Mag-type para maghanap

Archive: Condom Use Toolkit

Archive:

Toolkit sa Paggamit ng Condom

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Ang mga condom ng lalaki at babae ay ang tanging paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis na nagbibigay ng dobleng proteksyon laban sa parehong hindi gustong pagbubuntis at mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik (STI) kabilang ang HIV. Ang Condom Use Toolkit ay nilikha upang tulungan ang mga gumagawa ng patakaran sa kalusugan, mga tagapamahala ng programa, mga tagapagbigay ng serbisyo, at iba pa sa pagpaplano, pamamahala, pagsusuri, at pagsuporta sa pagbibigay ng condom. Ang Condom Use Toolkit ay orihinal na ginawa ng Knowledge for Health (K4Health) Project at USAID.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.