Mag-type para maghanap

Q&A Oras ng Pagbasa: 7 minuto

Pagsulong ng Pangangalaga sa Sarili sa Uganda

Pagtulong sa mga indibidwal na pangalagaan ang kanilang kalusugan sa sekswal at reproductive


Ang mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa buong mundo ay palaging nakabatay sa isang modelo ng provider-to-client. Gayunpaman, ang pagpapakilala ng bagong teknolohiya at mga produkto, at ang pagtaas ng kadalian ng pag-access sa impormasyon, ay nagdulot ng pagbabago sa kung paano maihahatid ang mga serbisyong pangkalusugan—paglalagay ng mga kliyente sa sentro ng pangangalagang pangkalusugan. Ang iba't ibang lugar ng kalusugan, kabilang ang sexual at reproductive health and rights (SRHR), ay tumanggap ng mga interbensyon sa pangangalaga sa sarili. Ang mga pamamaraang ito ay nagpapataas ng access sa at paggamit ng mga mahahalagang serbisyong pangkalusugan. Ito ay lalong mahalaga habang ang mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan ay nagiging mas mabigat, kasama ng pagkaapurahan na tumugon sa mga pangangailangan ng SRHR ng mga indibidwal at komunidad sa lahat ng yugto ng buhay.

Itinatampok ng bahaging ito ng tanong-at-sagot ang pag-unlad at mga benepisyo ng pagsusulong ng pangangalaga sa sarili para sa SRHR sa Uganda, sa pamamagitan ng lens ng Self-Care Expert Group (SCEG), isang technical working group sa Uganda.

Ano ang pangangalaga sa sarili sa konteksto ng pangangalagang pangkalusugan, partikular ang SRHR? Ito ba ay isang bago at naiibang konsepto mula sa kung ano ang nalalaman ng mga indibidwal at nagsanay sa mga nakaraang taon?

Dr. Dinah Nakiganda, assistant commissioner para sa kalusugan ng kabataan at paaralan sa Ministry of Health/co-chair, Self-Care Expert Group (SCEG) sa Uganda: Ang pangangalaga sa sarili sa anyo ng indibidwal na kamalayan sa sarili, pagsusuri sa sarili, at pamamahala sa sarili ng pangangalagang pangkalusugan ay hindi bago sa Uganda; ito ay isang lumang kasanayan kung saan binibigyan ng mga tao ang kanilang sarili ng impormasyon, produkto, o serbisyo upang mapanatili, mapanatili, at itaguyod ang kanilang kalusugan at kagalingan.

Sa paglipas ng mga taon, ang mga bagong produkto, impormasyon, teknolohiya, at iba pang mga interbensyon ay nagbigay ng ibang aplikasyon sa pangangalaga sa sarili, na may mga lugar na pangkalusugan, kabilang ang SRHR, na kumuha ng konsepto at kasanayan. Halimbawa, ang mga babae ay maaaring magpasuri sa sarili para sa pagbubuntis at gumamit ng mga self-injectable na contraceptive, at ang mga indibidwal ay maaaring magpasuri sa sarili para sa HIV bago pa man mailagay ang mga pandaigdigang alituntunin sa pangangalaga sa sarili.

Paano binago ng COVID-19 ang pangkalahatang mga pananaw sa pangangalaga sa sarili, lalo na habang ang mga sistema ng kalusugan ay pinahaba at nililimitahan ng mga lockdown ang access sa mga tradisyonal na serbisyo?

Dr. Lillian Sekabembe, kinatawan ng kinatawan ng bansa ng Population Services International, Uganda: Ang isang benepisyong nararanasan ngayon ng Uganda at ng iba pang mga bansa ay ang pagpipilit ng pandemya ng COVID-19 sa mga indibidwal na bumangon, magdisenyo, umangkop, o agad na gamitin mga solusyon na may potensyal na maibsan ang pasanin sa napakalaki na at kulang sa mapagkukunang sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Dahil dito, ang mga interbensyon sa pangangalaga sa sarili at ang paggamit ng mga ito ay pinalakas ng mga epekto ng pandemyang COVID-19.

