Taip untuk mencari

Menyokong Pekerja Kesihatan untuk Mengintegrasikan Vaksinasi COVID-19 dan Penjagaan ODHA di Kenya

Menyokong Pekerja Kesihatan untuk Mengintegrasikan Vaksinasi COVID-19 dan Penjagaan ODHA di Kenya

Njoki Kirumwa

Njoki Kirumwa

Dr. Reson Marima

Dr Reson Marima

Brian Mutebi

Siaran ini meneroka kejayaan dan cabaran untuk menyokong pekerja kesihatan semasa mereka menyepadukan aktiviti vaksinasi COVID-19 ke dalam kerja tetap mereka menjaga orang yang hidup dengan HIV di Kenya.

Mengenai siri blog ini

Pembiayaan kecemasan untuk COVID-19 telah mula beralih kepada aktiviti yang mengintegrasikan vaksin COVID-19 ke dalam program vaksinasi sepanjang hayat dalam sistem penjagaan kesihatan primer (PHC). Kerajaan, penderma dan pelaksana program sedang membina pengajaran yang dipelajari daripada COVID-19 untuk membina sistem kesihatan yang berdaya tahan yang boleh menampung vaksin baharu dan menahan wabak masa hadapan. Mengenal pasti cara untuk mengintegrasikan aktiviti vaksinasi COVID-19 ke dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan primer standard, USAID dan WHO telah berkongsi panduan untuk membantu negara dengan proses integrasi ini.

Vector graphic of three doctors

Tenaga kerja kesihatan

Ini adalah blog ketujuh dalam satu siri tujuh contoh yang menonjolkan dan pengajaran yang dipelajari mengenai integrasi daripada yang Vaksin COVID-19 ke dalam penjagaan kesihatan primer. Baca siaran lain dalam siri ini untuk maklumat lanjutPenyepaduan vaksinasi COVID-19dan contoh dari bidang kesihatan lain. 

Projek USAID Fahari ya Jamii (FYJ) bekerjasama dengan jabatan kesihatan Nairobi dan Kajiado County untuk mencapai kawalan wabak HIV/AIDS melalui pendekatan pengukuhan sistem. Program ini mengendalikan model intervensi 'kedai sehenti' untuk mempercepatkan pengambilan vaksin COVID-19 dalam kalangan penghidap HIV (PLHIV). Model kedai sehenti menyediakan rangkaian perkhidmatan kesihatan di satu lokasi untuk menyediakan penjagaan yang diselaraskan dan komprehensif, akses yang lebih baik kepada pelbagai perkhidmatan, kesinambungan penjagaan dan mengurangkan keperluan pengangkutan dan rujukan. Projek FYJ telah beroperasi di 71 pusat jagaan dan rawatan yang memberi perkhidmatan kepada 76,000 ODHA di daerah Nairobi dan Kajiado sejak September 2022.

Kami berbincang dengan Dr. Reson Marima, Ketua Parti dan Njoki Njuguna, Penyelaras Program Projek Vaksinasi COVID-19 di program FYJ, tentang pengalaman mereka mengintegrasikan vaksinasi COVID-19 dan penjagaan HIV ke dalam program FYJ.

Apakah dorongan untuk menyepadukan model kedai sehenti untuk vaksinasi COVID-19 dan perkhidmatan HIV/AIDS di pusat jagaan dan rawatan untuk penghidap HIV?

