Mag-type para maghanap

Mabilis na Pagbasa Oras ng Pagbasa: 2 minuto

FP/RH Champion Spotlight: South-East Asia Youth Health Action Network (SYAN)


Gusto ng Knowledge SUCCESS ang feedback mula sa aming mga mambabasa. Gusto naming marinig kung paano nakikinabang ang aming mga mapagkukunan sa iyong trabaho, kung paano namin mapapabuti, at ang iyong mga ideya para sa site. Kamakailan, binanggit mo ang pagnanais ng higit pang mga insight na partikular sa iyong mga bansa at ang konteksto kung saan ka nagtatrabaho. Huwag nang magsabi pa! Itatampok namin ang mga organisasyong nagtatrabaho sa pambansang antas sa isang serye na tinatawag na "FP/RH Champion Spotlight." Ang aming layunin ay mag-udyok ng mga bagong partnership at magbigay ng nararapat na kredito sa mga nagsusulong ng pagpaplano ng pamilya at kalusugan ng reproduktibo na may panrehiyong pokus.

Ngayong linggo, ang aming itinatampok na organisasyon ay South-East Asia Youth Action Network (SYAN).

FP/RH Champion Spotlight banner with blue highlights behind the words FP/RH Champion Spotlight. Spotlight graphics are in the four corners of the rectangular graphic.

Organisasyon

South-East Asia Youth Health Action Network (SYAN)

Lokasyon

Rehiyon sa Timog-Silangang Asya (Bangladesh, Bhutan, India, Indonesia, Maldives, Myanmar, Nepal, Thailand, Timor Leste, Sri Lanka)

Ang trabaho

Ang South-East Asia Youth Health Action Network, o SYAN, ay isang network na sinusuportahan ng WHO-SEARO na lumilikha at nagpapalakas sa kapasidad ng mga grupo ng kabataan at kabataan sa mga bansa sa timog-silangang Asya para mabisa adbokasiya at pakikipag-ugnayan sa mga pambansang programang pangkalusugan ng kabataan pati na rin ang mga panrehiyon at pandaigdigang mga platform ng diyalogo ng patakaran.

Kasalukuyan, Ang SYAN ay binubuo ng 17 miyembrong organisasyon/grupo ng kabataan sa siyam na bansa. Hawak ng YP Foundation (TYPF) ang regional secretariat ng SYAN mula nang itatag ito noong 2020. Bilang regional convener, nilagyan ng TYPF ang mga miyembro ng network ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan nila para isulong ang kanilang trabaho sa kalusugan at kapakanan ng kabataan at makisali sa mga pambansang programa. Para sa gawaing ito, sinusunod ng SYAN ang mga alituntunin at rekomendasyong ibinigay sa Global AA-HA! Guidance at ang Global Adolescent Wellbeing Framework kasama ang umiiral na pambansang antas ng mga balangkas ng kalusugan.

SYAN

Sa pamamagitan ng SYAN, mga miyembrong organisasyon, mga network, at ang mga grupo ay aktibong nakikibahagi sa ilalim ng mga sumusunod na domain: 

1. Pagpapaunlad ng Kapasidad sa Epektibong Adbokasiya

Sanayin ang mga network ng bansa sa pagtukoy at pagpapanatili ng kanilang mga tungkulin sa adbokasiya at pakikipag-ugnayan para sa kalusugan ng kabataan, at pagpapadali sa pagpapatupad ng kanilang mga aktibidad. 

2. Pakikipag-ugnayan sa Mga Platform ng Dialogue ng Patakaran

Bilang isang network ng mga makaranasang organisasyon at tagapagtaguyod ng kabataan, ang SYAN ay may magandang posisyon upang kumatawan sa mga interes ng kabataan at kabataan sa mga internasyonal na plataporma.

3. Pananaliksik at Pagbuo ng Katibayan

Magsagawa ng pananaliksik sa mga bansa sa rehiyon ng timog-silangang Asya upang matukoy ang mga hamon at pagkakataon para sa pagpapahusay na may kaugnayan sa mga kabataan at kabataan.

4. Kalusugan ng Kabataan at Paggawa ng Mapagkukunan ng Adbokasiya

Bumuo ng kapasidad ng bansa na maghanda ng kaalaman at adbokasiya na tukoy sa bansa.

5. Paglikha ng Knowledge Exchange Platform

Magtatag at magpanatili ng isang website-based collaborative learning platform para sa komunikasyon. Maglagay ng repositoryo ng mga tool at produktong kaalaman na binuo at ibinahagi sa loob ng rehiyonal na network pati na rin sa teknikal mapagkukunan mula sa labas. 

Bumalik sa lalong madaling panahon para sa isang bago FP/RH Champion Spotlight organisasyon!

Tykia Murray

Dating Managing Editor ng Digital Content, Knowledge SUCCESS

Si Tykia Murray ay dating Managing Editor ng Digital Content para sa Knowledge SUCCESS, isang limang taong pandaigdigang proyekto na pinamumunuan ng consortium ng mga kasosyo at pinondohan ng USAID's Office of Population and Reproductive Health upang suportahan ang pag-aaral at lumikha ng mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan at pagpapalitan ng kaalaman sa loob ng pamilya pagpaplano at reproductive health community. Si Tykia ay may hawak na BA sa Pagsusulat mula sa Loyola University Maryland at isang MFA mula sa programang Creative Writing & Publishing Arts ng University of Baltimore.