Mag-type para maghanap

Archive: Permanent Methods Toolkit

Archive:

Toolkit ng Permanenteng Pamamaraan

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Ang impormasyon sa Permanent Methods Toolkit ay pinili upang matiyak ang paghahatid ng mga de-kalidad na serbisyo na may malawak na pag-access at upang itaguyod ang matalinong mga pagpipilian sa mga kababaihan at kalalakihan. Binuo ng mga miyembro ng Long-Acting and Permanent Methods (LA/PMs) Community of Practice ang toolkit na ito, sa ilalim ng pamumuno ng EngenderHealth, ang Johns Hopkins Center for Communication Programs, FHI 360, at ang US Agency for International Development.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.