Sinamantala ng pandemya ang pagkakataong pahalagahan ang halaga ng pangangalaga sa sarili dahil ito ay tumaas at nagdala ng higit na kontrol sa mga stakeholder. Ang halaga ng pag-aalaga sa sarili upang mapahusay ang pag-access sa at saklaw ng pangangalagang pangkalusugan, habang binabawasan ang dependency sa mga serbisyong nakabatay sa pasilidad at ang sobrang pasanin ng mga manggagawang pangkalusugan, ay naging malinaw sa panahon ng pandemya at nauugnay na lockdown. Higit pa rito, ang COVID-19 ay nagpahayag ng mga natatanging pagkakataon upang isulong ang pangangalaga sa sarili, na ginagawa itong mas palagiang magagamit, ligtas, epektibo, abot-kaya, at maginhawa sa mga nangangailangan nito.

A woman self-injects the contraceptive, subcutaneous DMPA in her leg. Courtesy of PATH/Gabe Bienczycki

Noong 2019, inilunsad ng WHO ang Pinagsama-samang Mga Alituntunin para sa Mga Pamamagitan sa Pangangalaga sa Sarili para sa SRHR. Kamakailan lamang, noong Hunyo 2021, inilabas ng WHO ang binagong bersyon 2.1 ng mga alituntunin. Paano ginagamit ng Uganda ang pandaigdigang balangkas na ito upang isulong ang pangangalaga sa sarili sa pambansang antas?

Dinah Nakiganda Dr: Ang paglulunsad ng Consolidated Guideline para sa Self-Care Interventions for Health noong Hunyo 2019 ay nagpapataas ng momentum para sa self-care sa buong mundo. Para sa Uganda, ang pagpapakilala ng guideline ay nagsimula sa proseso ng pagbubuo ng pangangalaga sa sarili at pagpapakilala nito sa loob ng kasalukuyang sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Ang pagsisimula ng COVID-19 ay nagdagdag ng pagkaapurahan sa mga diskarte sa pangangalaga sa sarili upang alisin ang presyon sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan at mga pasilidad upang mapabuti ang pag-access sa mahahalagang serbisyo ng SRHR.

Ang Uganda ay nagpatibay ng isang dalawang-pronged na diskarte para sa pagbuo ng gabay sa pangangalaga sa sarili. Una, ang mismong pag-unlad ng dokumento ng guideline, at ikalawa, ang pagsasama ng guideline sa umiiral na sistema ng kalusugan, na tinutukoy din bilang pagpapatupad ng guideline. Ang unang yugto ng prosesong ito ay matagumpay na natapos, at ang SCEG ay nasa proseso ng pagsubok sa pagpapatupad ng draft na patnubay. Ang layunin ng pagpapatupad ng patnubay ay upang i-optimize ang mga pagkakataon para sa pag-aalaga sa sarili sa loob ng kasalukuyang sistema ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga aral na natutunan ay maaaring ilapat upang tapusin at ilunsad ang Pambansang Alituntunin para sa Self-Care Intervention para sa SRHR. Anim na task-force team, katulad ng Quality of Care (QoC), Social Behavioral Chance (SBC), Finance, Human Resources, Medicines and Supplies, at Monitoring Evaluation Adaptation & Learning (MEA&L), ang binuo upang mapadali ang tuluy-tuloy na pagsasama ng sarili. pangangalaga sa loob ng kasalukuyang sistema ng kalusugan.

Ano ang ilan sa mga interbensyon sa pangangalaga sa sarili para sa SRHR na iminungkahi/nakatuon sa para sa pagpapalaki sa Uganda? Alin sa mga interbensyong ito ang mayroon nang stakeholder at/o pampublikong suporta?

Dr. Moses Muwonge, executive director ng SAMASHA Medical Foundation: Habang ang WHO Consolidated Guideline for Self-Care Interventions for Health na inilathala noong Hunyo 2019 ay naglalagay ng limang pangunahing rekomendasyon na may iba't ibang mga interbensyon sa pangangalaga sa sarili na isasaalang-alang para sa pagpapalaki, ang National Guideline for Self-Care Interventions para sa SRHR [sa Uganda] ay nagha-highlight apat sa mga rekomendasyong ito at mga kaukulang interbensyon, na kinabibilangan ng: Pangangalaga sa Antenatal, Pagpaplano ng Pamilya, Pangangalaga pagkatapos ng Aborsyon, at mga STI. Ang mga stakeholder sa Uganda ay inuuna ang contextualization ng patnubay para sa self-care intervention para sa SRHR health area bilang blueprint para sa ibang mga health areas.