Kira-kira 97% pesakit yang kami sokong di pusat kami ditindas secara virus, jadi mereka kerap berinteraksi dengan sistem kesihatan untuk rawatan dan sokongan penjagaan. Itu adalah titik permulaan yang baik untuk mengintegrasikan vaksinasi COVID-19 ke dalam perkhidmatan penjagaan dan rawatan HIV/AIDS. Kami juga tahu bahawa ODHA berpotensi berisiko lebih tinggi untuk dijangkiti COVID-19, namun pengambilan vaksin COVID-19 mereka adalah rendah. Kami telah mencapai status vaksinasi 52% COVID-19 dalam kalangan penduduk umum di Daerah Nairobi, manakala bagi ODHA, kami berada di 38%. Perundingan dengan penyedia perkhidmatan mendedahkan bahawa terdapat keraguan vaksin dalam kalangan ODHA. Memandangkan kami menawarkan beberapa perkhidmatan, seperti saringan kanser serviks, saringan penyakit tidak berjangkit dan perancangan keluarga di pusat jagaan dan rawatan kami, kami memutuskan untuk mengintegrasikan vaksinasi COVID-19 ke dalam penjagaan mereka. Pendekatan kedai sehenti adalah sistem penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berpusatkan pelanggan yang boleh memanfaatkan kekuatan program PEPFAR yang telah kami laksanakan untuk menyampaikan perkhidmatan komprehensif untuk ODHA. Ini juga didorong oleh penyelidikan yang menunjukkan bahawa pesakit mempercayai pekerja penjagaan kesihatan yang mereka kenali dengan baik dan mereka akan lebih cenderung untuk mengikuti panduan mereka dan mengambil vaksin COVID-19 jika nasihat itu datang daripada pembekal yang dipercayai.

Apakah jenis anggota tenaga kerja kesihatan yang terlibat dalam pendekatan bersepadu ini? Apakah peranan masing-masing, dan apakah jenis latihan yang mereka terima?

Setiap pusat jagaan dan rawatan mempunyai pelbagai kakitangan, termasuk kaunselor rakan sebaya, pegawai rekod kesihatan, klinik dan jururawat. Kami beroperasi di 71 pusat, dan kami melatih sekurang-kurangnya empat kakitangan di setiap pusat. Latihan itu termasuk apa itu COVID-19 serta penyebaran dan pengurusannya, termasuk semua vaksin yang tersedia di negara ini dan cara pentadbirannya, kesan sampingan yang dijangkakan dan cara mengurusnya, dan vaksin untuk populasi tertentu.

Kami juga melatih mereka dalam M-Chanjo, sistem pengurusan data kebangsaan Kenya untuk vaksinasi COVID-19. Selain itu, latihan itu juga meliputi penyepaduan data vaksinasi COVID-19 ke dalam EMR, sistem data penjagaan dan rawatan kebangsaan untuk rekod kesihatan untuk ODHA. Ini penting kerana memahami vaksin yang pelanggan terima dan bila membolehkan penjejakan dan pemantauan yang berkesan. Latihan itu, yang berbentuk secara bersemuka dan maya, juga meliputi pemautan data daripada EMR ke platform DHIS2 untuk pengagregatan dan ringkasan.

Kenya mempunyai struktur pengurusan kesihatan daerah dan subdaerah dengan orang yang menjadi tumpuan, seperti peneraju Program Diperluaskan untuk Imunisasi, perancangan keluarga dan HIV. Kami bekerjasama dengan pusat tumpuan ini untuk membangunkan jadual penyeliaan yang menyokong supaya inisiatif datang daripada kepimpinan tempatan dan bukannya daripada kami, rakan pelaksana. Oleh itu, pusat tumpuan tempatan ini menyokong untuk mengintegrasikan vaksinasi COVID-19 ke dalam perkhidmatan penjagaan dan rawatan HIV/AIDS.

Kami mula melatih penyelia tapak penjagaan dan rawatan yang berbeza untuk membantu menyampaikan maklumat kepada rakan sekerja mereka. Kami mempunyai pusat jagaan dibahagikan kepada hab atau kelompok, yang merupakan unit pengurusan kecil di daerah. Penyelia akan melatih kakitangan di hab mereka.

Apakah pertimbangan unik, jika ada, yang diambil kira semasa meminta pembekal di pusat penjagaan dan rawatan untuk orang yang hidup dengan HIV untuk mentadbir vaksin?

