Mag-type para maghanap

Archive: Implants Toolkit

Archive:

Mga Implants Toolkit

Naabot mo ang pahinang ito alinman mula sa pangunahing Archive ng Toolkits page o dahil sinundan mo ang isang link sa isang page o mapagkukunan na dating nasa isang K4Health Toolkit. Ang Toolkits platform ay itinigil na.

Ang mga implant ay isang long-acting contraceptive na paraan at isa sa mga pinaka-epektibong nababalikang paraan ng pagpaplano ng pamilya na binuo. Sa kabila ng kanilang katanggap-tanggap sa mga kababaihan at ang kanilang potensyal na makabuluhang bawasan ang bilang ng mga hindi sinasadyang pagbubuntis, sila ay hindi nagagamit. Ang Toolkit na ito ay binuo upang magbigay ng patnubay at mga tool sa pag-update, pagpapalawak, o pagbuo ng mga programa sa pagbibigay ng serbisyo ng implant. Ang pagpapalawak ng access sa mga implant na may mataas na kalidad na mga serbisyo ay nakakatulong na matupad ang karapatan ng kababaihan sa pagpili ng contraceptive at nag-aambag sa napapanatiling mga programa sa pagpaplano ng pamilya. Ang Toolkit na ito ay orihinal na binuo ng mga miyembro ng Long-Acting and Permanent Methods (LA/PMs) Community of Practice na may mga kontribusyon mula sa 23 internasyonal na organisasyon at programa sa pagpaplano ng pamilya.

Mga Alternatibo ng Toolkit

Kung apurahang kailangan mo ng isang partikular na mapagkukunan mula sa isang retiradong Toolkit, makipag-ugnayan sa toolkits-archive@knowledgesuccess.org.