Mag-type para maghanap

May-akda:

Nelson Onyimbi

Nelson Onyimbi

SRHR Advisor, ACTIVE Project

Si Onyimbi Nelson ay isang SRHR Advisor para sa VSO International (Voluntary Service Overseas) sa ilalim ng ACTIVE Project sa Kilifi. Sa tungkuling ito, nagtatrabaho siya sa mga interbensyon para sa kalusugan, inklusibong edukasyon, at mga kabuhayan sa loob ng Kilifi. Upang makamit ito, nakikipagtulungan siya sa isang team upang magsagawa ng mga pagsusuri sa epekto sa kalusugan at mga pagsusuri sa konteksto ng kahinaan upang ipaalam ang mga diskarte sa pagbagay para sa mga mahihinang miyembro ng lipunan kabilang ang mga batang babae, kababaihan, at mga taong may kapansanan. Siya rin ay nakaupo sa iba't ibang Kilifi County Technical Working Groups at nag-aambag sa pagbuo ng mga dokumento ng patakaran. Nagsalita din si Nelson sa mga lokal na palabas sa radyo at mga podcast para sa panlipunang pagsasama sa edukasyon at kalusugan. Isa rin siyang batikang manunulat ng ekonomiyang pangkalusugan na may bilang ng kanyang mga artikulo na regular na ibinabahagi sa mga pang-araw-araw na pahayagan. Hanggang ngayon, lumahok siya sa mga pambansa at rehiyonal na kumperensya na may abstract paper presentations, ang pagbuo ng ilang mga dokumento ng patakaran, matagumpay na adbokasiya sa badyet, at pakikipagsosyo.

African mother holding baby while examining contraceptive options.