Mag-type para maghanap

Archive: IUD Toolkit

Archive:

IUD Toolkit

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Nota: Para preguntas más frecuentes acerca de los dispositivos intrauterinos (DIU), bisitahin ang una de estas páginas en Planificación familiar: un manual mundial para los proveedores: Preguntas y respuestas acerca del dispositivo intrauterino de cobre o Preguntas y respuestas acerca del DIU-LNG (DIU hormonal)

Ang Toolkit na ito ay nangongolekta ng impormasyon tungkol sa parehong mga copper intra-uterine device (IUDs) at hormonal IUD, kung minsan ay tinatawag na levonorgestrel-releasing intrauterine system (LNG-IUS). Sinikap nitong magbigay ng komprehensibo, standardized, tumpak sa siyensiya, at impormasyong batay sa ebidensya sa IUD. Nagbigay din ito ng patnubay sa pinakamahuhusay na kagawian pati na rin ang mga tool upang makatulong na mapabuti ang access at kalidad ng mga serbisyo ng IUD. Ito ay orihinal na binuo ng mga miyembro ng IUD Subcommittee ng USAID's Maximizing Access and Quality Initiative.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.