खोज्न टाइप गर्नुहोस्

लेखक:

नेल्सन ओनिम्बी

नेल्सन ओनिम्बी

SRHR सल्लाहकार, सक्रिय परियोजना

Onyimbi नेल्सन Kilfi मा सक्रिय परियोजना अन्तर्गत VSO अन्तर्राष्ट्रिय (स्वैच्छिक सेवा ओभरसीज) को लागि SRHR सल्लाहकार हुनुहुन्छ। यस भूमिकामा, उहाँ किलिफी भित्र स्वास्थ्य, समावेशी शिक्षा, र जीविकोपार्जनका लागि हस्तक्षेपहरूमा काम गर्नुहुन्छ। यो प्राप्त गर्न, उहाँले युवा केटीहरू, महिला, र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सहित समाजका कमजोर सदस्यहरूका लागि अनुकूलन रणनीतिहरू सूचित गर्न स्वास्थ्य प्रभाव मूल्याङ्कन र जोखिम सन्दर्भ विश्लेषणहरू सञ्चालन गर्न टोलीसँग काम गर्नुहुन्छ। उहाँ विभिन्न Kilifi काउन्टी प्राविधिक कार्य समूहहरूमा पनि बस्नु हुन्छ र नीति कागजातहरू विकास गर्न योगदान गर्नुहुन्छ। नेल्सनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सामाजिक समावेशीकरणका लागि स्थानीय रेडियो कार्यक्रम र पोडकास्टहरूमा पनि बोलेका छन्। उनी एक अनुभवी स्वास्थ्य अर्थशास्त्र लेखक पनि हुन् जसका धेरै लेखहरू दैनिक पत्रिकाहरूमा नियमित रूपमा साझा हुन्छन्। हालसम्म, उहाँले सार कागज प्रस्तुतीकरण, धेरै नीति कागजात को विकास, सफल बजेट वकालत, र साझेदारी संग राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सम्मेलनहरु मा भाग लिनुभयो।

African mother holding baby while examining contraceptive options.