Isinasaalang-alang ang pagsasagawa ng pangangalaga sa sarili ay mayroon o wala ang suporta ng isang tagapagbigay ng kalusugan, paano masisiguro ang ilan sa mga kritikal na bahagi ng pangangalagang pangkalusugan tulad ng kalidad ng pangangalaga, wasto at mabisang paggamit, pagpapatuloy ng pangangalaga?

Dr. Moses Muwonge: Para umunlad ang pag-aalaga sa sarili, dapat mayroong isang nagpapagana na kapaligiran, mga de-kalidad na produkto, at mga interbensyon na magagamit sa labas ng mga pormal na sistema ng kalusugan. Ang pagtiyak ng kalidad sa pag-aalaga sa sarili ay kritikal, kaya pinapadali ng konseptong balangkas ng WHO ang pag-iisip sa mga kumplikado ng pagtataguyod ng kalidad ng pangangalaga sa sarili. Ang balangkas ng kalidad ng pangangalaga para sa pangangalaga sa sarili, na nakabatay sa limang haligi katulad ng, teknikal na kakayahan, kaligtasan ng kliyente, pagpapalitan ng impormasyon, koneksyon at pagpili sa pagitan ng mga tao, at pagpapatuloy ng pangangalaga, ay isinama sa loob ng National Self-Care Guideline para sa Self-Care Interventions para sa SRHR [para sa Uganda].

Propesor Fredrick Edward Makumbi, deputy dean sa Makerere School of Public Health (MaKSPH): Mayroong ilang mahahalagang praktikal na estratehiya para matiyak ang kalidad ng pangangalaga sa sarili, tulad ng:

  • Mga tagapagbigay ng pagsasanay sa pagpapayo sa mga kliyente sa wastong paggamit ng mga kalakal.
  • Pagpapayo sa mga kliyente na nagpapasimula ng mga pamamaraan sa pagpaplano ng pamilya sa mga side effect.
  • Pagbibigay ng impormasyon sa mga pagkakataon para sa pagbabago ng pamamaraan.
  • Wastong pag-iimbak ng produkto pati na rin ang pagtatapon at pamamahala ng basura.

Mga bahagi ng lipunan, tulad ng pakikilahok ng kasosyo sa pag-aalaga sa sarili, mananatiling susi at dapat isulong, dahil ito ay maaaring magbigay-daan sa pagpapatupad ng mga ligtas na kasanayan kabilang ang wastong pag-iimbak para sa epektibong paggamit ng mga produkto sa pangangalaga sa sarili.

Community health worker | Community health worker during a home visit, providing family planning services and options to women in the community. This proactive program is supported by Reproductive Health Uganda | Credit: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Images of Empowerment
Community health worker sa panahon ng pagbisita sa bahay, na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya at mga opsyon sa mga kababaihan sa komunidad. Ang proactive na programang ito ay sinusuportahan ng Reproductive Health Uganda. Pinasasalamatan: Jonathan Torgovnik/Getty Images/Mga Larawan ng Empowerment

Paano makakamit ng sistemang pangkalusugan ang data sa pangangalaga sa sarili (hal. pagkuha, mga pananaw, at mga saloobin, atbp.)? Paano masusukat ang pangangalaga sa sarili?

Propesor Fredrick Makumbi: Ang data sa pangangalaga sa sarili ay maaaring makuha sa pamamagitan ng mga pangkat ng kalusugan ng nayon, na dapat sanayin upang matiyak na ang data ay nakolekta nang tama. Ang iba pang mga mapagkukunan para sa data ng pangangalaga sa sarili ay maaaring kabilang ang mga tindahan ng gamot, na dapat ay sanayin, bigyan ng kapangyarihan, at suportahan upang makabuo ng naturang data; lokal at pambansang antas ng mga survey; at pagsubaybay sa HMIS sa mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya.

Ano ang ilan sa mga benepisyo (sa mga indibidwal at sistema ng kalusugan) ng pagsusulong ng pangangalaga sa sarili para sa SRHR?

