Taip untuk mencari

Berita Projek Waktu membaca: 5 minit

Pertukaran Teknikal Sains Kesihatan Global dan Amalan: Sertai Kami!

Yang Terkini dan Terhebat dalam Kesihatan Global


The Sains Kesihatan Global dan Pertukaran Teknikal Amalan (GHTechX) akan berlangsung secara maya dari 21–24 April 2021. Acara ini disusun melalui perkongsian antara USAID, Universiti George Washington, dan Kesihatan Global: Sains dan Amalan jurnal. GHTechX berusaha untuk mengadakan penceramah dan sesi teknikal yang menyerlahkan yang terkini dan terhebat dalam kesihatan global, dengan peserta merangkumi pakar kesihatan global, pelajar dan profesional dari seluruh komuniti kesihatan global.

Sebelum ini dikenali sebagai Global Health Mini-U, Pertukaran Teknikal Sains dan Amalan Kesihatan Global (GHTechX) telah dinamakan semula untuk mewakili pelbagai peserta dan sesi dengan lebih baik. Nama baharu itu juga melambangkan kerjasama antara GHTechX dan jurnal akses terbuka, semakan rakan sebaya. Kesihatan Global: Sains dan Amalan, menekankan fokus jurnal terhadap pelaksanaan program. Kesihatan Global: Sains dan Amalan diuruskan oleh Knowledge SUCCESS.

Graphic with text reading “Global Health Science and Practice Technical Exchange | April 21-24, 2021 | #GHTechX21 | @GHTechX”, including logos of USAID, the Milken Institute School of Public Health / The George Washington University, and the Global Health: Science and Practice journal

Kami berbesar hati untuk membentangkan beberapa sesi di GHTechX. Sertai kami sambil kami melihat tiga inovasi pengetahuan yang mengubah permainan untuk komuniti FP/RH yang lebih luas dan membincangkan kerja editorial dan penerbitan kami di bawah Kesihatan Global: Sains dan Amalan.

Sesi Knowledge SUCCESS GHTechX disenaraikan di bawah. Daftar di https://globalhealthxchange.com/ untuk melihat agenda penuh.

Sesi KEJAYAAN Pengetahuan di GHTechX

Perbincangan Editor Jurnal: Bagaimana Pengetahuan Digunakan

21 April 2021 | 4:15 petang – 5:15 petang EDT

Pada 2019, Seye Abimbola, Ketua Pengarang BMJ Global Health, menulis editorial provokatif mengenai ketidakseimbangan dalam pengarang yang telah mengakibatkan "pandangan asing" jurnal yang disemak rakan sebaya. Beliau baru-baru ini telah menerbitkan editorial susulan, "Kegunaan Pengetahuan dalam Kesihatan Global,” mengenai pelbagai peranan yang dimainkan oleh setiap daripada kita dalam mencipta dan menggunakan pengetahuan, mencirikan peranan ini sebagai "profesor, emansipasi, jurutera dan tukang paip." Seye, bersama-sama dengan Ketua Pengarang GHSP, Steve Hodgins dan Pengarang Bersekutu, Rajani Ved, akan meneroka cara kita boleh "memikirkan semula fokus relatif, penekanan, keutamaan dan pandangan kita" berkenaan dengan penggunaan pengetahuan. Mereka akan mencabar anda untuk memikirkan semula peranan yang anda mainkan, cara anda berhubung dengan orang lain dan, yang paling penting, bagaimana anda boleh mencegah ketidakadilan dalam penciptaan dan penggunaan pengetahuan. Kami amat menggalakkan anda untuk baca artikel sebelum sesi supaya anda boleh bersedia untuk menyumbang secara aktif kepada perbincangan.