Kebanyakan pusat jagaan mempunyai jururawat, dan jururawat dilatih dalam aspek imunisasi dan vaksinasi. Kami perlu menyediakan latihan yang diperlukan dalam vaksin COVID-19, pentadbiran dan jadualnya. Pembimbing rakan sebaya di tapak penjagaan dan rawatan telah dilatih untuk menyampaikan mesej yang disesuaikan bagi menangani isu teragak-agak melalui pendidikan kesihatan dan sokongan pematuhan, memudahkan penerimaan vaksin. Selain daripada latihan yang disediakan, jururawat di pusat jagaan mendapat sokongan kakitangan dari fasiliti kesihatan am.

Apakah yang berkesan dalam mengintegrasikan COVID-19 ke dalam tugas penyedia ODHA? kenapa?

Sebelum kami menyepadukan perkhidmatan, pelanggan akan datang ke pusat penjagaan dan rawatan dan diarahkan ke tapak vaksinasi am. Walau bagaimanapun, mereka akan kembali dan mengatakan bahawa mereka telah berubah fikiran tentang vaksinasi, atau terdapat beratur panjang, atau mereka tidak akan kembali ke klinik sama sekali. Apabila kami memulakan vaksinasi di pusat jagaan, pelanggan terlibat dan peka terhadap vaksinasi COVID-19 oleh doktor atau kaunselor rakan sebaya yang mereka kenali. Terdapat peningkatan ketara dalam pengambilan vaksin COVID-19 yang boleh dikaitkan dengan kepercayaan kepada penyedia penjagaan mereka dan mengurangkan pergerakan ke tapak vaksinasi luar. Menjelang Mei 2023, liputan vaksin COVID-19 bagi ODHA telah meningkat dengan ketara daripada 38% kepada 61% di Daerah Nairobi dan daripada 49% kepada 72% di Kajiado County. Kami mengetahui bahawa pelanggan mempercayai penyedia penjagaan mereka dan mendengar mereka. Kepercayaan dan penglibatan diperibadikan adalah faktor penting dalam penyepaduan.

Penggunaan mesej yang disasarkan adalah faktor kejayaan yang ketara. Kami telah menyasarkan mesej yang memberitahu penduduk umum tentang mengambil vaksin. Apabila kami memulakan integrasi, kami membantu kaunselor rakan sebaya, jururawat dan doktor dalam melaraskan mesej untuk merangkumi sebab teragak-agak vaksin untuk PLHIV. Mereka mempunyai kebimbangan sama ada vaksin COVID-19 akan mengganggu ART atau sama ada ia akan memberi kesan kepada viral load mereka. Apabila mesej itu disesuaikan dengan kawasan tertentu yang diragui ODHA, pengambilan vaksin meningkat.

Penyepaduan adalah mengenai mendapatkan berbilang perkhidmatan pada satu titik perkhidmatan. Ini penting kerana pesakit tidak menyukai perkhidmatan yang ditawarkan dalam silo. Di banyak pusat, vaksinasi berlaku pada triage. Semasa pesakit menjalankan prosedur awal seperti mengambil tekanan darah sebelum berjumpa doktor, mereka mendapat maklumat tentang vaksinasi COVID-19. Seorang jururawat bersedia untuk memberikan vaksin sekiranya pelanggan menerima. Memudahkan proses pesakit dan mempunyai model berpusatkan pelanggan adalah penting.

Apakah cabaran terbesar yang dihadapi dalam bekerja dengan tenaga kerja kesihatan ini? Adakah terdapat apa-apa yang anda akan lakukan secara berbeza di belakang?

Terdapat cabaran yang berkaitan dengan beban kerja. Beberapa pusat diperluaskan dalam sumber manusia, di mana kakitangan yang melakukan imunisasi rutin dan perkhidmatan lain, seperti saringan kanser serviks, telah meningkatkan beban kerja hasil daripada penyepaduan perkhidmatan, yang menjejaskan usaha untuk menyediakan perkhidmatan kepada semua pelanggan ODHA. Kami boleh melakukan yang lebih baik dalam kemudahan tersebut dengan lebih ramai kakitangan.