Dr. Olive Sentumbwe, ang Family Health and Population Officer sa World Health Organization (WHO) Country Office sa Uganda: Ang mga interbensyon sa pangangalaga sa sarili ay nag-aalok ng isang diskarte upang maabot ang mga tao na may kalidad na mga serbisyo at impormasyon sa pangangalagang pangkalusugan. Binibigyang-daan nila ang mga indibidwal na ma-access at magamit ang impormasyon at mga serbisyo ng SRHR nang walang diskriminasyon o nakakaranas ng stigma. Bilang karagdagan, ang pag-aalaga sa sarili ay nagdaragdag ng pagiging kompidensiyal, nag-aalis ng mga hadlang sa pag-access, nagpapabuti sa awtonomiya ng mga indibidwal, at nagbibigay-daan sa kanila na gumawa ng mga desisyon tungkol sa kanilang sariling kalusugan nang hindi nakakaramdam ng pressure, lalo na sa mga mahihinang populasyon tulad ng mga kabataan. Para sa ilang indibidwal, katanggap-tanggap ang pag-aalaga sa sarili dahil pinapanatili nito ang kanilang privacy at pagiging kumpidensyal at inaalis ang bias at stigma na maaaring magresulta mula sa mga provider sa mga oras ng pakikipag-ugnayan ng client-provider. Sa katagalan, kapag natutunan ng indibidwal na benepisyaryo kung saan kukuha ng produkto at kung paano ito epektibong gamitin, ito ay nagiging mas mura at nasa ilalim ng kontrol ng gumagamit. Ang pangangalaga sa sarili ay magdadala ng pinabuting mental na kagalingan at magpapalaki ng ahensya at awtonomiya partikular na para sa mga mahihinang grupo. Iminumungkahi ng pananaliksik na ang pag-aalaga sa sarili ay nagtataguyod ng mga positibong resulta sa kalusugan, tulad ng pagpapatibay ng katatagan, pamumuhay nang mas matagal, at pagiging mas mahusay na kagamitan upang pamahalaan ang stress.

Ang pag-aalaga sa sarili ay nagpapagaan sa sistema ng kalusugan at pinahuhusay ang kahusayan sa paghawak ng mga kritikal na isyu sa kalusugan. Halimbawa, ang pamamahala ng pandemya ng COVID-19 ay nagresulta sa muling pagtatalaga ng malaking bahagi ng mga tagapagbigay ng kalusugan sa pamamahala ng kaso ng COVID-19, kaya binabawasan ang bandwidth ng bihasang mapagkukunan ng tao na magagamit upang tumugon sa kalusugan na hindi nauugnay sa COVID-19 pangangailangan ng mga indibidwal. Ang pag-aalaga sa sarili ay nagdaragdag ng saklaw ng ilang mga serbisyo sa publiko, gayunpaman, kapag ang pangangalaga sa sarili ay hindi isang positibong pagpipilian ngunit ipinanganak dahil sa takot o dahil walang alternatibo, maaari itong magpataas ng mga kahinaan at humantong sa hindi magandang resulta sa kalusugan.

Paano mapadali ang pangangalaga sa sarili para sa SRHR sa pagsulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagkakapantay-pantay na agenda sa Uganda at paganahin ang mga kababaihan na gamitin ang kanilang mga karapatan sa kalusugan?

Ms. Fatia Kiyange, deputy executive director sa Center for Health Human Rights and Development: Ang mga interbensyon sa pangangalaga sa sarili para sa SRHR ay nagpapakawala ng kapangyarihan sa mga kamay ng mga babae at babae. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na pangalagaan ang kanilang sariling kalusugan, na nagbibigay sa kanila ng pagpili at awtonomiya.

Ang mga kababaihan at babae ay nakikipagbuno sa isang hanay ng mga isyu na nauugnay sa SRHR, mula sa kawalan ng kakayahan na ma-access at magamit ang mga modernong paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis hanggang sa pag-iwas sa mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik at mga kanser sa kalusugan ng reproduktibo.

Dahil dito, ang pag-aalaga sa sarili ay nagiging isang maaasahan at epektibong diskarte para sa pagtugon sa mga pangangailangan ng SRHR ng mga babae at babae sa pinaka-abot-kayang, kumpidensyal, at epektibong paraan habang pinapanatili ang kalidad ng pangangalaga.

Anong mga hamon/aralin/pinakamahusay na kagawian ang iyong naobserbahan sa proseso ng pagsusulong ng mga interbensyon sa pangangalaga sa sarili sa pambansang antas, gamit ang DMPA-SC bilang isang halimbawa?

