-click upang palawakin)

 • Ang paggamit ng teknolohiya upang magbahagi ng impormasyon sa mga magagamit na serbisyo ng SRHR at mga access point.
 • Patnubay sa pagbabahagi/paglipat ng gawain sa mga pasilidad ng kalusugan.
 • Mga direktiba sa mga interbensyon sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan.
 • Mga interbensyon sa pamumuno.
 • Mga estratehiya para sa napapanatiling mga interbensyon sa pagpopondo.
 • Mga interbensyon sa seguridad sa imprastraktura at kalakal.
 • Paggamit ng mga digital na tool: Sa mga pagsasara ng paaralan at mga paghihigpit sa paggalaw, karamihan sa mga kabataan at kabataan ay gumamit ng mga digital na tool/online na platform nang higit kaysa karaniwan para sa pag-aaral sa paaralan, mga aktibidad sa lipunan, at pangkalahatang impormasyon. Ginamit ng mga partner sa Uganda ang pagkakataong ito para magbahagi ng impormasyon tungkol sa SRH, magbigay ng pagpapayo, at i-link ang mga user sa mga online na parmasya.

Mga Halimbawa ng Mga Tool at Platform (i-click upang palawakin)

 • *284*15#—USSD code na nagpapadali sa pag-access sa impormasyon ng SRHR sa pamamagitan ng text.
 • Toll-free na linya Salt Helpline.
 • Mga app ng telepono tulad ng Sauti Plus.
 • Mga dedikadong TV channel tulad ng Sauti TV pati na rin ang mga social media platform.
 • Pangangalaga sa sarili: Ang pagpapanatili ng kalusugan at pag-iwas sa sakit sa panahon ng lockdown ay nangangailangan ng mga indibidwal na umasa sa kanilang mga kakayahan. Gumamit sila ng impormasyon at mga produktong pangkalusugan na magagamit nila, na may limitadong pakikipag-ugnayan sa sistema ng kalusugan.

Self-Care Interventions para sa SRHR Pinasikat ng MOH at Partners (i-click para palawakin)

 • Pagsusuri sa sarili ng HIV.
 • Mga self-injectable na contraceptive.
 • Paggamit ng mga tool at platform na nagpapagana, gaya ng mga online na parmasya.
 • Pagpapalakas ng loob ng maraming buwang supply ng ilan pangangalaga sa sarili mga kalakal.
 • Paggamit ng abot at platform ng pribadong sektor: Ang MOH, sa pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa pag-unlad at pagpapatupad, ay nagtukoy ng mga pagkakataon sa loob ng pribadong sektor upang magpatuloy sa pagbibigay ng mga serbisyo ng SRH. Isa sa mga pribadong kumpanyang natukoy ay ang Safe Boda, isang kumpanya ng transportasyon ng motorsiklo na may malawak na abot sa Kampala metropolitan area at mga karatig na bayan. Gumagamit ang kumpanya ng transportasyon ng digital na application para i-coordinate ang mga pickup at drop-off ng kliyente. Ito ay na-update upang isama ang isang e-shop upang mapadali ang online na pagbili at paghahatid ng mga produkto ng reproductive health.

Mga Produkto sa Reproductive Health ng E-shop (i-click para palawakin)

 • Mga condom.
 • Mga tabletang kontraseptibo.
 • Mga HIV test kit.
 • Mga kit ng pagsubok sa pagbubuntis.
 • Mama Kits (malinis na delivery kits).

Ang pagbabagong ito ay nagbigay-daan sa mga indibidwal, kabilang ang mga kabataan at kabataan, na ma-access ang mga produkto sa ginhawa ng kanilang mga tahanan. Kasama sa mga katulad na interbensyon ang paggamit ng regular na komersyal na Boda Bodas (mga nakamotorsiklo) upang ipamahagi ang mga produktong pangkalusugan ng reproduktibo mula sa mga parmasya at mga tindahan ng gamot (chemists) sa mga kliyente.

