Taip untuk mencari

Bersama untuk Surat Berita Suku Tahun Esok

cover image of 'Together for Tomorrow'

Bersama untuk Esok Surat Berita Suku Tahun

Bersama untuk Esok ialah surat berita bercetak yang mempamerkan kejayaan dan kejayaan terkini dalam komuniti Perancang Keluarga dan Kesihatan Reproduktif (FP/RH) kami yang bertenaga di seluruh Asia, Afrika Timur dan Afrika Barat. Diterbitkan setiap suku tahun dalam bahasa Inggeris dan Perancis, Bersama untuk Esok direka untuk perkongsian luar talian dan dioptimumkan untuk masa muat turun yang lebih cepat dengan mengecualikan imej.

Kami membangunkan Bersama untuk Esok sebagai tindak balas kepada maklum balas berharga yang diterima semasa penilaian projek pada tahun 2023, di mana ahli komuniti menyatakan keutamaan untuk pilihan kandungan luar talian. Menyedari cabaran ketersambungan yang dialami oleh rakan sekerja kami di kawasan terpencil dengan akses internet terhad, surat berita khusus ini secara langsung menangani kebimbangan ini.

Tersedia Bersama untuk Esok Isu:

A solid yellow background with the title 'Together for Tomorrow.' Illustrations depict diverse people holding large oversized puzzle pieces in teal, blue, and yellow.

Isu 1: (1 Oktober – 31 Disember 2023)