Mag-type para maghanap

Na-update na HIP Brief sa Pagpaplano ng Pamilya at Pagsasama ng Imunisasyon

That One Thing - The one FP/RH update you need to focus on this week

Mahal na Family Planning Champion,


Dahil ang pagbabakuna sa bata ay isa sa pinakamalawak na ginagamit na serbisyong pangkalusugan sa buong mundo, ang pag-aalok ng impormasyon at mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya (FP) sa panahon ng mga pagbisita sa pagbabakuna sa bata ay nagbibigay ng pagkakataon na maabot ang mga babaeng postpartum. Sa linggong ito, nais naming ibahagi ang bagong-update na High Impact Practice (HIP) na maikling sa pagsasama ng FP at pagbabakuna.


Pindutin dito para tingnan ang lahat ng nakaraang isyu ng That One Thing.


May ideya para sa That One Thing? Pakiusap ipadala sa amin ang iyong mga mungkahi.

ANG ATING PINILI NGAYONG LINGGO

Na-update na HIP Brief sa Pagpaplano ng Pamilya at Pagsasama ng Imunisasyon

Isang update mula sa bersyon na orihinal na inilabas noong 2013, ang paghahatid ng serbisyong ito ay maiikling detalye kung paano ang pinalawig na panahon ng postpartum ay maaaring maging isang mahalagang pagkakataon upang magbigay ng pagpapayo at mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya kasama ng mga serbisyo sa pagbabakuna. Ang maikling samakatuwid ay nagbibigay ng teorya ng pagbabago, mga tip para sa pagpapatupad, mga tagapagpahiwatig, at iba pang mahahalagang tool upang isaalang-alang sa kasanayang ito na may mataas na epekto. Manatiling nakatutok para sa mga pagsasalin sa French, Portuguese, at Spanish!