Mag-type para maghanap

Artikulo: Relasyon sa pagitan ng kasaysayan ng paggamit ng hormonal contraceptive at status ng anemia sa mga kababaihan sa sub-Saharan Africa

That One Thing - The one FP/RH update you need to focus on this week

Mahal na Family Planning Champion,


Ang anemia sa mga kababaihan ay naiulat na isang malaking kontribyutor sa pagdurugo, pinalalaking panganib ng mga patay na panganganak, pagkakuha, at pagkamatay ng ina. Ang isang kamakailang nai-publish na pag-aaral ay naghangad na maunawaan ang mga salik na nauugnay sa panganib ng anemia at paggamit ng hormonal contraceptive sa Sub-Saharan Africa.


Pindutin dito para tingnan ang lahat ng nakaraang isyu ng That One Thing.


May ideya para sa That One Thing? Pakiusap ipadala sa amin ang iyong mga mungkahi.

ANG ATING PINILI NGAYONG LINGGO

Artikulo: Relasyon sa pagitan ng kasaysayan ng paggamit ng hormonal contraceptive at status ng anemia sa mga kababaihan sa sub-Saharan Africa

Sinuri ng mga may-akda sa malaking pag-aaral na nakabatay sa populasyon ang data ng survey ng DHS mula sa 16 na bansa. Ang mga resulta ay nagbibigay ng matibay na katibayan para sa kahalagahan ng hormonal contraceptive na paggamit upang mabawasan ang panganib ng anemia at nauugnay na mga resulta sa kalusugan ng ina. Basahin ang mga pangunahing resulta ng pag-aaral ngayon, at isaalang-alang kung paano ito magagamit upang ipaalam sa iyong mga programa sa FP/RH.