3 Pengubah Permainan Baharu untuk Mendapatkan Bukti dan Pengalaman ke dalam Perancangan Keluarga dan Program Kesihatan Reproduktif / 3 Inovasi Nouvelles pour Intégrer les Données Probantes et l'Experience dans les Programs de Planification Familiale et de Santé de la Reproduction

23 April 2021 | 7:15 pagi – 8:45 pagi EDT

Sesi ini akan disampaikan dalam bahasa Inggeris dengan tafsiran Perancis secara langsung / Cette session sera disponible en français avec interprétation simultanée

Terdapat banyak bukti dan pengalaman tentang perancangan keluarga dan program kesihatan reproduktif (FP/RH). Tetapi bagaimana kita memastikan bahawa pengetahuan itu dapat diamalkan? Mari belajar bagaimana Knowledge SUCCESS menggabungkan pengurusan pengetahuan, ekonomi tingkah laku dan pemikiran reka bentuk untuk mencari penyelesaian kepada masalah yang sukar diatasi ini. Bekerja secara langsung dengan profesional FP/RH di seluruh dunia, kami menggunakan proses pemikiran reka bentuk lima langkah untuk menganalisis halangan dan peluang untuk mencari pengetahuan, berkongsi dan menggunakan serta mereka bentuk alat dan penyelesaian yang lebih baik untuk menyokong kerja mereka. Sepanjang proses itu, kami mengenal pasti mekanisme ekonomi tingkah laku utama yang mempengaruhi proses pengurusan pengetahuan mereka, seperti beban pilihan dan beban kognitif, serta mekanisme yang boleh menambah baik reka bentuk alat dan penyelesaian, termasuk norma dan insentif sosial. Sesi panel ini akan berkongsi pandangan tingkah laku ini serta tiga inovasi pengetahuan baharu untuk mengumpul dan menyusun pengetahuan, menghubungkan orang ramai kepada pengetahuan, dan mengukuhkan kapasiti dalam pengurusan pengetahuan. Adakah inovasi ini akan mengubah cara komuniti FP/RH mencari, berkongsi dan menggunakan pengetahuan untuk membimbing program? Cuba sendiri inovasi pengetahuan dalam sesi ini dan beritahu kami pendapat anda.

Program perancangan keluarga dan santé de la pembiakan (PF/SR) adalah kaya dan pengalaman. Jadi, komen faire en sorte que ces connaissances soient mises en pratique ? Venez apprendre comment Pengetahuan KEJAYAAN a combiné la gestion des connaissances, l'économie comportementale et le design thinking pour trouver une solution à ce problème insoluble. En travaillant directement avec des professionnels de la PF/SR à travers le monde, nous avons utilisé un processus de design thinking en cinq étapes pour analyzer les obstacles and les opportunités à la recherche, au partage and à l'utilization des connaissances et, concevoir de meilleurs outils et solutions pour soutenir leur travail. Tout au long de ce processus, nous avons identifié les principaux mécanismes de l'économie comportementale qui influencent leurs processus de gestion des connaissances tels que la surcaj de choix et la surcaj kognitif, ainsi que ceux qui pourraient améliorer la conception dessils outils , notamment les normes sociales et les hasutan. Ce panel d'experts partagera ses connaissances comportementales ainsi que trois nouvelles innovations en matière de collecte and conservation des connaissances, de connexion des personnes aux connaissances dan de renforcement des capacités de gestion des connaissances. Adakah inovasi transformeront-elles la manière dont la communauté de la PF/SR recherche, partage and utilize les connaissances pour guider les programs ? Essayez vous-même les innovations en matière de connaissances lors de cette session and creates-nous savoir ce que vous en pensez.

Menerbitkan Mengenai Program dalam Kesihatan Global: Jurnal Sains dan Amalan

23 April 2021 | 11:30 pagi – 12:30 tengah hari EDT

Bukti daripada program kesihatan global terlalu kerap disembunyikan dalam laporan tahunan atau penilaian kepada penderma. Adalah penting bahawa bukti yang dijana daripada program ini disemak oleh peer reviewer dan boleh diakses sebaik mungkin melalui literatur yang diterbitkan. The Kesihatan Global: Sains dan Amalan (GHSP) ialah jurnal akses terbuka, semakan rakan sebaya yang difokuskan bagaimana program berfungsi. Sesi ini akan memberi tumpuan kepada perkara yang dicari oleh editor dan penyemak di GHSP. Kami akan menerangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyediakan dan menyerahkan manuskrip dan memberikan pandangan penting tentang perkara yang menjadikan manuskrip yang baik.