 • Pagbabago sa social-behavioral—pagsasama ng COVID-19 at SRHR messaging: Ang MOH at mga district health team ay nakipagtulungan sa mga kasosyo upang magdisenyo at magsama ng mga naka-target na mensahe sa SRH. Ang mga stakeholder na ito ay gumamit ng parehong mga channel ng komunikasyon upang magbahagi ng impormasyon tungkol sa COVID-19 at SRH. Nakipagtulungan ang ilang partner sa mga task force para sa COVID-19 sa antas ng distrito at sinuportahan ang team sa pagkuha ng mga megaphone para sa pagbabahagi ng impormasyon sa COVID-19 sa mga komunidad—naghihikayat sa mga indibidwal na maghanap ng mga serbisyo at impormasyon ng SRH. Nakita ng Kampala metropolitan area ang pagtutulungan ng Capital City Authority upang magdisenyo at magbahagi ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga mobile media van, lalo na sa mga komunidad ng maralitang lungsod. Tiniyak din ng mga kasosyo ang pagsasama ng mga kapantay at lider ng kabataan sa mga pangkat ng gawaing ito upang suportahan ang mga tugon sa mga kabataan at pangangailangan ng mga kabataan.
 • Pag-layer ng pagbibigay ng serbisyo at paggamit ng mga kasalukuyang istruktura: Ang MOH at ang mga kasosyo nito ay gumamit na ng mga umiiral nang istruktura ng pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. Gumamit sila ng mga punto ng serbisyo sa komunidad para sa pangangalaga sa HIV/AIDS at pagbabakuna upang i-layer ang mga serbisyo ng SRH para sa mga indibidwal, kabilang ang mga kabataan at kabataan.
Phoebe Awuco (orange & white top), a community mobilizer and head of the Self Help Women Group Alita Kole, at her home with her orphan grandchildren. Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment.
Phoebe Awuco (orange at white top), isang community mobilizer at pinuno ng Self Help Women Group na si Alita Kole, sa kanyang tahanan kasama ang kanyang mga apo na ulila. Pinasasalamatan: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment.

Inaabangan ang Bagong Normal

Inirerekomenda ng MOH, mga kasosyo sa pagpapaunlad at pagpapatupad, mga pinuno ng kultura at relihiyon, mga magulang, at mga indibidwal sa komunidad:

 • Mabilis na pagsubaybay sa pagsasapinal at pagpapakalat ng isang diskarte sa pagpapatuloy para sa impormasyon ng SRHR at pagbibigay ng serbisyo para sa mga kabataan at kabataan, kaya hinihikayat ang pagbibigay-priyoridad sa mga pangangailangan ng natatanging populasyon na ito.
 • Tinitiyak ng mga kasosyo ang pagpapatuloy sa pagbibigay ng impormasyon at serbisyo ng SRH para sa mga kabataan at kabataan bilang pantulong na pagsisikap sa mga programa ng MOH.
 • Ang mga CSO/Taskforces ay nagbibigay ng mga item ng PPE sa mga kapantay sa komunidad para protektahan sila mula sa pagkontrata ng COVID-19 habang ginagawa nila ang mga door-to-door na pagbisita upang tukuyin at suportahan ang mga tugon sa mga pangangailangan ng SRH.
 • Kasama ang mga kabataan sa COVID-19 task force at sa team ng village health team worker, para mapadali ang naka-target na pagtutok sa mga kabataan at kabataan.
 • Konsultasyon sa mga organisasyon at kilusan ng mga kabataan, kabataan, kababaihan at babae, at kabataang naninirahan sa mga sitwasyong mahina sa isang regular at inklusibong batayan upang magarantiya ang mga pagsasaalang-alang sa buong paglikha ng mga iniangkop na tugon sa COVID-19.
 • Mag-invest ng pondo para mapadali ang pagpapalaki ng mga inobasyon na nagbunga ng karamihan sa mga resulta sa pag-abot sa mga kabataan at kabataan at pagsuporta sa kanila sa panahon ng mga lockdown, habang iniisip ang mga inobasyon gaya ng mga digital at tech na platform na malamang na magdulot ng hindi pagkakapantay-pantay.

Dapat isama ng gobyerno ang SRH sa loob ng COVID-19 at pagtugon sa emergency. Upang mabawasan ang mahihirap na resulta ng SRH dahil sa pandemic lockdown, dapat itong kilalanin bilang isang mahalagang serbisyo. Ito ay kritikal para sa mga kabataan at kabataan (lalo na ang mga kabataang babae at babae na mababa ang kita) na higit sa lahat ay may kapansanan.

Precious Mutoru, MPH

Advocacy & Partnerships Coordinator, Population Services International

Si Precious ay isang propesyonal sa pampublikong kalusugan at isang matibay na tagapagtaguyod para sa kalusugan at kagalingan ng mga komunidad sa buong mundo, na may matinding interes sa kalusugang sekswal at reproductive at pagkakapantay-pantay ng kasarian. Sa halos limang taong karanasan sa kalusugan ng reproductive, maternal at adolescent, si Precious ay masigasig tungkol sa pagbabago ng mga magagawa at napapanatiling solusyon sa iba't ibang isyu sa kalusugan ng reproduktibo at panlipunan na nakakaapekto sa mga komunidad sa Uganda, sa pamamagitan ng mga disenyo ng programa, estratehikong komunikasyon at pagtataguyod ng patakaran. Sa kasalukuyan, siya ay naglilingkod bilang isang adbokasiya at pakikipagsosyo coordinator sa population Services International – Uganda, kung saan siya ay nakikipagtulungan sa mga kasosyo sa buong board upang ituloy ang mga layunin na magsusulong ng agenda para sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo sa Uganda. Nag-subscribe si Precious sa paaralan ng pag-iisip na iginigiit na pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng mga populasyon sa Uganda at sa buong mundo. Bukod pa rito, siya ay isang Global Health Corps alum, isang kampeon para sa pangangalaga sa sarili para sa kalusugang sekswal at reproductive at pamamahala ng kaalaman sa Uganda. May hawak siyang MSc. sa Pampublikong Kalusugan mula sa Unibersidad ng Newcastle – United Kingdom.

