Mag-type para maghanap

Archive: Community-Based Family Planning Toolkit

Archive:

Toolkit sa Pagpaplano ng Pamilya na Nakabatay sa Komunidad

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Ang Community-Based Family Planning Toolkit ay nangongolekta at nagbahagi ng maaasahan at nauugnay na impormasyon tungkol sa community-based family planning (CBFP) na mga programa at para sa pagpapalakas ng kapasidad ng mga ahensya at organisasyon na magplano, magpatupad, magsuri, magsulong, at palakihin ang mga programa ng CBFP. Kasama sa mga nag-ambag sa orihinal na bersyon ng Toolkit ang ICF International at Wellshare International.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.