Penyelesaian Pengurusan Pengetahuan Baharu untuk Meningkatkan Pertukaran Maklumat Berasaskan Bukti dan Pengetahuan Di Kalangan Komuniti Rentas Sektor Global yang Bekerja di PED/PHE

24 April 2021 | 11:00 pagi – 11:05 pagi EDT

Komuniti Penduduk, Kesihatan dan Alam Sekitar (PHE) dan Populasi, Alam Sekitar dan Pembangunan (PED) mengenal pasti keperluan untuk melibatkan diri antara satu sama lain dan bertukar pengetahuan dan pengalaman berkaitan dasar, penyelidikan dan pelaksanaan, tetapi tidak mempunyai tempat yang diselaraskan dan berpusat. untuk bekerjasama dan berkongsi sumber yang berkaitan dengan pengamal lain yang bekerja di seluruh dunia. Pada tahun 2020, Projek Knowledge SUCCESS telah menjalankan satu siri bengkel penciptaan bersama dengan pihak berkepentingan PHE yang bekerja di Amerika Syarikat, Afrika Timur dan Asia untuk memikirkan penyelesaian yang akan menyelaras dan meningkatkan pertukaran maklumat dan pengetahuan dalam kalangan komuniti PED/PHE global . Ketiga-tiga bengkel tersebut menghasilkan enam prototaip dan mempunyai satu tema penghubung merentas bengkel – keperluan untuk tapak web yang menyediakan akses mudah kepada sumber yang berkaitan dan menyediakan perhubungan di kalangan komuniti global yang bekerja pada pengaturcaraan merentas sektor. Semasa sesi ini, kami akan memperkenalkan Sambungan Rakyat-Planet serba baharu, yang dilancarkan pada Hari Bumi, 22 April.

Pendaftaran untuk Sains Kesihatan Global dan Pertukaran Teknikal Amalan adalah percuma. Rakaman sesi akan disediakan kepada peserta yang berdaftar selepas persidangan itu. Kami berharap anda akan menyertai kami.

Adakah anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses penciptaan bersama kami dan inovasi yang sedang kami usahakan? Cuba halaman ini:

Anne Kott

Ketua Pasukan, Komunikasi dan Kandungan, Pusat Johns Hopkins untuk Program Komunikasi

Anne Kott, MSPH, ialah ketua pasukan yang bertanggungjawab untuk komunikasi dan kandungan tentang KEJAYAAN Pengetahuan. Dalam peranannya, beliau menyelia aspek teknikal, program dan pentadbiran bagi program pengurusan pengetahuan (KM) dan komunikasi berskala besar. Sebelum ini, beliau berkhidmat sebagai pengarah komunikasi untuk Projek Pengetahuan untuk Kesihatan (K4Health), peneraju komunikasi untuk Suara Perancang Keluarga, dan memulakan kerjayanya sebagai perunding komunikasi strategik untuk syarikat Fortune 500. Beliau memperoleh MSPH dalam komunikasi kesihatan dan pendidikan kesihatan dari Sekolah Kesihatan Awam Johns Hopkins Bloomberg dan sarjana muda seni dalam Antropologi dari Universiti Bucknell.

Sonia Abraham

Editor Saintifik, Kesihatan Global: Jurnal Sains dan Amalan

Sonia Abraham ialah editor saintifik untuk Global Health: Science and Practice Journal dan telah menulis dan menyunting selama lebih 25 tahun. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Sains Biologi dari Universiti Maryland dan Ijazah Sarjana Penulisan dari Johns Hopkins.