Mag-type para maghanap

Archive: Family Planning at HIV Services Integration Toolkit

Archive:

Family Planning at HIV Services Integration Toolkit

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Ang pagsasama ng mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya (FP) at HIV ay isang diskarte kung saan ang parehong mga serbisyo ay ibinibigay nang magkasama upang maghatid ng mas komprehensibong pangangalaga sa mga kliyente at mapabuti ang mga resulta ng sekswal at reproductive health. Kabilang dito ang paghahatid ng parehong mga serbisyo sa parehong oras at lokasyon pati na rin ang mga referral mula sa isang serbisyo patungo sa isa pa. Ang "Pagsasama" sa kontekstong ito ay tumutukoy sa paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan, at ito ay isang bahagi ng mas malawak na network ng mga ugnayan sa pagitan ng mga patakaran, programa, pagpopondo, at adbokasiya ng FP at HIV.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.