Taip untuk mencari

Pengarang:

Nelson Onyimbi

Nelson Onyimbi

Penasihat SRHR, Projek AKTIF

Onyimbi Nelson ialah Penasihat SRHR untuk VSO International (Voluntary Service Overseas) di bawah Projek AKTIF di Kilifi. Dalam peranan ini, beliau bekerja dalam intervensi untuk kesihatan, pendidikan inklusif dan mata pencarian dalam Kilifi. Untuk mencapai matlamat ini, beliau bekerjasama dengan pasukan untuk menjalankan penilaian kesan kesihatan dan analisis konteks kerentanan untuk memaklumkan strategi penyesuaian untuk anggota masyarakat yang terdedah termasuk gadis muda, wanita dan orang kurang upaya. Beliau juga menganggotai pelbagai Kumpulan Kerja Teknikal Daerah Kilifi dan menyumbang kepada pembangunan dokumen dasar. Nelson juga telah bercakap dalam rancangan radio tempatan dan podcast untuk kemasukan sosial dalam pendidikan dan kesihatan. Beliau juga seorang penulis ekonomi kesihatan yang berpengalaman dengan beberapa artikelnya kerap dikongsi di akhbar harian. Sehingga kini, beliau telah mengambil bahagian dalam persidangan nasional dan serantau dengan pembentangan kertas abstrak, pembangunan beberapa dokumen dasar, advokasi belanjawan yang berjaya, dan perkongsian.

African mother holding baby while examining contraceptive options.