Jika seseorang di negara atau konteks lain berminat untuk mengintegrasikan COVID ke dalam tenaga kerja kesihatan, apakah nasihat anda untuk mereka berdasarkan pengalaman anda?

Dapatkan pembelian kerajaan. Penyepaduan adalah baik kerana ia membantu kami merangkumi banyak perkara. Pembelian daripada pegawai kerajaan, seperti di Kementerian Kesihatan atau struktur tadbir urus tempatan, diperlukan kerana ini adalah tugas tambahan yang diberikan kepada kakitangan. Dengan sokongan untuk memacu integrasi, proses akan bergerak dengan pantas.

Kami juga mengesyorkan latihan kakitangan menyeluruh. Libatkan kakitangan dalam semua aspek vaksinasi COVID-19. Dalam kes kami, beberapa kakitangan, seperti jururawat, yakin dalam memberikan vaksin tetapi merasakan mereka tidak begitu cekap dalam menguruskan penyakit COVID-19. Jadi, latihan menyeluruh tentang COVID-19 dan pengurusan serta vaksinasinya adalah penting.

Pemantauan dan semakan data yang kerap adalah penting. Pantau kemajuan dan kenal pasti kawasan yang mempunyai jurang, seperti keraguan vaksin dan atasinya. Ini penting kerana pengambilan mungkin berbeza di kawasan berbeza tempat anda beroperasi.

Akhir sekali, bangunkan prosedur operasi standard secara kolaboratif dengan pegawai kerajaan dan kemudahan penjagaan dan rawatan untuk pelaksanaan yang mudah, melibatkan semua jabatan. Bukan sahaja tugas doktor dan jururawat untuk melaksanakan proses integrasi tetapi semua orang di fasiliti kesihatan dari pintu masuk hingga keluar, termasuk ahli farmasi, yang mungkin memberikan nasihat berguna semasa mereka mengeluarkan ubat.

Bagaimana, jika sama sekali, integrasi jenis ini akan mengukuhkan sistem kesihatan menyeluruh?

Sambil kita mengukuhkan pendekatan penjagaan kesihatan primer, kita mesti mereka bentuk dan mengendalikannya sebagai satu sistem. Mengintegrasikan keutamaan penjagaan kesihatan negara seperti vaksinasi COVID-19 ke dalam pusat penyampaian perkhidmatan kesihatan sedia ada (klinik HIV) memberikan contoh yang sangat baik. Kita tidak seharusnya mempunyai aliran tenaga kerja yang berbeza untuk setiap keutamaan penjagaan kesihatan. Kita mesti menyepadukan sistem penyampaian perkhidmatan kesihatan kita. Kami telah mula mengintegrasikan pemeriksaan dan rawatan penyakit tidak berjangkit ke dalam aliran klinikal untuk pesakit yang dirawat di klinik HIV. Ia adalah model yang baik; ia boleh ditiru.

