Taip untuk mencari

Arkib: Kit Alat Implan

Arkib:

Kit Alat Implan

Anda telah sampai ke halaman ini sama ada dari utama Arkib Kit Alat halaman atau kerana anda mengikuti pautan ke halaman atau sumber yang pernah berada dalam Kit Alat K4Health. Platform Toolkits telah ditamatkan.

Implan adalah kaedah kontraseptif jangka panjang dan salah satu kaedah perancangan keluarga boleh balik yang paling berkesan pernah dibangunkan. Walaupun boleh diterima oleh wanita dan potensi mereka untuk mengurangkan bilangan kehamilan yang tidak diingini dengan ketara, mereka kurang digunakan. Kit Alat ini dibangunkan untuk menyediakan panduan dan alatan untuk mengemas kini, mengembangkan, atau membangunkan program penyediaan perkhidmatan implan. Meluaskan akses kepada implan dengan perkhidmatan berkualiti tinggi membantu memenuhi hak wanita untuk memilih kontraseptif dan menyumbang kepada program perancangan keluarga yang mampan. Kit Alat ini pada asalnya dibangunkan oleh ahli Komuniti Amalan Kaedah Bertindak Panjang dan Tetap (LA/PM) dengan sumbangan daripada 23 organisasi dan program perancang keluarga antarabangsa.

Alternatif Toolkit

Jika anda memerlukan sumber khusus daripada Kit Alat yang telah bersara, hubungi toolkits-archive@knowledgesuccess.org.