Ms. Fiona Walugembe, direktor ng proyekto sa Advancing Contraceptive Options, PATH Uganda: Pagtapon ng mga ginamit na injectable, pagsasama ng data sa pangangalaga sa sarili sa Health Management Information System (HMIS), hindi sapat na oras para sa mga health provider na epektibong sanayin ang mga user sa self-injection, stakeholder buy-in para sa pangangalaga sa sarili at mahabang proseso ng pag-apruba ng patakaran ay ang pinaka-namumukod-tanging mga hamon na naranasan habang pinalaki namin ang DMPA-SC sa Uganda.

Dr. Lillian Sekabembe: Ang potensyal na stock-out ng produkto dahil sa mga pagkaantala sa supply chain at ang kahandaan ng sistemang pangkalusugan na ipagkatiwala sa mga indibidwal ang impormasyon at mga produkto ay naging mga pangunahing hamon na nakakaapekto sa pagsusulong ng pangangalaga sa sarili.

Ms. Fiona Walugembe: Bagama't mayroon nang pag-aalaga sa sarili, ang paggamit nito sa larangan ng SRHR ay medyo bago. Ang mga stakeholder ay kailangang mag-isip nang malikhain, gumamit ng ebidensya, at makipagtulungan sa mga eksperto pati na rin sa mga maimpluwensyang pinuno sa pagtatanggol sa konsepto. Ang pinakamahuhusay na kagawian, tulad ng paggamit ng mga diskarte sa disenyo na nakasentro sa tao para sa disenyo ng programa, pagtatatag ng mga balangkas ng pagsubaybay at pagsusuri pati na rin ang paggamit ng mga kasalukuyang sistema ng kalusugan ay kritikal.

Ano ang maaaring gawin upang matiyak na ang pangangalaga sa sarili ay hindi magiging "isang mahirap" na solusyon sa mga problema ng sistema ng kalusugan?

Dr. Moses Muwonge: Ang pangangalaga sa sarili para sa SRHR ay ipapatupad sa pampublikong sektor kung saan ang mga libreng serbisyo ay [naibibigay na]. Kabilang dito ang mga manggagawang pangkalusugan ng komunidad na aabot sa mga mahihinang komunidad at bubuo ng kanilang kamalayan sa pangangalaga sa sarili. Samantalang sa kabilang banda, ang inaasahan ay ang mga may kakayahang bumili nito ay makaka-access ng mga produkto para sa pangangalaga sa sarili mula sa pribadong sektor, kung saan ang mga indibidwal ay bumibili ng mga kailanganin at serbisyo.

Ano ang pananaw para sa tagumpay para sa pangangalaga sa sarili sa Uganda?

Dinah Nakiganda Dr: Sa simula ng proseso, nahirapan ang mga stakeholder sa pagbuo ng isang pananaw para sa pagbubuo ng pangangalaga sa sarili sa Uganda. Gayunpaman, sa pamamagitan ng SCEG, umaasa ang mga stakeholder na makita ang pagtaas ng kamalayan sa konsepto ng pangangalaga sa sarili, pagtanggap ng komunidad sa pangangalaga sa sarili, at pagsasama ng mga interbensyon sa pangangalaga sa sarili na may kinalaman sa pamamahala upang palakasin ang mga sistema ng kalusugan at makamit ang pangkalahatang pangangalaga sa kalusugan. saklaw.

Precious Mutoru, MPH

Advocacy & Partnerships Coordinator, Population Services International

Si Precious ay isang propesyonal sa pampublikong kalusugan at isang matibay na tagapagtaguyod para sa kalusugan at kagalingan ng mga komunidad sa buong mundo, na may matinding interes sa kalusugang sekswal at reproductive at pagkakapantay-pantay ng kasarian. Sa halos limang taong karanasan sa kalusugan ng reproductive, maternal at adolescent, si Precious ay masigasig tungkol sa pagbabago ng mga magagawa at napapanatiling solusyon sa iba't ibang isyu sa kalusugan ng reproduktibo at panlipunan na nakakaapekto sa mga komunidad sa Uganda, sa pamamagitan ng mga disenyo ng programa, estratehikong komunikasyon at pagtataguyod ng patakaran. Sa kasalukuyan, siya ay naglilingkod bilang isang adbokasiya at pakikipagsosyo coordinator sa population Services International – Uganda, kung saan siya ay nakikipagtulungan sa mga kasosyo sa buong board upang ituloy ang mga layunin na magsusulong ng agenda para sa pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo sa Uganda. Nag-subscribe si Precious sa paaralan ng pag-iisip na iginigiit na pagpapabuti ng kalusugan at kagalingan ng mga populasyon sa Uganda at sa buong mundo. Bukod pa rito, siya ay isang Global Health Corps alum, isang kampeon para sa pangangalaga sa sarili para sa kalusugang sekswal at reproductive at pamamahala ng kaalaman sa Uganda. May hawak siyang MSc. sa Pampublikong Kalusugan mula sa Unibersidad ng Newcastle – United Kingdom.

