Mag-type para maghanap

Archive: Knowledge Management para sa Health and Development Toolkit

Archive:

Pamamahala ng Kaalaman para sa Toolkit ng Kalusugan at Pag-unlad

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Ang Knowledge management (KM) ay isang payong termino na sumasaklaw sa maraming kakaiba ngunit magkakaugnay na aspeto ng paglikha, pag-oorganisa, pagbabahagi, at paggamit ng impormasyon at mga karanasan. Ang toolkit na ito ay nilikha upang magbigay ng mga praktikal na mapagkukunan ng KM at mga tool para sa mga nagtatrabaho sa internasyonal na pampublikong kalusugan at pag-unlad. Karamihan sa mga materyales ay nagmula sa mga organisasyong pangkalusugan at pag-unlad o naaangkop sa larangan at madaling iakma. Ang toolkit na ito ay nagtatampok ng serye ng mga case study na nagpapakita ng mga aktibidad ng KM sa loob ng mga proyektong pangkalusugan at pagpapaunlad. Ang Knowledge Management for Health and Development Toolkit ay binuo sa pagbabahagi ng kaalaman ng Global Health Knowledge Collaborative (GHKC), na nagsimula noong 2010 (orihinal na tinatawag na Knowledge Management Working Group) bilang isang collaborative na forum para sa pagbabahagi at pag-synthesize ng kaalaman. Ang GHKC ay nagsanib pwersa lamang sa KM4Dev.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.