Njoki Kirumwa

Njoki Kirumwa

Njoki Kirumwa ialah profesional penjagaan kesihatan berpengalaman yang bersemangat untuk menangani cabaran kesihatan dan sosial di negara membangun; kini Penyelaras Program untuk Projek Pemvaksinan COVID-19 di Daerah Nairobi di bawah program Fahari ya Jamii yang dibiayai oleh USAID. Beliau mempunyai lebih sedekad pengalaman dalam pengurusan penjagaan kesihatan, pentadbiran program, pematuhan dan operasi. Dalam peranannya sekarang, Njoki memberikan sokongan strategik kepada pasukan Daerah Nairobi untuk memastikan penyampaian program vaksinasi COVID-19 yang cekap. Kerja beliau melibatkan penyelarasan aktiviti yang teliti, perancangan perolehan untuk menyokong aktiviti projek, dan sokongan untuk data dan semakan kualiti. Njoki cemerlang dalam perancangan strategik, komunikasi dan analisis. Keupayaannya untuk berinteraksi secara berkesan dengan pasukan klinikal dan bukan klinikal telah memainkan peranan penting dalam kejayaannya dalam pengurusan penjagaan kesihatan. Njoki berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Kesihatan Komuniti daripada AMREF/KEMU. Beliau sedang mengikuti pengajian Sarjana dalam Kesihatan Awam yang memberi tumpuan kepada Epidemiologi dan Kawalan Penyakit dari Universiti Kenyatta. Beliau telah menyelesaikan program Pendidikan Eksekutif dalam Organisasi Penjagaan Kesihatan Berprestasi Tinggi Terkemuka dari Strathmore Business School. Njoki memanfaatkan kemahiran dan pengetahuannya untuk membawa perubahan dan kemajuan dalam pengurusan penjagaan kesihatan.

Dr. Reson Marima

Dr Reson Marima

Dr. Reson Marima ialah pakar pediatrik terlatih Kenya dengan lebih 15 tahun pengalaman mengetuai program kesihatan awam di Afrika Timur dan Selatan. Beliau adalah pemimpin transformasi dengan kemahiran dalam reka bentuk program dan pelaksanaan program pencegahan, penjagaan dan rawatan HIV, program kesihatan reproduktif, ibu dan anak, serta sanitasi dan kebersihan air. Dr. Marima mempunyai pengalaman luas dalam melaksanakan pendekatan inovatif untuk meluaskan akses dan meningkatkan hasil pesakit dengan mengukuhkan sistem kesihatan. Dia mahir dalam menggunakan strategi dan data untuk pengaturcaraan dan pengurusan penjagaan kesihatan yang tepat. Dr. Marima ialah Ketua Parti untuk program Fahari ya Jamii (FYJ) yang dibiayai oleh USAID Universiti Nairobi, yang menyokong kerajaan daerah Nairobi dan Kajiado untuk mencapai kawalan wabak HIV dan mengukuhkan sistem kesihatan. Dengan lebih 65,000 orang yang hidup dengan HIV disokong melalui program dan hampir 800 kakitangan, program FYJ bekerjasama dengan kedua-dua daerah dalam perancangan bersama, pelaksanaan pembiayaan dan pemantauan untuk mempunyai projek yang diterajui, dimiliki dan diurus oleh daerah.

Brian Mutebi

Brian Mutebi

PENULIS MENYUMBANG
Brian Mutebi ialah seorang wartawan yang memenangi anugerah, pakar komunikasi pembangunan, dan pejuang hak wanita dengan pengalaman menulis dan dokumentasi yang mantap selama 11 tahun tentang jantina, kesihatan wanita dan hak serta pembangunan untuk media nasional dan antarabangsa serta organisasi masyarakat sivil. Institut Kependudukan dan Kesihatan Reproduktif Bill & Melinda Gates menamakan beliau sebagai salah seorang daripada "120 Bawah 40: Generasi Baharu Pemimpin Perancang Keluarga" atas kekuatan kewartawanan dan advokasi medianya mengenai perancangan keluarga dan kesihatan reproduktif. Beliau ialah penerima Anugerah Belia Keadilan Gender di Afrika 2017, yang disifatkan oleh News Deeply sebagai "salah seorang pejuang hak asasi wanita terkemuka di Afrika." Pada 2018, Mutebi telah dimasukkan dalam senarai berprestij Afrika "100 Orang Muda Afrika Paling Berpengaruh."

Respons Vaksinasi COVID-19 & Pengurusan Pengetahuan

Memudahkan pertukaran pengetahuan dan perkongsian dalam kalangan pemegang kepentingan utama dalam tindak balas vaksin COVID-19 dan pengaturcaraan vaksinasi