Alex Omari

Country Engagement Lead, East at Southern Africa Regional Hub, FP2030

Si Alex ay ang Country Engagement Lead (Eastern Africa) sa FP2030's East at Southern Africa Regional Hub. Pinangangasiwaan at pinamamahalaan niya ang pakikipag-ugnayan ng mga focal point, mga kasosyo sa rehiyon at iba pang mga stakeholder upang isulong ang mga layunin ng FP2030 sa loob ng East at Southern Africa Regional Hub. Si Alex ay may higit sa 10 taong karanasan sa pagpaplano ng pamilya, kabataan at kabataang sekswal at reproductive health (AYSRH) at dati siyang nagsilbi bilang task force at miyembro ng technical working group para sa programa ng AYSRH sa Ministry of Health sa Kenya. Bago sumali sa FP2030, nagtrabaho si Alex bilang Technical Family Planning/ Reproductive Health (FP/RH) Officer sa Amref Health Africa at dumoble bilang East Africa regional Knowledge Management (KM) Officer para sa Knowledge SUCCESS global flagship na proyekto ng USAID KM na nakikipagtulungan sa mga rehiyonal na katawan, FP/RH technical working group at Ministries of Health sa Kenya, Rwanda, Tanzania at Uganda. Alex , dating nagtrabaho sa programang Pagpapalakas ng Sistema ng Kalusugan ng Amref at ipinangalawa sa dating First Lady ng Programang Pangkalusugan ng Ina ng Kenya (Beyond Zero) upang magbigay ng estratehiko at teknikal na suporta . Naglingkod siya bilang Country Coordinator para sa International Youth Alliance for Family Planning (IYAFP) sa Kenya. Ang iba pa niyang mga nakaraang tungkulin ay habang nasa Marie Stopes International, International Center for Reproductive Health in Kenya (ICRHK), Center for Reproductive Rights (CRR), Kenya Medical Association- Reproductive Health and Rights Alliance (KMA/RHRA) at Family Health Options Kenya ( FHOK). Si Alex ay isang nahalal na Fellow ng Royal Society for Public Health (FRSPH), mayroon siyang Bachelor of Science degree sa Population Health at Master of Public Health (Reproductive Health) mula sa Kenyatta University, Kenya at Master of Public Policy mula sa School of Government and Public Policy (SGPP) sa Indonesia kung saan isa rin siyang public health and health policy writer at website contributor para sa Strategic Review Journal.

Sarah Kosgei

Networks and Partnerships Manager, Amref Health Africa

Si Sarah ang Networks and Partnerships Manager sa Institute of Capacity Development. Siya ay may higit sa 10 taong karanasan sa pagbibigay ng pamumuno sa mga multi-country na programa na nakatuon sa pagpapalakas ng kapasidad ng sistema ng kalusugan para sa napapanatiling kalusugan sa Silangan, Gitnang, at Timog Africa. Bahagi rin siya ng Women in Global Health – Africa Hub secretariat na naninirahan sa Amref Health Africa, isang Regional Chapter na nagbibigay ng plataporma para sa mga talakayan at isang collaborative space para sa gender-transformative leadership sa loob ng Africa. Si Sarah ay miyembro din ng Universal Health Coverage (UHC) Human Resources for Health (HRH) sub-committee sa Kenya. Mayroon siyang mga degree sa Public Health at isang Executive Masters sa Business Administration (Global Health, Leadership and Management). Si Sarah ay isang masigasig na tagapagtaguyod para sa pangunahing pangangalaga sa kalusugan at pagkakapantay-pantay ng kasarian sa sub-Saharan Africa.

43.2K mga pananaw
Ibahagi sa pamamagitan ng
Kopyahin ang link
Pinatatakbo ng Social Snap