Dr. Ben Kibirige

Advocacy Manager, Foundation For Male Engagement Uganda

Si Dr. Kibirige ay isang medikal na doktor ayon sa propesyon, aktibista sa mga karapatan ng kababaihan, consultant ng mga karapatan sa kalusugan ng sekswal na reproduktibo (SRHR), at master trainer na kinikilala ng Makerere School of Public Health. Siya ay may higit sa apat na taong karanasan sa pagtataguyod para sa mga programang nauugnay sa pagpaplano ng pamilya at kasama ang pagbibigay ng serbisyo ng SRHR sa lahat ng kabataan. Nagsusulong din siya para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, karapatan ng kababaihan, at kalidad at abot-kayang pangangalagang pangkalusugan para sa mga kabataang babae at kababaihan sa pamamagitan ng makabuluhang pakikilahok ng kabataan sa mga proseso ng pambansang pag-unlad.​ Si Dr. kinatawan ng komite para sa Men Engage Network sa Uganda. Siya ay isang co-founder ng Center for Young Mothers' Voices, isang lokal na NGO na nagtataguyod para sa rehabilitasyon at muling pagsasama ng mga teenage na ina pabalik sa pangunahing buhay panlipunan.

Tonny Muzira

Advocacy and Partnerships Officer, Foundation For Male Engagement Uganda

Si Tonny ang opisyal ng adbokasiya at pakikipagsosyo sa Foundation for Male Engagement Uganda. Isa siyang public health practitioner at sexual reproductive health and rights (SRHR) specialist na may pitong taong karanasan sa disenyo at pagpapatupad ng SRHR sa mga kabataan sa Uganda. Siya ang kasalukuyang tagapangulo ng Youth4UHC movement sa Africa pati na rin ang miyembro ng UNFPA Youth technical working group on Population, SRHR, at Climate change. Si Tonny ay dating coordinator ng bansa para sa International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP) sa Uganda.

Norah Nakyegera

Advocacy and Campaign Officer, Uganda Youth and Adolescent Health Forum (UYAHF)

Si Norah Nakyegera ay isang aktibista sa mga karapatan ng kababaihan na nakatuon sa pagtataguyod at pagtataguyod ng mga karapatan sa sekswal na reproductive health ng mga kabataan at kabataan. Si Norah ay may higit sa dalawang taong karanasan sa pagpapatupad ng programa, pananaliksik, at adbokasiya ng kabataan at kabataan sa sexual and reproductive health (AYSRH). makabuluhang partisipasyon ng mga kabataan sa mga proseso ng pambansang pag-unlad. Sa kasalukuyan, siya ang opisyal ng adbokasiya at kampanya sa Uganda Youth and Adolescent Health Forum. Ang kanyang pangunahing layunin ay lumikha ng isang grassroots movement na nauunawaan at pinahahalagahan ang mga karapatang pantao at may pananagutan sa paggalang, pagtatanggol, at pagtataguyod ng mga karapatang pantao.​ Miyembro rin siya ng Global Shapers Community (isang inisyatiba ng World Economic Forum), kung saan ang mga kabataan ay sentro sa pagbuo ng solusyon, paggawa ng patakaran, at pangmatagalang pagbabago.

