Mag-type para maghanap

Archive: Family Planning at Immunization Integration Toolkit

Archive:

Family Planning at Immunization Integration Toolkit

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Ang toolkit na ito, na binuo ng Family Planning and Immunization Integration Working Group, ay naglalaman ng mga nauugnay na mapagkukunan na binuo ng mga kasosyong institusyon. Ang mga layunin ng toolkit ay:

  • Upang magbigay ng imbakan ng impormasyon sa pinagsamang pagpaplano ng pamilya at paghahatid ng serbisyo sa pagbabakuna.
  • Upang gawing naa-access ang impormasyon at mga tool na nakabatay sa ebidensya para sa mga propesyonal sa kalusugan at iba pa sa buong mundo.
  • Upang matukoy ang mga puwang sa mga kasalukuyang mapagkukunan at magbigay ng mga bagong mapagkukunan at tool kung kinakailangan upang punan ang mga puwang.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.