Taip untuk mencari

Arkib: Kit Alat Kaedah Kekal

Arkib:

Kit Alat Kaedah Kekal

Anda telah sampai ke halaman ini sama ada dari utama Arkib Kit Alat halaman atau kerana anda mengikuti pautan ke halaman atau sumber yang pernah berada dalam Kit Alat K4Health. Platform Toolkits telah ditamatkan.

Maklumat dalam Kit Alat Kaedah Kekal telah dipilih untuk memastikan penyampaian perkhidmatan berkualiti dengan akses yang luas dan untuk mempromosikan pilihan termaklum di kalangan wanita dan lelaki. Ahli Komuniti Amalan Kaedah Bertindak Panjang dan Tetap (LA/PMs) membangunkan kit alat ini, di bawah pimpinan EngenderHealth, Pusat Program Komunikasi Johns Hopkins, FHI 360 dan Agensi Pembangunan Antarabangsa AS.

Alternatif Toolkit

Jika anda memerlukan sumber khusus daripada Kit Alat yang telah bersara, hubungi toolkits-archive@knowledgesuccess.org.