Mag-type para maghanap

Archive: Pagtugon sa Mga Pangangailangan sa Sekswal at Reproductive Health ng Young Married Women at First-time Parents Toolkit

Archive:

Pagtugon sa Mga Pangangailangan sa Sekswal at Reproductive Health ng Young Married Women at First-time Parents Toolkit

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Sa maraming bansa at rehiyon sa mundo, ang mga kabataan (edad 10-24) ay nakakaranas ng maagang pag-aasawa na sinusundan ng panggigipit na magkaanak. Ang mga batang may asawang babae (YMW) ay may partikular na mataas na mga rate ng fertility, mataas na hindi natutugunan na pangangailangan para sa pagpipigil sa pagbubuntis, at mataas na mga rate ng malapit na pagitan ng pagbubuntis. Ang mga batang may asawang babae at mga first-time na magulang (FTPs) ay nahaharap sa isang natatanging hanay ng mga hamon sa pamumuhay ng malusog na sekswal at reproductive na buhay—mga hamon na iba sa mga kinakaharap ng mga walang asawang kabataan, matatandang babaeng may asawa o matatandang magulang. Upang mag-ambag sa pagtugon sa mga pangangailangan ng YMW at FTPs, binuo ng Pathfinder International, sa pakikipagtulungan sa Evidence to Action (E2A) project nito, ang toolkit na ito.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.