Mag-type para maghanap

Archive: Youth Policy Toolkit

Archive:

Toolkit ng Patakaran ng Kabataan

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Ang Toolkit na ito ay naglalaman ng mga full-text na patakaran na tumutugon sa kalusugan at reproduktibong kalusugan ng kabataan at kabataan (AYSRHR) mula sa mga bansa sa buong mundo, gayundin ang mga mapagkukunan sa paggawa ng patakaran kabilang ang mga pag-aaral ng kaso, panayam ng eksperto, mahahalagang publikasyon at tool, at mga kapaki-pakinabang na link.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.