Alex Omari

Country Engagement Lead, East at Southern Africa Regional Hub, FP2030

Si Alex ay ang Country Engagement Lead (Eastern Africa) sa FP2030's East at Southern Africa Regional Hub. Pinangangasiwaan at pinamamahalaan niya ang pakikipag-ugnayan ng mga focal point, mga kasosyo sa rehiyon at iba pang mga stakeholder upang isulong ang mga layunin ng FP2030 sa loob ng East at Southern Africa Regional Hub. Si Alex ay may higit sa 10 taong karanasan sa pagpaplano ng pamilya, kabataan at kabataang sekswal at reproductive health (AYSRH) at dati siyang nagsilbi bilang task force at miyembro ng technical working group para sa programa ng AYSRH sa Ministry of Health sa Kenya. Bago sumali sa FP2030, nagtrabaho si Alex bilang Technical Family Planning/ Reproductive Health (FP/RH) Officer sa Amref Health Africa at dumoble bilang East Africa regional Knowledge Management (KM) Officer para sa Knowledge SUCCESS global flagship na proyekto ng USAID KM na nakikipagtulungan sa mga rehiyonal na katawan, FP/RH technical working group at Ministries of Health sa Kenya, Rwanda, Tanzania at Uganda. Alex , dating nagtrabaho sa programang Pagpapalakas ng Sistema ng Kalusugan ng Amref at ipinangalawa sa dating First Lady ng Programang Pangkalusugan ng Ina ng Kenya (Beyond Zero) upang magbigay ng estratehiko at teknikal na suporta . Naglingkod siya bilang Country Coordinator para sa International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP) sa Kenya. Ang iba pa niyang mga nakaraang tungkulin ay habang nasa Marie Stopes International, International Center for Reproductive Health in Kenya (ICRHK), Center for Reproductive Rights (CRR), Kenya Medical Association- Reproductive Health and Rights Alliance (KMA/RHRA) at Family Health Options Kenya ( FHOK). Si Alex ay isang nahalal na Fellow ng Royal Society for Public Health (FRSPH), mayroon siyang Bachelor of Science degree sa Population Health at Master of Public Health (Reproductive Health) mula sa Kenyatta University, Kenya at Master of Public Policy mula sa School of Government and Public Policy (SGPP) sa Indonesia kung saan isa rin siyang public health and health policy writer at website contributor para sa Strategic Review Journal.

Sarah Kosgei

Networks and Partnerships Manager, Amref Health Africa

Si Sarah ang Networks and Partnerships Manager sa Institute of Capacity Development. Siya ay may higit sa 10 taong karanasan sa pagbibigay ng pamumuno sa mga multi-country na programa na nakatuon sa pagpapalakas ng kapasidad ng sistema ng kalusugan para sa napapanatiling kalusugan sa Silangan, Gitnang, at Timog Africa. Bahagi rin siya ng Women in Global Health – Africa Hub secretariat na naninirahan sa Amref Health Africa, isang Regional Chapter na nagbibigay ng plataporma para sa mga talakayan at isang collaborative space para sa gender-transformative leadership sa loob ng Africa. Si Sarah ay miyembro din ng Universal Health Coverage (UHC) Human Resources for Health (HRH) sub-committee sa Kenya. Mayroon siyang mga degree sa Public Health at isang Executive Masters sa Business Administration (Global Health, Leadership and Management). Si Sarah ay isang masigasig na tagapagtaguyod para sa pangunahing pangangalaga sa kalusugan at pagkakapantay-pantay ng kasarian sa sub-Saharan Africa.

Irene Alenga

Knowledge Management at Community Engagement Lead, Amref Health Africa

Si Irene ay isang matatag na social economist na may higit sa 13 taong karanasan sa pananaliksik, pagsusuri ng patakaran, pamamahala ng kaalaman, at pakikipagsosyo sa pakikipagsosyo. Bilang isang mananaliksik, siya ay naging kasangkot sa koordinasyon at pagpapatupad ng higit sa 20 mga proyektong panlipunang pang-ekonomiyang pananaliksik sa iba't ibang mga disiplina sa loob ng Eastern African Region. Sa kanyang trabaho bilang Knowledge Management Consultant, si Irene ay nasangkot sa mga pag-aaral na may kaugnayan sa kalusugan sa pamamagitan ng trabaho sa kalusugan ng publiko at mga institusyong nakatuon sa teknolohiya sa Tanzania, Kenya, Uganda at Malawi kung saan matagumpay niyang natukso ang mga kwento ng epekto at nadagdagan ang kakayahang makita ng mga interbensyon sa proyekto . Ang kanyang kadalubhasaan sa pagbuo at pagsuporta sa mga proseso ng pamamahala, mga aral na natutunan, at pinakamahuhusay na kagawian ay ipinakita sa tatlong taong pamamahala sa pagbabago ng organisasyon at proseso ng pagsasara ng proyekto ng USAID| DELIVER at Supply Chain Management Systems (SCMS) 10-taong proyekto sa Tanzania. Sa umuusbong na kasanayan ng Human Centered Design, matagumpay na pinadali ni Irene ang isang positibong end to end na karanasan sa produkto sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pag-aaral sa karanasan ng gumagamit habang ipinapatupad ang USAID| DREAMS Project sa mga kabataang babae at kabataang babae (AGYWs) sa Kenya, Uganda, at Tanzania. Si Irene ay bihasa sa pagpapakilos ng mga mapagkukunan at pamamahala ng donor, lalo na sa USAID, DFID, at EU.