Taip untuk mencari

Arkib: Perancang Keluarga dan Kit Alat Integrasi Perkhidmatan HIV

Arkib:

Perancang Keluarga dan Kit Alat Integrasi Perkhidmatan HIV

Anda telah sampai ke halaman ini sama ada dari utama Arkib Kit Alat halaman atau kerana anda mengikuti pautan ke halaman atau sumber yang pernah berada dalam Kit Alat K4Health. Platform Toolkits telah ditamatkan.

Penyepaduan perkhidmatan perancangan keluarga (FP) dan HIV ialah pendekatan di mana kedua-dua perkhidmatan disediakan bersama untuk memberikan penjagaan yang lebih komprehensif kepada pelanggan dan meningkatkan hasil kesihatan seksual dan reproduktif. Ia termasuk penghantaran kedua-dua perkhidmatan pada masa dan lokasi yang sama serta rujukan dari satu perkhidmatan ke perkhidmatan yang lain. "Integrasi" dalam konteks ini merujuk kepada penyampaian perkhidmatan kesihatan, dan merupakan satu bahagian daripada rangkaian rangkaian yang lebih luas antara dasar, program, pembiayaan dan advokasi FP dan HIV.

Alternatif Toolkit

Jika anda memerlukan sumber khusus daripada Kit Alat yang telah bersara, hubungi toolkits-archive@knowledgesuccess.org.